Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Hundratusentals liv kan räddas av barnmorskor

Hundratusentals liv kan räddas med hjälp av välutbildade barnmorskor. Men i år firas den internationella barnmorskedagen den 5 maj i skuggan av covid-19-pandemin som riskerar att kraftigt öka dödligheten bland gravida kvinnor och nyfödda barn.

En barnmorska undersöker en patient på en klinik i Sydsuan. Patienten ligger ner på en brits och barnmorskan håller en tratt mot magen.

En barnmorska på en klinik i Sydsudan, där Sida genom UNFPA ger stöd till säkrare förlossningsvård, förebyggande mödravård och utbildning av barnmorskor och förlossningsläkare.

Varje år dör 300 000 kvinnor efter att ha drabbats av komplikationer vid graviditet eller förlossning. Dessutom dör 2,5 miljoner barn under sin första månad i livet på grund av att de inte har fått tillräckligt bra vård vid förlossningen eller under sina första dagar.

Med hjälp av barnmorskor skulle man kunna förhindra mer än 80 procent av de här dödsfallen, visar studier.

Därför behöver världen ytterligare nio miljoner barnmorskor och sjuksköterskor om vi ska uppfylla de Globala målen och få en mödradödlighet på mindre än 70 per 100 000 levande födda barn. Det visar beräkningar från Världshälsoorganisationen, WHO.

Samtidigt gör covid-19-pandemin att de resurser som läggs på mödrahälsa riskerar att minska eller försvinna helt när sjukvården ställs om för att hantera covid-19. I samband med ebola-pandemin minskade tillgången till vård i samband med graviditet, förlossning och eftervård i de drabbade länderna. Det ledde till fler komplikationer och dödsfall än själva viruset. Även tillgången till preventivmedel minskade.

Forskare vid John Hopkins University har uppskattat följderna av covid-19-pandemin på tillgången till god hälsovård:

  • Om 15 procent färre förlossningar sker på kliniker eller sjukhus med utbildad personal under ett halvårs tid så riskerar 250 000 barn och 12 000 mödrar att dö.
  • Det motsvarar en ökning av dödligheten bland barn under fem år med cirka 10 procent i 118 länder.

Kvinnor blir gravida och föder barn oavsett krig, katastrof eller pandemi. Kvinnor behöver också preventivmedel och möjlighet till rådgivning och abort. I skuggan av pandemin ökar kvinnors utsatthet och risken för att utsättas för våld.

Sidas partner IPAS, som arbetar med tillgång till säkra aborter och preventivmedel, rapporterar om brist på skyddsutrustning för barnmorskor som arbetar med covid-19-patienter i många länder.

I Demokratiska republiken Kongo har IPAS tvingats skjuta upp informationsaktiviteter om familjeplanering, preventivmedel och abortvård. Man ser samtidigt att det könsrelaterade våldet har ökat märkbart.

Därför har Sida bland annat ökat stödet till DKT International för att förbättra tillgången till preventivmedel, abortprodukter och rådgivning i östra och södra Afrika. Det gör det möjligt att snabbt utöka lagret av kondomer och andra preventivmedel samt utrustning för medicinska aborter, när pandemin gör det svårt att få tag på dessa.

I Sydsudan kommer UNFPA att anställa 14 barnmorskor med hjälp av Sida-finansiering, som stöd till de barnmorskor som redan arbetar på vårdinrättningar i landet. Anledningen är att vårdpersonal nu omplaceras för att jobba med covid-19-patienter.

Sida stödjer dessutom:

  • Utbildning av barnmorskor, inklusive utveckling av läroplan
  • Att bygga upp barnmorskeyrket och skapa bättre arbetsförhållanden
  • Inkludera barnmorskor i nationella normer och riktlinjer
  • Budgetering för att anställa barnmorskor i den offentliga sektorn
  • Bra kvalitet på vården genom till exempel livslångt lärande och karriärsutveckling

Ett axplock av Sidas stöd till barnmorskor

Globalt

Sida stödjer UNFPAs globala fond för mödrahälsa. UNFPA arbetar tillsammans med länder runt om i värden för att till exempel förbättra utbildningen av barnmorskor, se till att de har den utrustning de behöver och kan arbeta under rimliga arbetsförhållanden.

Afghanistan

Utbildning av 312 barnmorskor (sedan 2004) som rekryteras från avlägsna och svårtillgängliga områden, för att sen återvända till sina hembyar för att arbeta.

Sudan

Satsning på barnmorskeskolor med fokus på till exempel renoveringar, vidareutbildning av lärare samt uppdaterade läroplaner.

Somalia

Stöd till skapandet av 10 barnmorskeskolor, som har utbildat mer än 1 300 barnmorskor. Mastersutbildning på distans av 40 barnmorskor vid Högskolan i Dalarna

Etiopien

Vidareutbildning av barnmorskor i ämnen som familjeplanering, abortvård och hantering av könsrelaterat våld.

Uganda

Studievägledning i gymnasieskolor som ligger i avlägsna områden och som har svårt att locka ungdomar att bli barnmorskor. Som ett resultat har många unga intresserat sig för yrket och har utbildats för att minska bristen på barnmorskor i den region de kommer från.

Zimbabwe

Särskild ersättning till barnmorskor för att se till att endast barnmorskor arbetar på mödra- och barnavårdscentraler. Nu finns det barnmorskor på nästan alla förlossningskliniker. 

Genom svenska barnmorskor

Sida kommer under 2020-2021 att finansiera fem barnmorsketjänster på WHO och UNFPA under initialt ett år genom FN:s program UN Volunteers. Initiativet gör det möjligt för erfarna svenska barnmorskor att jobba tillsammans med och dela erfarenheter med barnmorskor i Tanzania, Sudan, Rwanda, Nepal och Malawi.

Sida kommer också att finansiera en Junior Professional Officer på Världshälsoorganisationen WHO:s kontor i Sierra Leone som ska delta i arbetet med barnmorskor.

Ett internationellt år för sjuksköterskan och barnmorskan

Världshälsoorganisationen, WHO, har utlyst 2020 till ett internationellt år för sjuksköterskan och barnmorskan - The International Year of the Nurse and the Midwife - för att förespråka ökade investeringar i sjuksköterskor och barnmorskor.

Sidas stöd till barnmorskor i låg- och medelinkomstländer

I över 30 år har Sida stöttat utbildning och tillgång till barnmorskor i låg- och medelinkomstländer. Denna sammanfattning ger en ögonblicksbild av några av Sidas insatser.

Uppdaterad: 11 januari 2021