Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Förändringar av Minor Field Studies och andra program

Sida ser över framtida möjligheter för Minor field studies (MFS), Praktikantprogrammet, Linnaeus-Palmeprogrammet och Den globala skolan även efter att programmen fasas ut hos Universitets- och högskolerådet, UHR.

UHR gör bedömningen att de inte kan fortsätta driva programmen under de förutsättningar som nu finns och kommer därför att fasa ut sitt genomförande av programmen.

– Programmen har bidragit till mycket under åren. Vi ser nu över vilka möjligheter som Sida har för att fortsätta att bedriva delar av denna verksamhet i annan regi, och med en anpassning utifrån regeringens styrning och de kriterier som nu gäller för vad som kan finansieras inom biståndsbudgeten, säger Alan AtKisson, avdelningschef på Sida.

Publicerad: May 27, 2022