Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Fler kvinnliga forskare med Sidas stöd

I Afrika söder om Sahara finns bara en procent av världens forskare – trots att en sjundedel av jordens befolkning bor där. Betty Nannyonga från Uganda är en av många kvinnor som doktorerat med hjälp av Sidas utvecklingssamarbete.

Betty Nannyonga sitter i ett rum fyllt med bokhyllor. Hon ler och tittar in i kameran. Hon har en grå blus med rosa blommor.

Matematiker

Betty Nannyonga är forskare på Makerere University i Uganda och tidigare doktorand vid Uppsala universitet. Betty har haft stöd från Sidas forskningssamarbete och är matematiker. Foto: Oskar Lüren

Doktorerat vid Uppsala universitet

– Matematik finns i allt! Jag vill skapa ett tvärvetenskapligt matematikcenter, där vi kan visa hur matematik kan användas för att utveckla olika samhällsområden, säger Betty Nannyonga, forskare på Makerereuniversitetet i Uganda och tidigare doktorand vid Uppsala universitet.

Betty Nannyonga kunde utbilda sig till forskare i matematik tack vare Sveriges forskningssamarbete med Uganda, genom International Science Programme. Hennes utbildning har gjorts i enlighet med den så kallade "sandwich-modellen", där en del av utbildningen genomförs i doktorandens hemland och en del vid ett svenskt universitet. Syftet med modellen är att forskaren ska ha en tydlig anknytning till sitt hemmauniversitet, så att forskningssamarbetet inte bidrar till så kallad brain drain, där högutbildade personer lämnar sitt land.

– Att få arbeta med kunniga forskare i Sverige och starta samarbeten mellan länderna, det är en dröm som går i uppfyllelse. Jag har nu ett stort nätverk och är en del av forskningsgrupper som både stärker forskningskapaciteten i Uganda och har hjälpt mig att krossa glastak inom akademin, säger Betty Nannyonga.

Tropiska infektionssjukdomar och kvinnliga nätverk

Hennes forskning handlar om att räkna ut vad som blir effekten av olika åtgärder mot tropiska infektionssjukdomar – vilket hjälper beslutsfattare att avgöra vilka hälsoinsatser som fungerar bäst. Men Betty Nannyonga brinner också för att få fler kvinnor i Östafrika intresserade av matematik och har skapat ett nätverk för kvinnliga matematiker.

Resultaten har sporrat våra medlemmar att arbeta ännu hårdare när det gäller att stärka flickors intresse för vetenskap.

Betty Nannnyonga Forskare

– Vi har redan börjat se resultat, och resultaten har sporrat våra medlemmar att arbeta ännu hårdare när det gäller att stärka flickors intresse för vetenskap. Nätverket har också gjort oss mer innovativa och gett oss fler plattformar och möjligheter att främja kvinnors deltagande i akademin. 

Globalt sett är fördelningen av forskare skev. Endast 29 procent av världens forskare är kvinnor. Därtill finns majoriteten av forskare i västvärlden. Sverige är ett av de mest forskartäta länderna i världen. Majoriteten av världens forskningsresurser går därför till att lösa problem i de ekonomiskt rika länderna, medan få forskar på problem som förekommer i utvecklingsländer, såsom tropiska infektionssjukdomar eller anpassning av grödor som odlas i utvecklingsländer.

För att ändra på detta lägger Sida varje år nära en miljard kronor på forskningssamarbete runt om i världen. Syftet med samarbetet är att möjliggöra forskning som bidrar till att minska fattigdom och utveckla hållbara samhällen, öka möjligheterna för forskare i låginkomstländer att utveckla innovativa idéer och att stärka länders egna forskningssystem. Att öka antalet kvinnliga forskare och att integrera ett jämställdhetsperspektiv i den forskning som görs är ett av Sidas viktigaste fokusområden.

Exempel på hur Sidas stöd bidrar till mer jämställd forskning

 • 2018 fick drygt 800 kvinnor forskarutbildning eller forskningsförberedande masterutbildning med hjälp av Sidas stöd. Drygt 100 kvinnor disputerade inom Sidas bilaterala forskningssamarbeten.
 • Sida stödjer International Science Programme (ISP) som arbetar med att stärka forskningskapacitet och -utbildning i matematik, fysik och kemi i låginkomstländer. ISP stödjer även forskningsnätverk runt om i världen. Från och med 2019 ger programmet stöd till nätverket Eastern Africa Network for Women in Basic Sciences (EANWoBAS), som startades av Betty Nannyonga. 
 • Vid Addis Abeba University i Etiopien har Sverige stöttat ett program med "fickpengar" till kvinnliga studenter för att öka deras möjligheter att studera.
 • Ett av resultaten av Sidas stöd till INASP (International Network for the Availability of Scientific Publications) är ett online-forum för somaliska kvinnliga forskare och en serie rekommendationer för politiska reformer inom högre utbildning i Somalia.
 • OWSD (Organisation for Women in Science for the Developing World) delar ut stipendier till kvinnor under 40 år från låg- och vissa medelinkomstländer för forskarutbildning inom naturvetenskap och teknik. OWSD har sedan starten 1997 med Sidas stöd helfinansierat 340 PhD-stipendier för kvinnor för deras forskarutbildning i andra länder i det globala syd.

Svenskt forskningssamarbete

 • Sverige har gett stöd till forskningssamarbete sedan 1975.
 • Samarbetet sker med universitet, ministerier och forskningsråd i låginkomstländer för att öka deras kapacitet att bedriva forskning, utveckla policys och strategier, ge forskningsanslag och kommunicera resultat av forskning.
 • Sida stödjer internationell forskning inom hälsa, miljö, klimat, jordbruk, samhällsvetenskap och annan forskning vars resultat kan bidra till att minska fattigdom.
 • Nuvarande samarbetsländer är Bolivia, Etiopien, Moçambique, Rwanda, Tanzania och Uganda.
 • Sidas strategi för forskningssamarbete löper 2015-2021 och omfattar cirka 1 miljard kronor per år.

  Strategin för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015 – 2021 på regeringens webbplats

Publicerad: February 11, 2019