Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Dags att söka Sidas journaliststipendier

Är du yrkesverksam journalist med intresse för utvecklingsfrågor? Nu kan du söka stipendium från Hiertanämnden för studier, rapportering och granskning av biståndet.

En man sitter på en bänk och läser tidningen 'NewsDay'. Bakom honom syns byggnader och bilar.

NewsDay är en oberoende tidning som publiceras i Zimbabwe. Den har kunnat utveckla verksamheten med hjälp av lån från den Sida-stödda Media Development Investment Fund.

För två år sedan utvidgade Sida tillsammans med Publicistklubbens Hiertanämnd sina stipendier i utvecklingsfrågor. Det totala stipendiebeloppet höjdes, liksom taket på stipendiet till högst 45 000 kronor per stipendiat. Syftet är att underlätta större studier och även grävande, granskande journalistik.

Din ansökan ska innehålla en motivering och även precisera dina omkostnader.

Välkommen med din ansökan som lämnas på Publicistklubbens webbplats senast den 30 november 2020.

Övriga villkor

Stipendiet ska utnyttjas inom två år. Uppskov kan i undantagsfall beviljas med högst tre månader och endast efter skriftlig ansökan.

Efter avslutad resa, kurs eller liknande ska stipendiaten inom två månader lämna in en stipendierapport, både i digital form för publicering på Publicistklubbens hemsida och på papper.

För att inte bli återbetalningsskyldig ska stipendiaten styrka sina kostnader med originalhandlingar.

Publicerad: 13 november 2020