Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Biståndet ställer om i kampen mot corona

För att stoppa den globala coronapandemin och begränsa konsekvenserna behövs globala lösningar och samarbeten. Sida växlar upp och ställer om arbetet för att möta epidemins svåra utmaningar.

Coronaviruset drabbar alla, på olika vis och olika mycket. Människor som lever i fattigare delar av världen har ofta begränsad tillgång till fungerande hälsosystem liksom sämre tillgång till rent vatten och sanitet – vilket förstärker virusets negativa effekter.

En forskare iförd vit skyddsdräkt och lila handskar arbetar i ett dragskåp.

Vaccinutveckling

International Vaccine Institute (IVI) arbetar med att utveckla vaccin mot flera olika virus- och bakteriesjukdomar som sprids i låginkomstländer. Nu jobbar IVI även med utvecklingen av vaccin mot covid-19. Foto: IVI

Sida stärker ländernas motståndskraft

I länder där många människor lever i fattigdom bidrar Sidas arbete till att stärka ländernas egen kapacitet för att bättre stå emot olika risker och utmaningar. Det kan handla om att ge människor tillgång till hälsovård, förhindra utbrott av smittsamma sjukdomar, ge hälsoinformation och öka tillgången till rent vatten, toaletter och fungerande avlopp. Det redan pågående arbetet kan snabbt ställa om för att begränsa smittspridningen av covid-19.

Världshälsoorganisationen (WHO) varnar för en snabb spridning av viruset i Syrien, Libanon, Sydsudan och i Jemen, några av världens mest sårbara regioner. Efter åratal av konflikter är den humanitära situationen svår. I flyktinglägren är tillgången till rent vatten och sjukvård ofta mycket begränsad samtidigt som människor bor trångt. Inom befintlig budget stödjer Sida människor i flyktinglägren – där ett av de största hoten är bristen på rent vatten att tvätta sina händer med.

Men olika länder kräver olika lösningar. Hur arbetet ställs om beror på hur situationen ser ut. Det kan handla om att bygga sjukhus, utbilda sjuksköterskor, sprida information, öka tillgången till rent vatten forska på nya vaccin eller ge stöd till småföretag.

Samtidigt som Sida förstärker insatser som begränsar smittspridningen så följer vi också noga hur coronasmittan påverkar den ekonomiska utvecklingen i länderna och hur det går med jobben, jämställdheten och fattiga människors deltagande i samhällsprocesser och beslut.

Exempel på insatser

  • Sydkorea: Sida ger stöd till forskning i kampen mot coronaviruset. International Vaccine Institute (IVI) får stöd till att utveckla vaccin mot flera olika virus- och bakteriesjukdomar som de stora läkemedelsbolagen inte anser det lönsamt att forska på, eftersom de sprids i låginkomstländer. De bidrar nu även till utvecklingen av vaccin mot covid-19. IVI har sedan tidigare arbetat med vaccinutveckling kring coronaviruset MERS. De hoppas även kunna utöka sin verksamhet i Afrika där de i dag mäter och analyserar febersjukdomen tyfoid.
  • Tanzania: Sidas partner Femina Hip arbetar normalt med information kring sexuella rättigheter och hälsa. Nu har man snabbt gått samman med det civila samhället för att informera om covid-19. Genom projektets populära tidning och digitala plattformar når de ut med information till massor av unga tanzanier.
  • Burkina Faso: Här stödjer Sida sedan förut oberoende medier. De tre kommande veckorna producerar de radioprogram om covid-19 - på fyra lokala språk.
  • Afghanistan: Sida kraftsamlar för att förhindra en omfattande spridning av covid-19 i landet. Utbrottet beror främst på att närmare 200 000 afghaner (hittills i år) har flyttat hem från grannlandet Iran där närmare 30 000 har bekräftats smittade av viruset.
  • Sida hjälper till med rent vatten och utbildning om covid-19 längs med migrantrutten från Iran. Humanitära organisationer på plats i landet publicerar pedagogiskt bildmaterial om viruset, vilket är livsavgörande på grund av att det är en hög andel analfabeter i landet.
  • De andra utbredda humanitära behoven, till följd av konflikt, torka och översvämningar finns självklart kvar under pandemin och riskerar att förvärras. Därför är det nödvändigt att kombinera direkt humanitär hjälp med långsiktigt utvecklingsbistånd.

Olika sorters bistånd

Det finns två sorters bistånd: humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Det långsiktiga svenska utvecklingssamarbetet består av flera tusen samtidigt pågående program och projekt. Syftet är att bekämpa fattigdomen genom att stärka länders och människors kapacitet att ta sig an olika utmaningar. Det genomförs bilateralt (stödet går direkt från Sverige till exempelvis olika organisationer eller myndigheter i ett land) eller multilateralt (stödet ges tillsammans med andra länder).

Sidas humanitära bistånd går till akuta insatser vid till exempel väpnade konflikter och naturkatastrofer.

Publicerad: 27 mars 2020