Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Biståndet och Sida får bra betyg i ny granskning

Biståndet och Sida får bra betyg i en granskning från OECD:s biståndskommitté DAC. Komittén lyfter särskilt fram att Sverige är bra på att arbeta med klimatförändringar, jämställdhet och att förebygga konflikter.

Sveriges bistånd har blivit granskat av OECD:s biståndskommitté Development Assistance Committee, DAC, som beskriver Sverige som en ledande biståndspolitisk aktör. DAC lyfter särskilt fram att Sverige är bra på att arbeta med konfliktprevention, klimatförändringar och jämställdhet.

För att arbetet ska bli än mer effektivt behöver Sverige vidareutveckla samordningen mellan humanitärt bistånd, långsiktigt utvecklingssamarbete och konfliktförebyggande, konstaterar DAC.

– Vi ser att detta är ett väldigt bra betyg på Sidas arbete. Vi får beröm för vårt aktiva sätt att bekämpa korruption, och för våra humanitära program som ger snabba, flexibla och pålitliga stöd vid katastrofer. Biståndskommittén lyfter också Sveriges position som global ledare för kvinnors rättigheter och jämställdhet, och i en global kontext där dessa rättigheter ifrågasätts ser jag hur Sveriges och Sidas roll kommer att fortsätta vara viktig, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Vart femte år granskas Sveriges internationella utvecklingssamarbete av biståndskommittén (DAC) vid OECD.

Publicerad: June 12, 2019