Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Allvarlig utveckling i Sudan - medarbetare evakuerade

Den 15 april 2023 utbröt strider mellan sudanesiska försvarsmakten (SAF) och den paramilitära styrkan RSF. Biståndsmyndigheten Sida följer utvecklingen noga i samarbete med Utrikesdepartementet. All utsänd personal vid den svenska ambassaden har evakuerats.

– Vi följer utvecklingen noga och är naturligtvis djupt oroade för hur detta kommer påverka en redan hårt utsatt civilbefolkning i Sudan. Läget har varit spänt under en längre tid sedan militärkuppen 2021 med ökande fattigdom och politisk oro. Vi ser nu över hur vi kan anpassa vårt arbete till den osäkra och snabba händelseutvecklingen, säger Ulf Källstig, chef för Afrikaavdelningen på Sida.

Uppdatering 24 april 2023: All utsänd personal vid den svenska ambassaden har evakuerats från Sudan. Där ingår flera Sida-medarbetare. Mer information om evakueringen finns på regeringens webbplats.

Humanitärt bistånd på plats

Sidas humanitära enhet är i kontakt med partnerorganisationer på plats för att få en lägesbild samt en uppfattning om situationen för de som arbetar med humanitära insatser. En stor del av Sidas humanitära bistånd sker med flexibilitet för kriser som uppstår. Sida ger också stöd till Sudans Humanitarian Fund, som är en flexibel fond för humanitära behov. Vi ger även stöd på global nivå till FN:s humanitära samordning genom UNOCHA, som kan mobilisera särskilt stöd då kriser uppstår.

– Nu gäller det att agera snabbt och flexibelt för att kunna rädda liv. De humanitära behoven var stora redan innan striderna bröt ut i lördags och läget är naturligtvis ännu mer akut nu, säger Jakob Wernerman, chef för Sidas humanitära enhet.

Publicerad: April 18, 2023