Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Abort får ökad status i WHO:s nya riktlinjer

Abort ska ses som en rättighet och vara en lika självklar del av hälsovården som rätten till en trygg och säker förlossning. Det är en viktig nyhet när Världshälsoorganisationen (WHO) släpper sina nya abortriktlinjer i dag den 9 mars. Sida har stöttat arbetet.

Senast Världshälsoorganisationen tog fram abortriktlinjer var för tio år sedan. De nya har arbetats fram sedan september 2018.

– Det är väldigt progressiva riktlinjer. Det är första gången WHO lyfter fram abortvård som en nödvändig hälsotjänst likställd med andra hälsovårdstjänster. Det skickar en stark signal till alla världens länder om hur viktigt det är att erbjuda bra abortvård, säger Sarah Thomsen, Sidas företrädare för Hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR).

En kvinna får abortrådgicning på en av Ipas kliniker i Bangladesh.

I Bangladesh

En kvinna får rådgivning på en av Ipas kliniker. I Bangladesh jobbar Ipas med att minska antalet dödsfall och skador till följd av osäker abort, öka tillgången till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och utbilda sjuksköterskor, barnmorskor och gynekologer i SRHR. I Bangladesh är abort lagligt fram till vecka 12. Foto: Farzana Hossen / Ipas

Länder har ansvar att erbjuda abort

Tidigare har Världshälsoorganisationen (WHO) pratat mycket om vikten av säkra aborter, vilket betyder att ingreppet utförs på ett sätt som är säkert för kvinnan. Nu lägger WHO tyngd på att abort ska vara säkert och att staten har ett ansvar att se till att det erbjuds till alla som behöver det, precis som vilken annan hälsotjänst som helst. Abort ska ses som en rättighet.

Det kommer att minska lidandet hos kvinnor och flickor som redan är extremt utsatta.

Sarah Thomsen Företrädare för Hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter

Stigmat är fortfarande stort även där aborter är tillåtna, den som gör abort riskerar att bli utstött. Det gör att många kvinnor undviker att uppsöka en laglig klinik. Därför rekommenderar WHO inte bara att avkriminalisera utan också att jobba för att minska negativa attityder, till exempel med utbildning och information. Länder måste försäkra sig om att ge tillgång till heltäckande, icke-diskriminerande, vetenskapligt korrekt och åldersanpassad utbildning om sexualitet, reproduktion och abort. Informationen ska finnas både i och utanför skolor, vara tillgänglig för alla, och ingen ska behöva medgivande från föräldrar eller sin partner för att göra abort.

– Sida har samarbetat i många år med flera organisationer som jobbar globalt, regionalt och lokalt med att utbilda sjukvårdspersonal, minska negativa attityder och förbättra kunskapen om abort, till exempel Ipas och DKT International. De jobbar även med abortvård där kvinnan är i centrum, som i WHO:s nya riktlinjer, säger Sarah Thomsen.

Sida har stöttat i 50 år

WHO är en del av FN och det är FN:s forskningsprogram för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Human Reproduction Programme (HRP) som har tagit fram de nya riktlinjerna. Sida stödjer forskningsprogrammet sedan 50 år.

Sida har under lång tid drivit frågan om abort som en rättighet i dialog med WHO och andra samarbetsorganisationer. Bland annat var Sida drivande i de globala abortdialogerna som samlade 650 aktivister, vårdgivare och beslutsfattare förra året för att diskutera hur världen kan stärka arbetet för rätten till säker abort.

Riktlinjer får stor påverkan

– Även om riktlinjerna bara är rådgivande brukar de få stor påverkan på det praktiska arbetet inom hälsovården. Det har till exempel varit svårt att kunna erbjuda abortvård som en del av grundläggande humanitärt stöd. Nu ser vi en möjlighet att skynda på det arbetet. Våra samarbetsorganisationer är väldigt glada. Det kommer att minska lidandet hos kvinnor och flickor som redan är extremt utsatta, avslutar Sarah Thomsen.

Publicerad: March 9, 2022