Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

500 miljoner kronor i humanitärt stöd till Ukraina

Regeringen har beslutat att stödja insatser i Ukraina med 500 miljoner kronor för att lindra nöd för människor i kris. Den eskalerande väpnade konflikten gör att antalet människor som behöver humanitärt stöd beräknas öka till 18 miljoner.

– Situationen är väldigt allvarlig och de humanitära behoven ökar. Vi kommer att fördela medlen genom Sidas humanitära partnerorganisationer allteftersom behovsbilden klarnar och baserat på bedömningar av vilka organisationer som har bäst förutsättningar att nå människor i behov av skydd och stöd. De behöver sjukvård, mat och vatten, tak över huvudet och trygghet, säger Carin Jämtin, generaldirektör för biståndsmyndigheten Sida.

Karin Jämtin på pressbriefing den 1 mars

Allvarlig situation

Sidas generaldirektör Carin Jämtin på pressträff om det humanitära stödet till Ukraina, den 1 mars 2022. Foto: Mattias Bengtsson Byström / Sida

Pengarna går till att lindra nöd och rädda liv. Sida arbetar nu med att identifiera hur pengarna bäst ska fördelas mellan humanitära organisationer för att göra mest nytta i Ukraina och i länder dit människor flyr. FN har vädjat om sammanlagt 165 miljarder kronor (1,7 miljarder US dollar) för det livräddande arbetet i Ukraina och för att stödja dem som flytt till närliggande länder.

De 500 miljoner som nu skjuts till i humanitärt stöd ska bidra till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet i detta mycket allvarliga läge.

Carin Jämtin Sidas generaldirektör

Miljontals flyktingar

Den eskalerande väpnade konflikten gör att antalet människor som behöver humanitärt stöd beräknas öka till 18 miljoner. FN räknar också med att upp emot 6,8 miljoner människor kan komma att bli flyktingar i sitt eget land.

– Sammantaget kommer de 500 miljoner som nu skjuts till i humanitärt stöd att bidra till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet i detta mycket allvarliga läge, säger Carin Jämtin.

Regeringens beslut innebär att de 500 miljonerna omfördelas från andra delar av Sidas verksamhet.

Bakgrund

  • Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina. Sedan dess har den humanitära situationen kraftigt försämrats.
  • Sida följer utvecklingen noga, har tät kontakt med våra partner och projekt och vidtar löpande åtgärder för att lindra nöd och rädda liv.
  • Sida har stöttat humanitär verksamhet i Ukraina sedan Rysslands illegala annektering av Krimhalvön 2014. Fram tills 2022 har Sverige bidragit med 391 miljoner kronor i humanitärt bistånd till Ukraina.  
  • Sedan 2014 har över tre tusen civila dödats och sju tusen skadats. Även civil infrastruktur har skadats vilket lett till brist på sjukvård, rent vatten och skolgång.
  • Sverige har arbetat med reformsamarbete i Ukraina sedan 1995. Det är ett långsiktigt bistånd som omfattar cirka 260 miljoner kronor per år.

Sidas samarbeten i Ukraina

Sida samarbetar med flera humanitära organisationer som kan se till att stödet kommer till nytta i Ukraina. Vi samarbetar med Röda Korset, Norska Flyktingrådet, Danska Flyktingrådet, Rädda Barnen, Unicef, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Internationella röda korskommittén, och FN:s flyktingkommissarie UNHCR. Även till exempel Action Against Hunger och FN:s Världslivsmedelsprogram kan komma att fördela stödet.

Publicerad: March 2, 2022