Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsatta jobb

Om du vill överklaga ett beslut om anställning måste det ske skriftligt och ha inkommit till Sida inom tre veckor från och med det datum beslutet anslagits. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut du överklagar och vilken ändring i beslutet som du begär. Överklagandet skickas till: Sida,105 25 Stockholm.

Erfaren handläggare och specialist på demokrati och MR med fokus på Östeuropa

Ref: 144/20 Tillsatt: 1/8/2021

Administratör till Enheten för Afghanistan

Ref: 149/20 Tillsatt: 1/8/2021

Sida söker programansvarig inom området miljö/klimat och innovation

Ref: 153/20 Tillsatt: 1/8/2021

Junior handläggare inom utvecklingssamarbete till Enheten för civila samhället

Ref: 158/20 Tillsatt: 1/5/2021

IT-Säkerhetsanalytiker till Sida

Ref: 137/20 Tillsatt: 1/4/2021

Lösningsarkitekt till Sida

Ref: 151/20 Tillsatt: 1/4/2021

1-3 verksjurister till Sidas juridiska enhet

Ref: 150/20 Tillsatt: 12/18/2020

Ämnesföreträdare inom handel

Ref: 128/20 Tillsatt: 12/18/2020

Upphandlingsrådgivare till Enheten för upphandling och intern service

Ref: 104/20 Tillsatt: 12/11/2020

Kontorsvaktmästare

Ref: 146/20 Tillsatt: 12/11/2020

Digital projektledare till Sidas kommunikationsenhet

Ref: 147/20 Tillsatt: 12/9/2020

Upphandlingsrådgivare till Enheten för upphandling och intern service

Ref: 104/20 Tillsatt: 12/9/2020

Programansvarig specialist (demo/MR mänsklig säkerhet) till Ambassaden i Etiopien

Ref: ETH-REPS-RPO1 Tillsatt: 12/9/2020

Arkivarie (1-3 st) till Enheten för dokument, administration och resurs

Ref: 119/20 Tillsatt: 12/8/2020

Programansvarig specialist till Enheten för civila samhället

Ref: 123/20 Tillsatt: 12/2/2020