Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Handläggare med fokus på styrning och ledning inom myndighet, ref 99/23

Plats: Sundbyberg

Sista ansökningsdag:

Sök jobbet

Vi söker dig som tycker om att arbeta i team och som vill medverka till att effektivisera och utveckla Sidas övergripande styrning och ledning.

Om jobbet

Tjänsten är placerad på avdelningen för ledningsstöd och enheten för verksamhetsstyrning. Den innebär ansvar inom ramen för arbetet med ledning och styrning, att agera rådgivande gentemot Sidas ledning och stödjande gentemot Sidas avdelningar. Exempel på områden vi arbetar inom är strategistyrning, verksamhetsplanering och -uppföljning, budgetarbete, resultatredovisning inklusive årsredovisning samt portföljstyrning.

Du arbetar på vårt kontor i Rissne Sundbyberg.

Arbetsuppgifter

 • att facilitera och operativt bidra i en eller flera av Sidas styrnings- och ledningsprocesser,
 • att sammanställa rapporter och analytiska underlag till Sidas styrelse, verksledning och ledningsgrupp,
 • att facilitera olika former av nätverk och grupper,
 • att sammanställa rapporter och analytiska underlag och
 • att ta fram och redigera text samt arbeta med klarspråk.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Akademisk examen alternativt akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant

Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Arbetslivserfarenhet och kunskaper

 • Minst två års erfarenhet av arbete med strategisk styrning- och ledning i en större organisation.
 • Mycket god erfarenhet av att sammanställa och analysera information samt sammanställa rapporter som riktar sig mot skiftande mottagargrupper.
 • Mycket god erfarenhet av att facilitera olika former av nätverk och grupper.
 • Mycket god erfarenhet av att bearbeta och klarspråksgranska stora mängder av text.
 • God erfarenhet av att sammanställa slutsatser baserat på analys.

Funktionella kompetenser/förmågor:

För den här rollen behöver du: 

 • Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
 • Ta initiativ och vara drivande
 • Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 • Ha förmåga att omsätta idéer i konkret handling
 • Vara bra på att leda och engagera andra
 • Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
 • Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
 • Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens
 • Kunna använda olika analysverktyg
 • Kunna omsätta erfarenheter och lärdomar till handling

För denna roll är det meriterande om du

 • Erfarenhet av myndighetsstyrning,
 • Erfarenhet av arbete med datadriven analys och kvantitativa underlag
 • Kunskaper om mål- och resultatstyrning.

Bra att veta

Befattningen avser ett vikariat tills vidare dock längst t o m 2025-08-04. Tillträde 2023-08-14

Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten. 

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 99/23.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av enhetschef Christina Sandberg, 0721-439923, Henrik Nordström 0702-407735 eller Gunnar Löfgren 0790-622161

Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco (kontaktperson: linus.jarl@sida.se) och ST (kontaktperson: ulrika.holmstrom@sida.se).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

 

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.