Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Länder och regioner

Regeringen beslutar vilka länder Sida ska ha ett långsiktigt samarbete med. Det rör sig om ett 30-tal länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Sida stödjer också regionala och globala projekt. Humanitärt stöd går till de länder som har de mest akuta behoven. Här kan du läsa om vad Sida gör i olika länder och regioner.