Många länders flaggor på rad

Foto: istock

Internationella tjänster

Junior Professional Officer (JPO)

Publicerad: 23 juni 2009 Uppdaterad: 29 november 2016

Sveriges JPO-program (Junior Professional Officer) ger yngre akademiker möjlighet att tjänstgöra inom FN och andra internationella organisationer. För många svenskar är programmet det första steget in i FN-systemet.

JPO programmet ger yngre akademiker praktisk erfarenhet och kompetensutveckling i multilateralt utvecklingssamarbete. JPO-tjänster finansieras av Sverige och är placerade inom ett antal olika FN-organisationer, Världsbanken och ett fåtal andra internationella, globala organisationer.  Sverige har ett uttalat mål att bredda den svenska resursbasen av personer med internationell erfarenhet av utvecklingsfrågor. JPO-programmet har särskilda kvalifikationskrav utöver de specifika krav som ställs på varje tjänst. Sida rekryterar till lediga JPO-tjänster och annonserar dem på sida.se.

Vill du veta mer om JPO-programmet?

Då kan du hitta mer information i Faktabladet om JPO som finns att ladda ner på denna sida. Faktabladet innehåller bl.a. information om programmets syfte, kvalifikationskrav, hur man söker en tjänst, hur urvalsprocessen ser ut, lön och anställningsvillkor, mm.

Utlysningar 2017

Sida kommer att annonsera 25-30 JPO-tjänster som ska tillsättas under 2017. Nya JPO-tjänster annonseras för följande organisationer: UNDP, UNICEF, Världsbanken, UNWOMEN, FN-sekretariatet, UNFPA, OCHA, UNHCR, OHCHR, WFP, FAO, ILO, UNEP och UN Water. Tjänsterna annonseras löpande. Läs mer i faktabladet.


Sidansvarig: Sidas Kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän