Organisation

Styrelsen

Publicerad: 4 januari 2011 Uppdaterad: 31 oktober 2016

Sida leds av en styrelse som utgör det högsta ledningsorganet för myndigheten och har det yttersta ansvaret för alla beslut som rör verksamheten. Styrelsen utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv.

Styrelsen består av nio personer. Tillsammans innehar de den kompetens som krävs för Sidas verksamhetsområden, inklusive organisation och ekonomi.
 Det är styrelsens ansvar att verksamheten bedrivs effektivt och rättssäkert samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. Styrelsen ska också säkerställa att Sidas interna styrning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt. 

Sidas styrelse:

Yvonne Gustafsson Ordförande, f.d. generaldirektör, Statskontoret
Torbjörn Becker Verkställande direktör, Östekonomiska Institutet
Ingemar Skogö  F.d. landshövding Västmanlands län, f.d. generaldirektör Luftfartsverket och Vägverket
Lena Hök Hållbarhetschef, Skandia
Kajsa Johansson Doktorand vid Institutionen för samhällsstudier, Linneuniversitetet
Peter Örn Konsult och föreläsare
Mia Horn af Rantzien  Verkställande direktör, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle,
Anders Wijkman  Författare, samhällsdebattör, f.d. politiker
Lennart Båge Vikarierande generaldirektör, Sida

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän