Internationella tjänster

Junior Professional Officer (JPO)

Publicerad: den 23 juni 2009

Uppdaterad: den 3 april 2014

JPO-programmet (Junior Professional Officers) är en viktig del av den samlade svenska satsningen på ökad svensk närvaro vid internationella organisationer. Programmet ger yngre akademiker möjlighet att tjänstgöra inom FN och andra internationella organisationer. För många är programmet det första steget in i FN.

Under år 2014 kommer Sida att fördela 20 JPO tjänster till ett flertal FN organ.

Sida har nu planerat årets 20 JPO tjänster. Vi kommer att placera JPOs i olika länder, regioner/tematiska områden för främst;
UNDP,UNOPS,WFP, ILO,UNHCR, UNICEF, UNEP, UNFPA,UNAIDS, FAO;
Annonseringarna sker löpande från och med nu och intervjuer planeras under våren samt senhösten. Utresor sker innan årsskiftet och en obligatorisk utresekurs är planerad till 3-7 november.

Håll gärna utkik regelbundet på hemsidan, annonserna kommer att ligga ute i respektive 2,5 till 3 veckor.

I dag har Sida drygt 45 Junior Professional Officer i tjänst. Sida samarbetar med ett 20-tal olika internationella organisationer och rekryterar löpande till tjänster i USA, Europa, Afrika, Asien, Latinamerika, Baltikum samt länder i Central- och Östeuropa. Sida följer upp tjänsterna och utvärderar programmet.

Kvalifikationskrav

  • Master/magisterexamen som ska vara uttagen vid tiden för ansökan.
  • Svenskt medborgarskap
  • Om du har permanent uppehållstillstånd i Sverige krävs det mycket goda kunskaper i svenska samt viss utbildning genomförd i Sverige. Nordiska medborgare ska vara fast boende i Sverige sedan minst ett år.
  • Två till fyra års relevant yrkeserfarenhet för den tjänst du söker.
  • Mycket goda kunskaper i engelska samt ytterligare ett språk som är relevant för den sökta tjänsten.
  • Den sökande får inte ha fyllt 33 år vid ansökningstillfället (Sida rekryterar även till barnmorskeprogrammet för UNFPA. Då erfarenhet och utbildning skiljer sig en del från övriga JPO-tjänster så finns ingen exakt övre åldersgräns, och lönenivån är höjd till P3-nivå.). Likaså gäller detta för läkare men där är maxåldern 35 år.

Rekryteringsproceduren

Sida har i uppdrag av UD att rekrytera JPO-tjänster. Sida ansvarar för hela rekryteringsprocessen: intervjuer, språktest, fackbedömning och arbetspsykologintervjuer. FN medverkar i intervjuprocessen. Sida finansierar tjänsterna. FN-organet är arbetsgivare.

Lediga tjänster inom det svenska JPO-programmet annonseras alltid på Sidas webbplats. Om dina kvalifikationer överensstämmer med kravspecifikationen för den utlysta tjänsten är du välkommen med din ansökan. Den ska vara på engelska och innehålla en uppdaterad CV (länk till CV-formulär finns i varje annons) samt ett cover letter där du presenterar dig själv och redogör för dina kvalifikationer och tidigare erfarenheter. Lyft särskilt fram dina egna prestationer och vilka resultat du har uppnått i tidigare tjänster. Om du söker fler än en tjänst skall du bifoga CV och cover letter till varje tjänst. Följ instruktionerna i ansökningssystemet.  

Ansökan

För utannonserade JPO-tjänster ska ansökan ske enligt Sidas rekryteringssystem.

Löner och anställningsvillkor

JPO är anställd av FN/internationell organisation. Sida finansierar anställningen och rekryterar tillsammans med FN.

I anställningen ingår:

Lön, utlandstillägg, eventuellt anhörigbidrag, resa tur och retur, flyttkostnader, utbildningsbidrag, hemresa för semester, eventuellt bostadsbidrag samt Ben Ex (pensionsförsäkring genom SPP).

Organisationens så kallade Staff Rules, gäller för JPO. Organisationen erbjuder ett "letter of appointment" så snart kandidaten är formellt samt medicinskt godkänd. Definitiv kontraktsstart beslutas gemensamt av organisationen och JPO.

Samtliga JPO:s som uppfyller grundkraven för JPO-tjänst erbjuds lön efter FN:s löneskala P2 step 1 med en "step"-uppflyttning per år. Anställningen är högst tre år.

Förberedelser inför utresa

JPO ska delta i Sidas obligatoriska förberedelseutbildning. Även medföljande erbjuds att delta. Kursen, som i sin nuvarande form utgör en vecka, behandlar bland annat Sveriges mål, riktlinjer och metoder inom det internationella utvecklingssamarbetet, specifik kunskap om respektive FN-organ, läkarinformation, kulturinformation samt möten med hemkomna JPO:s.

Sida erbjuder kompletterande språkutbildning efter behov och även kompletterande ämnesutbildning som är relevant för tjänsten.

För ytterligare information kan du vända dig till Enheten för kapacitetsutveckling (CAPDEV).

Sidansvarig:

 
Tipsa en vän
Dela
2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.