Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Publikationer om biståndet

Här hittar du Sidas utvärderingar och årsredovisningar, samt andra officiellt publicerade dokument och faktablad.

Om du inte hittar det du söker kan du prova att söka i publikationsarkivet på Openaids webbplats, som publicerar öppna data om det svenska biståndet, eller bland rapporterna på den statliga Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) webbplats.

Filtrera

3723 träffar på 373 sidor

Mid-Term Evaluation of the Transparency International Zambia (TI-Z) Strategic Plan 2018–2022 in Zambia

The evaluation found that the Strategic Plan has largely met its immediate outcomes with some achievements at the intermediate outcome level. Particular strengths were found in TI-Z’s facilitative support and partnerships brokering through the use of training, mentoring, and providing inputs that are aligned to government and community priorities. Another major achievement of TIZ has been to strengthen the citizen-state relationship and their capacity to engage on issues of mutual interest and benefit. Challenges were identified in relation to the extent to which government and its agencies are able to respond to corruption and citizen and private sector demands. Focusing on state-side support will be fundamental to the results of accountability and responsiveness, primarily because state agencies suffer issues of resourcing and capability that impedes their ability to respond.


Språk: Engelska
År: 2022
publikationsbild

Digital Identity

The purpose of this brief is to provide background and summary on key debates around digital identification in development. It aims to describe some of the key terms and types of digital identity systems, their role in development and what the opportunities are as well as the key challenges, and pointers to ways identification systems can better contribute to development outcomes. This brief is intended for Sida policy and programme managers with limited or no existing knowledge of digital identity in development to serve as a foundational briefing on the subject and to signpost further information. As the field of digital identity is a rapidly evolving one this brief describes the field at the time of writing, and should not be read as a definitive statement of the field or of Sida’s position on the field.


Publikationstyp: Brief
Språk: Engelska
År: 2022
publikationsbild

Sidas analys av den multidimensionella fattigdomen i låg- och medelinkomstländer 2020

Denna analys av global multidimensionell fattigdom har tagits fram av Sida som ett underlag för de fördjupade översynerna av globala tematiska strategier hösten 2020. Efter en lång period av påtagligt minskande multidimensionell fattigdom i världen har trenden vänt, något som förstärkts av covid-19-pandemin. Minskningen i resursfattigdomen saktade av redan innan pandemin, vars följdverkningar i kombination med konflikt och klimatförändringar har lett till att den extrema inkomstfattigdomen ökar i världen för första gången på en generation. Tre fjärdedelar av världens extremt fattiga lever i fragila och konfliktpåverkade länder och en stor del av de extremt fattiga i världen lever på landsbygden, är unga och lågt utbildade. Majoriteten av världen fattiga är kvinnor. Afrika är den kontinent där störst andel av befolkningen lever i extrem inkomstfattigdom. Utbildningsnivån i den vuxna generationen har stigit och i genomsnitt lever människor längre och friskare liv. Samtidigt har andelen människor som lever i livsmedelsotrygghet ökat. Antalet väpnade konflikter ligger på en historiskt hög nivå och utvecklingen inom mänsklig säkerhet går mestadels i fel riktning. Mellan 2015 och 2018 fördubblades exempelvis den extrema fattigdomen i MENAregionen som en konsekvens av krigen i Syrien och Jemen. Fram tills nyligen var trenden inom möjligheter och val positiv. Tillgången till hälsovård, energi, vatten och sanitet ökade, liksom andelen barn som går i skolan, men framstegen har varit ojämna och de största utmaningarna finns i fragila och konfliktdrabbade stater, som halkar efter globalt. Det råder en negativ trend vad gäller SRHR i allmänhet och rätten till abort specifikt. Efter en lång positiv utveckling inom makt och röst så minskar andelen människor som lever i samhällen där de kan påverka sitt lands politiska utveckling. Utrymmet för röstbärare, exempelvis miljöförsvarare, MR-aktivister och journalister, begränsas aktivt och i ökande grad. Intolerans och diskriminering av minoritetsgrupper, inte minst hbtqi-personer och urfolk, har ökat.


Publikationstyp: -
Språk: Engelska
År: 2022
publikationsbild

Climate Tech

This brief aims at explaining the potential of liking/ using climate tech to reduce vulnerability and increase resilience to climate change amongst the poorest segments of society as well as exploring how to contribute to mitigation measures and a just transition for developing countries/for all. As the Intergovernmental Panel on Climate Change shows, climate change is no longer a distant threat, but a reality that threatens the livelihoods and opportunities of the most vulnerable and marginalized social groups and communities. The intense fires in the Amazon, the Arctic circle and California, the continued loss of biodiversity, degradation of important ecosystems, and the emergence of novel diseases of animal origins all illustrate the complex risks and impacts associated with these changes.


Publikationstyp: Brief
Språk: Engelska
År: 2022
publikationsbild

Sida’s support to United Nations Organisations

In 2021, United Nations (UN) organisations together received SEK 9.3 billion from Sida, a third of Sida’s overall development cooperation budget. Sida’s cooperation with the UN organisations has increased significantly over the past decade. The UN organisations are important partners in Sida’s support for development as well as in the agency’s humanitarian assistance. The main partners to Sida within the UN are UNDP, UNICEF, WFP, UNFPA, UN Women, UNOCHA, FAO and UNHCR.


Publikationstyp: Portföljöversikt
Språk: Engelska
År: 2022
publikationsbild

Sida’s support to the World Bank Group in 2021

In 2021, Sida disbursed SEK 1.55 billion to the World Bank Group (WBG). Sida’s financial support is directed through several trust funds at global, regional and country level, with specific thematic or geographical focus.


Publikationstyp: Portföljöversikt
Språk: Engelska
År: 2022
publikationsbild

HRBA and a Free, Open and Secure Internet

This Technical Note (TN) is part of a series of thematic TNs that aims to support Sida staff and partners to apply the human rights-based approach (HRBA). The TN begins with a short introduction to the HRBA and Sida’s PLANET tool. It then explains how human rights norms and standards underpin the thematic area. The TN goes on to demonstrate how PLANET can guide staff in planning, assessing and monitoring of a contribution through a series of guiding questions and examples. Finally, it provides a simple model for empowerment and capacity development analysis and a list of additional resources to explore.


Publikationstyp: -
Språk: Engelska
År: 2022
publikationsbild

Human Rights Based Approach and Digitalisation

This Technical Note (TN) is part of a series of thematic TNs that aims to support Sida staff and partners to apply the human rights-based approach (HRBA). The TN begins with a short introduction to the HRBA and Sida’s PLANET tool. It then explains how human rights norms and standards underpin the thematic area. The TN goes on to demonstrate how PLANET can guide staff in planning, assessing and monitoring of a contribution through a series of guiding questions and examples. Finally, it provides a simple model for empowerment and capacity development analysis and a list of additional resources to explore.


Publikationstyp: -
Språk: Engelska
År: 2022
publikationsbild

Sida’s Partnership with the OECD

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) celebrated its 60th anniversary in 2020. The aim of the organisation is to help governments of its member states design and implement better policies so that people may enjoy better lives. The OECD’s Development Assistance Committee (DAC) is a forum to discuss issues on development cooperation and poverty reduction in developing countries. Sweden has been a member of the OECD since the organisation was founded in 1961. Like all members, Sweden has a permanent delegation to the OECD HQ in Paris. Sida supports the OECD and DAC through programme funding and by providing expertise in various working groups and networks.


Publikationstyp: Portföljöversikt
Språk: Engelska
År: 2022
publikationsbild

Performance Evaluation of Swedish Research Cooperation with Tanzania 2015 to 2022

The evaluation assessed the results achieved by Sweden’s support to three university-based partnerships and to Tanzanian Commission for Science and Technology. Evaluation confirmed the Relevance of support, which responds well to the identified needs of Tanzanian universities the economy. The Effectiveness of results achieved was generally positively assessed, although variation in achievements was recorded across the 31 sub-programmes. Impact is not monitored effectively by the programmes, which hinders assessment of this aspect. Evaluation identified two pathways towards achieving long-term positive change affecting the poor: the longer pathway involving the production of research, publication of results, integration of results in policy and practice. The shorter pathway involves targeted outreach and user engagement activities that address specific needs of communities, during the conduct of research. Sustainability is most visible in the integration of research support systems within institutions, but weakest in terms of financial sustainability. The report presents 8 recommendations aimed at strengthening the programmatic basis of the support and extending system-wide effects.


Språk: Engelska
År: 2022
publikationsbild

3723 träffar på 373 sidor