Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsammans bidrar vi till en bättre värld

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Aktuellt

Oleksandra Romantsova från den ukrainska männniskorättsorganisationen center for Civil Liberties är på Nordenbesök för att ta emot Nobels fredspris och föreläsa. Kampen för rättvisa är det som driver henne att jobba, nästan dygnet runt och under svåra förhållanden. Svenskt bistånd bidrar till det viktiga arbetet.

Publicerad 12/9/2022

Nyhet

Ojämlikhet i fokus på Världsaidsdagen

Varannan minut får en ung kvinna eller tonårstjej hiv. Endast hälften av alla barn som lever med hiv har tillgång till medicin. Världsaidsdagen uppmärksammas 1 december varje år. I år med fokus på ojämlikhet i vem som smittas och vem som får tillgång till läkemedel.

Publicerad 12/1/2022

Pressmeddelande

Världens första orange obligation ska mobilisera hundratals miljoner

En av utmaningarna i fattigdomsbekämpning är kvinnors tillgång till kapital. Exempelvis har kvinnoägda företag i låg- och medelinkomstländer svårt att få tillgång till lånefinansiering. För att bidra till att möta utmaningen går en svensk garanti till världens första orange obligation som ger små och medelstora kvinnoägda företag möjlighet att låna totalt 600 miljoner kronor.

Publicerad 11/30/2022

Nyhet

Antimikrobiell resistens ett allvarligt problem – Sida stödjer forskning

Fler än en miljon människor dör varje år på grund av bakterier som är resistenta mot antibiotika. Siffran ökar snabbt och människor i låginkomstländer drabbas värst. Den 18 – 24 november riktar Världshälsoorganisationen (WHO) uppmärksamheten mot antimikrobiell resistens. Sida stödjer forskning för att vända trenden.

Publicerad 11/21/2022

Detta bidrog du till genom utvecklingssamarbetet 2021

216 000 personer fick tillgång till förnybar el i Afrika

40 000 personer i Guatemala, de flesta urfolkskvinnor, kunde försörja sig på lokala marknader

6,3 miljoner personer fick tillgång till vatten genom soldrivna vattenpumpar

Så fungerar biståndet

Du som bor eller är verksam i Sverige är med och bidrar till det statliga biståndet. Syftet är att vi tillsammans ska minska världens fattigdom.

En kvinna står böjd över en planta på ett fält i Östtimor. Hon planterar mangrove.

Berättelser om biståndet

En hand håller i ett labratorieglas med växt inuti.

Klimatsmart jordbruk ökar inkomster för småbrukare

Klimatförändringar drabbar människor som lever i fattigdom extra hårt. Därför behövs klimatanpassning av jordbruket. Tack vare forskning om nya grödor och smarta metoder för odling har lantbrukare i Afrika och Asien kunnat fördubbla sina skördar. Sida har stöttat forskningsnätverket CGIAR sedan 1973.

Två medlemmar i Hong Luan-kollektivet känner på den torkande svampen.

Solenergi tredubblade produktionen för svamp- och nudelproducenter

När klimatet förändras och vädret blir mer opålitligt drabbas många matproducenter. För Leiong Thi Thoans kooperativ i norra Vietnam har en soltorkningsanläggning blivit räddningen. Tack vare den har de mångdubblat sin försäljning av riskakor, nudlar och torkad svamp. I Kambodja får jordbrukare hjälp att konstbevattna med solenergi.

Viktiga frågor för utvecklingssamarbetet

Sida arbetar inom många olika tematiska områden världen över. Detta är några av de viktigaste.

Demokrati

Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet – utan också om brist på inflytande över politiska beslut och makt över sitt eget liv. Därför är mänskliga rättigheter och demokrati det område som Sida satsar mest på.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om alla människors lika rätt, men är också en förutsättning för att kunna utrota fattigdomen i världen. För Sida är jämställdhet en prioriterad fråga som finns med i nästan alla insatser.

Klimat och miljö

Människor som lever i fattigdom är för sin försörjning ofta direkt beroende av naturresurser. Därför ska ett klimat- och miljöperspektiv genomsyra alla Sidas insatser, inom alla sektorer.

Samarbeten inom utvecklingssamarbetet

Är du verksam inom civilsamhället, offentlig sektor, näringslivet eller universitet finns möjlighet att samarbeta med Sida. Vi har ett stort antal samarbetspartner – både i Sverige och i våra samarbetsländer.

Civilsamhället och organisationer

En stor del av svenskt bistånd går till det civila samhället och organisationer som bedriver utvecklingssamarbete med lokala samarbetspartner i samarbetsländer.

Multilaterala organisationer

Genom det multilaterala samarbetet bidrar Sida till en positiv utveckling för människor som lever i fattigdom inom Sveriges prioriterade tematiska områden, även i länder där Sverige inte har ett bilateralt samarbete.

Forskare och universitet

Sida samarbetar med universitet, ministerier och forskningsråd i låginkomstländer. Syftet är att öka ländernas möjligheter att själva bedriva forskning som bekämpar fattigdom.

Offentlig sektor

Som svensk myndighet finns stora möjligheter att bidra till utveckling i Sidas samarbetsländer. Syftet är att stärka och bygga upp myndighetens motpart i ett samarbetsland.

Näringsliv

Sida ingår partnerskap med företag och näringslivsorganisationer som bidrar till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.