Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Venezuela

Venezuela befinner sig i en komplex politisk, ekonomisk och social kris som blir allt mer allvarlig. I det humanitära stödet till landet fokuserar Sida 2020 på att nå de mest utsatta – att säkra människors överlevnad, säkerhet och försörjning.

Humanitärt stöd i Venezuela

Mer än 21 procent av Venezuelas befolkning – cirka 6,8 miljoner människor riskerar att drabbas av undernäring under 2020. Över 87 procent av hushållen lever i och sju miljoner människor är i behov av humanitärt stöd.

Venezuela är hårt drabbat av en ekonomisk kris som har sitt ursprung i att landets ekonomi har misskötts under lång tid. Internationella sanktioner och utbredd korruption har fördjupat krisen ytterligare. Venezuela är bland de tio mest korrupta länderna i världen, enligt Transparency International.

Tillgången till vård, utbildning, vatten, el och läkemedel har minskat under det senaste åren, med allt större humanitära behov och ökad social oro som följd. Fler människor är i dag undernärda, mödra- och barndödlighet har ökat och kränkningar av mänskliga rättigheter har blivit vanligare.

Utbrett våld och kriminalitet har gjort att omkring 4,5 miljoner människor har tvingats fly eller migrera. Antalet beräknas öka under året. I gränsområden riskerar människor dessutom att utsättas för människosmuggling, prostitution och tvångsrekrytering till illegala beväpnade grupper.

Situationen i Venezuela försvåras ytterligare av det långsamma genomförandet av fredsavtalen med Farc-guerillan i Colombia och de avbrutna förhandlingar med den colombianska geriallagruppen ELN. Båda dessa grupper är aktiva i delar av Venezuela.

Så stödjer Sida Venezuela

Sidas fokus ligger på att säkerställa de mest utsatta människornas överlevnad och möjlighet till värdigt liv i form av tillgång till hälsovård, mat, vatten och sanitet. Sidas partner i landet arbetar med att ge människor skydd och möjlighet att försörja sig.

Tillgång till vatten, vård, näring och utbildning

Unicef förser människor med rent vatten, tillgång till vård, näring, utbildning och ger stöd till barn som drabbats av våldet.

Om projektet på Unicefs webbplats

Samordning av humanitärt insatser

OCHA har en nyckelroll i samordningen av alla humanitära insatser, hantering av information relaterad till krisen och i dialogen med nationella myndigheter.

Om projektet på OCHA:s webbplats

Tillgång till mat för barn, gravida kvinnor och äldre

Action Against Hunger fokuserar på att öka tillgången till mat och näring, rent vatten, hygien och sanitet. Särskilt fokus ligger på barn under fem år, gravida och ammande kvinnor samt andra med specifika näringsbehov, exempelvis äldre, personer med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

Action Against Hungers webbplats

Ökad tillgång till vård

Svenska Röda Korset genomför hälsoinsatser i fyra prioriterade stater. Fokus är bland annat att öka tillgången till vård, med särskilt fokus på sexuella och reproduktiva hälsofrämjande åtgärder.

Om Venezuela på Svenska Röda Korsets webbplats

Sidas krisanalys

Sidas humanitära stöd till Venezuela utgår från en årlig krisanalys.

Uppdaterad: 11 oktober 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning