Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

"Omöjligt att leva öppet som hbtqi-person i Ukraina"

Hbtqi-personer löper i många länder en överhängande risk att utsättas för fysiskt eller psykiskt våld, diskriminering och grova kränkningar. Sida stödjer ett nätverk av hbtqi-organisationer i Östeuropa, som tack vare gemensamma ansträngningar gjort framsteg i kampen för hbtqi-personers rättigheter.

Olga Shevchenko går i ett demonstrationståg. Hon använder en megafon. I bakgrunden syns fler demonstranter.

Kämpar

Olena Shevchenko kämpar för hbtqi-personers rättigheter genom organisationen Insight i Ukraina, som stöds av Sida genom RFSL. Foto: privat

Står upp för mänskliga rättigheter

Olena Shevchenko från Kiev, Ukraina, har ett snabbkommando i sin mobil så att hon i en nödsituation snabbt kan nå det privata säkerhetsföretaget som hon anlitat. Att ringa polisen är inte att tänka på. Dem har hon sett skaka hand med de som förföljer henne. Olena Shevchenkos "brott" är att hon inte är heterosexuell, och att hon som en av få vågar tala i det offentliga rummet för hbtqi-personers rättigheter. Trots att hon lever i Europa är varken hennes rättigheter eller hennes säkerhet garanterad överhuvudtaget – varken i lag eller i allmän opinion.

– I våras satt jag i juryn på en filmfestival med tema mänskliga rättigheter. Samtidigt som jag deltar i en debatt om extremhögerns roll i Ukraina, så omringas hela byggnaden av drygt hundra män som frågar efter mig, berättar Olena.

Vi genomförde en Pride-parad i Kiev, och i samband med den uppmärksammade media diskrimineringen av hbtqi-personer.

Olena Shevchenko Människorättsaktivist

Listan på liknande otäcka incidenter hon varit med om är lång. Ändå finns det inte på hennes karta att hon skulle backa från offentligheten med sitt budskap om allas lika rättigheter.

– Vi genomförde en Pride-parad i Kiev, och i samband med den uppmärksammade media diskrimineringen av hbtqi-personer. Jag fick uttala mig i tv vid flera tillfällen, och efter det fick jag mängder av mail från människor över hela landet som tackade mig. De skrev att det var första gången i sina liv som de hade hört någon tala om homosexualitet. Många av dem som skrev lever i fattigdom i små samhällen på landsbygden, och att höra mig säga några ord i tv om våra rättigheter är bland det viktigaste som hänt dem.

Fler hbtqi-personer syns i det ukrainska samhället

Olena Shevchenkos bidrag till kampen för hbtqi-personers rättigheter i Ukraina är stort. 2008 startade hon organisationen Insight, som idag är en av landets etablerade hbtqi-organisationer och som genom svenska RFSL stöds av Sida. Framsteg och bakslag har varit många, kan Olena utvärdera efter tio års kamp.

– Det finns ingen data att hänvisa till, men på Insight har vi till exempel märkt att idag blir vi kontaktade av många föräldrar som ber om råd kring hur de kan vara ett bra stöd till sina barn som kommit ut. Jag kan inte minnas att sånt hände för tio år sedan, och jag tror att det beror på hbtqi-personers ökade synlighet i samhället.

Den ökade synligheten är ett positivt faktum och något som Insight fokuserat mycket av sitt arbete på. Men i spåren av ökad synlighet följer också mer våld, framför allt mot personer vars utseende inte stämmer överens med traditionella idéer om könsuttryck.

– En feminin lesbisk kvinna eller en maskulin bög kan visserligen passera i skuggan, men alla lever vi under konstant stress och att leva öppet är helt omöjligt för de flesta.

Film

We have the right to not see people like you

Att försvara rätten att få vara som man är och älska vem man vill, hur kämpar man för det i ett land där även statliga tjänstemän säger sig ha rätten att slippa se hbtqi-personer? Möt den ukrainska människorättsaktivisten Olena Shevchenko. Hon leder organisationen Insight som kämpar för kvinnors och hbtqi-personers rättigheter.

Speltid: 20m 57s

Högerpopulism slår mot hbtqi-personer

Den våg av högerpopulism som sveper över Europa slår särskilt hårt mot hbtqi-samhället, både i form en homofob retorik som lett till ökat våld mot enskilda, men också genom en politik som stryper möjligheter för hbtqi-organisationer att söka bidrag och finansiering till sin verksamhet. Samtidigt pågår en demokratisk tillbakagång i många länder över hela världen, där civilsamhällesorganisationers utrymme att verka krymper, och hbtqi-organisationerna, som ofta tillhör de mest sårbara, drabbas hårt.

Olena Shevchenko beskriver dessutom den backlash som särskilt drabbat hennes land, där den konflikt som bröt ut i landets östra delar 2014 lett till en försämring av situationen för de mänskliga rättigheterna, i och med att nationalistiska värderingar stärkts.

– Jag hade inte tänkt på kopplingen tidigare, men nu har det blivit så uppenbart. Krig stärker nationalism. Gränser ska försvaras och människor söker stabilitet. I detta ingår traditionella värderingar, och hbtqi-personer utgör det största hot du kan föreställa dig mot traditionella idéer om vad en familj är. Så med ultrahögerns resonemang utgör vi helt enkelt ett hot mot landets nationella säkerhet, inte minst för att vi enligt dem inte producerar några barn.

Östeuropeiska organisationer starkare tillsammans

Samarbetet med RFSL inleddes 2014 och var från början en reaktion på den lag "mot homosexuell propaganda" som infördes i Ryssland, och som man försökte införa i flera andra länder.

Vi kommer alla ifrån post-sovjetstater där homofobin genomsyrar hela samhället.

Olena Människorättsaktivist

Ett nätverk skapades där det förutom RFSL också ingår hbtqi-organisationer från flera östeuropeiska länder. Det övergripande målet för samarbetet är att stärka hbtqi-personer i dessa länder så att de får självförtroende, mod, kunskap och ett sammanhang att kräva sina rättigheter igenom. Ett annat viktigt syfte är möjligheten att utbyta erfarenheter mellan olika länder och organisationer.

– Vi behövde ett nätverk för oss som jobbar med den här frågan i olika länder men med liknande kontext. Vi kommer alla ifrån post-sovjetstater där homofobin genomsyrar hela samhället, och där extremhögern är på frammarsch. Vi arbetar både för att förändra lagstiftning och genom sociala kampanjer för att öka allmänhetens kunskap och förändra attityder. Att arbeta tillsammans stärker oss, säger Olena.

Insight utbildar poliser

Förutom med opinionsbildningen så bedriver Insight många olika projekt för hbtqi-samhället. Den psykiska ohälsan inom gruppen är stor, och därför erbjuder Insight kostnadsfri terapi. De har också ett skyddat boende, som från början inrättades för att hjälpa hbtqi-personer på flykt från kriget i östra Ukraina, men som nu välkomnar förföljda och diskriminerade hbtqi-personer från hela landet. Insight bedriver också professionell fortbildningsverksamhet kring genus och hbtqi-frågor, och de har utbildat bland annat poliser, lärare och vårdpersonal.

– Jag är egentligen skeptisk till att vi som en liten frivilligorganisation ska behöva utbilda poliser i hur de ska hantera våldsbrott mot hbtqi-personer. Det borde vara en självklar del av polisutbildningen.

Sida och RFSL har konstaterat att nätverket fyller en mycket viktig funktion, och att organisationerna stärks genom att agera tillsammans över landgränser och bedriva internationell opinionsbildning. Stödet fortsätter därför och det pågående stödet fortlöper till och med 2020.

Uppdaterad: 4 augusti 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning