Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Genomslag för jämställd budget i Ukraina

Att planera kollektivtrafiken på natten så att kvinnor kan komma hem på ett tryggt sätt, är ett exempel på hur man medvetet kan använda offentliga medel på ett sätt som tar hänsyn till såväl kvinnors som mäns behov. Sida stödjer ett projekt i Ukraina som främjar jämställt budgetarbete, som har fått stort genomslag.

Bilden visar byggnader i Ukrainas huvudstad Kiev. Till höger syns Sofiakatedralen.

Sedan 2019 ska alla departement göra en jämställdhetsanalys av sina budgetar. Det är en milstolpe för jämställdheten i Ukraina. På bilden Ukrainas huvudstad Kiev. Foto: Visavis

Milstolpe för jämställdheten

Sedan 2019 uppmanar det ukrainska finansdepartementet alla departement och myndigheter att göra en jämställdhetsanalys av alla budgetar. Det innebär att offentliga budgetar behöver tänka till kring hur politiken påverkar kvinnor och män.

Det här är en superviktig milstolpe, och sätter Ukraina i ledningen för att etablera jämställdhetsanalys i budgetarbete.

Maja Bosnic Projektledare

– Det här är en superviktig milstolpe, och sätter Ukraina i ledningen för att etablera jämställdhetsanalys i budgetarbete, säger Maja Bosnic som är projektledare i Kiev.

– Det här betyder att vårt arbete fått genomslag på en politisk nivå, och att man sett de bra konsekvenserna som blir av att förankra ett budgetarbete i vanliga människors verklighet, säger Ulrika Holmström som är jämställdhetsrådgivare på Sida.

En jämställdhetsanalys av en budget kan till exempel påverka hur en kommun lägger upp kollektivtrafiken på natten, så kvinnor som undviker nattbuss av säkerhetsskäl kan få möjlighet att kliva av bussen och gå hem på ett tryggt sätt. Det kan också innebära att en kommun väljer att jobba med skolbarns attityder till könsnormer med målet att få pojkar att prestera bättre i skolan och att få flickor att känna mindre stress.

Risken för korruption minskar

En stor fördel med att göra en jämställdhetsanalys i budgetarbetet är att insynen och transparensen ökar, och därmed minskar risken för korruption, när fler människor deltar och analyserar budgetarbetet. Det är också ett effektivt verktyg för att stoppa diskriminering och att skydda sårbara grupper.

Det här är Sidas största stöd till jämställt budgetarbete, och också det största i sitt slag i världen.

Ulrika Holmström jämställdhetsrådgivare på Sida

– Det här är Sidas största stöd till jämställt budgetarbete, och också det största i sitt slag i världen. Det är en långsiktig satsning som har tagit tid att genomföra. Det har lönat sig för oss att jobba ihärdigt och strategiskt, säger Ulrika Holmström.

Arbetar i 24 regioner

Sida stödjer projektet GRB (Gender responsive budgeting project in Ukraine) som genomförs i samarbete med det ukrainska finansdepartementet. Projektet har också jobbat på lokal nivå med 24 olika regionala centrum. Det har gett resultat i och med att ramverket kring jämställt budgetarbete etableras och rekommenderas från högsta nivå.

Uppdaterad: 26 mars 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning