Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sysselsättning

Begränsade försörjningsmöjligheter, låga inkomster och dåliga arbetsvillkor gör att många människor i låginkomstländer fastnar i fattigdom. Det blir också svårt att få tillgång till utbildning, vård och sociala skyddsnät. Sida arbetar för att ge tryggad sysselsättning och försörjning åt fler, särskilt kvinnor och ungdomar.

Så går utvecklingen framåt

Minskad arbetslöshet

Fram till covid-19-pandemins utbrott hade arbetslösheten i världen minskat stadigt under ett decennium, enligt International Labour Organization. Globalt sjönk dock sysselsättningsgraden avsevärt under 2020 på grund av pandemin men har gradvis börjat återhämta sig under 2021.¹

Allt fler kvinnor startar företag

Regionen Afrika söder om Sahara har högst andel kvinnliga entreprenörer (22%) i världen, vilket är mer än dubbelt så högt som det globala genomsnittet (10%), enligt Global Entrepreneurship Monitor.²

Fackföreningsrörelsen stärks

De senaste decennierna har ekonomin och arbetsmarknaden globaliseras allt mer. Det har lett till att den globala fackföreningsrörelsen stärkts. Världsbanken ställer nu dessutom krav på att låneländerna ska upprätta fattigdomsstrategier i sitt budgetarbete. I det arbetet ska facket och andra civila organisationer ha inflytande.³

Många utmaningar kvarstår

Covid-effekt ökar fattigdomen

Även om tillväxten väntas återhämta sig i utvecklingsländer efter nedgången 2020,4 kommer covid-19-pandemin fortsatt ha stora negativa effekter på ekonomin och människors försörjning.5 Antalet människor som lever i fattigdom beräknas också öka för första gången på 20 år.6

Sårbar informell sektor

Två miljarder människor, merparten i låginkomstländer, arbetar i den informella ekonomin där många saknar anställningstrygghet och en tillräcklig inkomst.7 Informella arbetstagare drabbas i högre grad av fattigdom jämfört med dem med arbeten som finns med i statistiken.

Ojämställd arbetsmarknad

Betydligt fler män än kvinnor arbetar utanför hemmet (74 respektive 47 procent). I låginkomstländer har fler kvinnor än män jobb i den sårbara informella sektorn. Globalt sett gör kvinnor också tre gånger mer obetalt arbete i hemmet än vad män gör.8

Berättelser om biståndet

Många ungdomar står vid ett bord. De håller papper i händerna. Ungdomarna är klädda i skoluniformer.

Så fick svenska Arbetsförmedlingen snurr på Kambodjas jobbförmedling

Många lediga jobb – men svårt att hitta rätt personer. Så var situationen i Kambodja 2013. Efter ett lyckat myndighetssamarbete mellan svenska Arbetsförmedlingen och Kambodjas motsvarighet har läget förbättrats. Nu kan arbetssökande och arbetsgivare lättare hitta varandra.

Basil Arabi Fayez Atawneh

Basil och Ola i Palestina tjänar pengar online

Att hitta ett kvalificerat jobb som ung i Palestina är inte enkelt ens om du är välutbildad. Tack vare ett utbildnings- och karriärinitiativ i Gaza och på Västbanken har Basil och Ola börjat frilansa online – med kunder både i och utanför Palestina.

Sidas arbete för sysselsättning

I Sidas samarbetsländer arbetar många inom den informella ekonomin, där produktiviteten och inkomsterna ofta är låga. Många saknar också anställningsskydd. Det gör det svårt för människor att förbättra sina liv, låta barnen gå i skolan och få tillgång till vård, mediciner och social trygghet. Att människor har en trygg och rimligt avlönad sysselsättning är också viktigt för att förebygga konflikter och bevara fred.

Sysselsättning och försörjning

I låg- och medelinkomstländer har en femtedel av dem som arbetar otillräckliga inkomster, vilket håller dem kvar i fattigdom.9 Människor som inte kan försörja sig har mindre möjlighet att förbättra sitt eget och familjens liv och klarar sig sämre i en kris eller konflikt.

Stöttar under covid-19-pandemin

Covid-19-pandemin drabbar redan utsatta människors arbete särskilt hårt, i synnerhet kvinnor, ungdomar och migranter. Sida ställer om sitt stöd för att möta denna försörjningskris. I Moçambique har ILO med hjälp av Sidas stöd lyckats bevara arbetstillfällen och skapa nya, särskilt inom den informella ekonomin. Liknande insatser pågår i Albanien.

Gör unga anställningsbara

Liberia har en hög ungdomsarbetslöshet. Organisationen Mercy Corps arbetar för att minska arbetslösheten bland unga, stödja unga företagare och göra fler unga anställningsbara.

Mercy Corps webbplats

Möjliggör jobb utanför jordbruket

I Rwanda lever många familjer av små jordbruk som inte producerar tillräckligt mycket för att kunna försörja dem. I två av landets fattigaste distrikt gör organisationen World Vision det möjligt för kvinnor och unga att skaffa jobb utanför jordbruket. På så sätt kan fler människor försörja sig och låta barnen gå i skolan. Samtidigt blir samhällena mer motståndskraftiga mot kriser.

Om arbetet i Rwanda på World Visions webbplats

Arbetsvillkor

En stor del av världens arbetare saknar avtal, trygghet och rättigheter på sina arbetsplatser och har löner som är för låga för att leva på. Detta gäller särskilt arbetare i låg- och medelinkomstländer.

Stärker villkoren i textilindustrin

I många långinkomständer har arbetare liten möjlighet att påverka sina arbetsvillkor. I Bangladesh samarbetar landets regering och International Labour Organisation (ILO) för att stärka löntagare i textilindustrin. Insatsen gör det möjligt för fler anställda att organisera sig fackligt och på så vis påverka sina villkor.

Om arbetet i Bangladesh på ILO:s webbplats

Sociala trygghetssystem

Den som inte har ett formellt lönearbete står ofta utanför sociala trygghetssystem som sjukförsäkringar och pension. Många människor har också sämre tillgång till vård och utbildning, och har mindre resurser till sina barn – vilket i sin tur gör det svårare att ta sig ur fattigdom.

Förbättrar socialbidragssystem

Runt hälften av Zambias befolkning lever i extrem fattigdom.10 Sida stödjer UN Joint Programme on Social Protection som syftar till att förbättra socialbidragssystemet i landet. Särskilt stöd ges till personer med funktionsnedsättningar och sårbara familjer som lever i fattigdom och drabbas hårt av torka.

Om programmet i Zambia på Social Protection Platform

Utvecklar sociala trygghetssystem

I många afrikanska länder arbetar över 80 procent av befolkningen inom den informella sektorn.11 Med jobb som det inte betalas skatt för och som inte finns med i statistiken, har många människor både låga löner och begränsad tillgång till sociala trygghetssystem.

Sida stödjer utvecklingen av de sociala trygghetssystemen i flera länder, exempelvis Etiopien, Uganda, Tanzania, Zimbabwe och Kenya. I flera av programmen kan människor som lever i utsatthet söka kontantstöd, vilket bidrar till att fler äter näringsrik mat, är friska och går i skolan.

Om programmet Social protection och pengaöverföring på Unicefs webbplats

Sidas arbete med sysselsättning i kronor

Sidas stöd till insatser med sysselsättning som huvudmål uppgick till 1,2 miljarder 2020. Många andra av Sidas områden, exempelvis jordbruksutveckling, privatsektorutveckling, utbildning och energi, bidrar också till att öka sysselsättningen.

Sidas portföljöversikt – Employment: Creating more productive and decent jobs

Uppdaterad: 28 september 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning