Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Etiopien

Etiopiens ekonomi och demokratiska system har utvecklats mycket. Trots det är landet fortfarande ett av världens fattigaste. Sidas samarbete med Etiopien bidrar till att stärka respekten för mänskliga rättigheter, öka landets motståndskraft mot klimatförändringar och skapa förutsättningar för människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Sidas bistånd till Etiopien 2020

Totalt bistånd

513.7 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

323.1 mnkr

Humanitärt bistånd

190.5 mnkr

Så går utvecklingen framåt

Fattigdomen har minskat

Fattigdomen har minskat från 46 procent 1995 till 24 procent 2015 visar siffror från Världsbanken. Etiopien är en av de snabbast växande ekonomierna i Afrika.

Steg mot mer demokrati

Landet har sedan 2018 gått mot ökad öppenhet och ett mer demokratiskt styre. Exempelvis skrevs ett historiskt fredsavtal mellan Etiopien och grannlandet Eritrea 2018. 2019 ändrades vallagen för att möjliggöra för fria och demokratiska val, där den politiska oppositionen kan delta. Under 2020 och 2021 har demokratin delvis gått i fel riktning.

Halverad mödradödlighet

Mödradödligheten har mer än halverats sedan år 2000 och tillgången till mödravård har ökat.

Många utmaningar kvarstår

Stor ojämlikhet

Trots framsteg är Etiopien fortfarande ett av världens fattigaste länder och ojämlikheten är stor. Landet placerades på plats 173 av 189 i länder i UNDP:s index för mänsklig utveckling 2019.

Brister i demokratin

Det finns fortfarande brister när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Etiopien har hittills haft fem val som alla har varit omtvistade och kritiserade. Diskriminering och våld på grund av kön och sexuell läggning är vanligt och barnarbete förekommer.

Pandemin skapar arbetslöshet

Covid-19-pandemin har gjort att arbetslösheten i landet har ökat, särskilt bland kvinnor och unga. Valet som skulle ha hållits i augusti 2020 har skjutits upp till 2021 på grund av pandemin. 

Berättelser om biståndet

"I dag vet jag att utbildning är viktigt"

Emaye Yalew är en av över 8 miljoner fattiga som varje månad får kontanter genom ett landsomfattande program för att bekämpa matosäkerhet och undernäring i Etiopien. Hon ser även till att hennes barn går i skolan varje dag.

Emaye Yalew ler och tittar in i kameran. Bakom henne syns en brun vägg.

Två sorters bistånd i Etiopien

I Etiopien bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: 1 juli 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning