Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Barn och ungdomar i Zimbabwe får utbildning i mänskliga rättigheter

När du känner till dina rättigheter kan du också utöva och utkräva dem. Legal Resources Foundation (LRF) utbildar barn och ungdomar – så att de i sin tur kan sprida informationen vidare och stötta sina skolkamrater.

En skolklass som gått utbildningen står på ett podium utomhus och talar till en publik.

Kunskapsspridning

De utbildade eleverna har ett ansvar att sprida informationen till sina klasskamrater och till samhället i stort. Här berättar elever om vad de lärt sig. Foto: LRF

Öppnar barnens ögon

Mobbning, den viktiga tillgången till vatten, könsrelaterat våld, hälso- och sjukvård, läroböcker, rättigheter för barn med funktionsnedsättning eller brist på födelsebevis. Utbildningen lyfter fram flera olika utmaningar som barnen står inför.

– Lektionerna hjälper till att öppna barnens ögon och förhindra att de utsättas för övergrepp. Tidigare skulle många övergrepp inte blivit kända, men nu när barnen vet vad som är fel kommer brotten att rapporteras, säger en lärare på New Mazwi i Khami, Bulawayo, Zimbabwe. 

Sida-stöttade Legal Resources Foundation (LRF) har antagit en modell som kallas för Peer Legal Advisors (PLA). Den innebär att barn och ungdomar i grundskolan och på gymnasiet utbildas i barns rättigheter och hur de tillämpas – för att sedan få titeln Peer Legal Advisor. De har sedan ett ansvar att sprida informationen till sina klasskamrater och till samhället i stort.

  • Mellan oktober 2018 och september 2019 fick 2 381 barn och ungdomar större kunskap i ämnen som könsrelaterat våld, sexuella brott, födelsebevis och barns rättigheter.
  • 54 procent av de utbildade eleverna var flickor. Det är en förbättring mot året innan där endast 39 procent av de som fått utbildningen var flickor.

Når de mest utsatta

Ibland är det skolorna själva som tar initiativ till att utbilda barn och ungdomar till Peer Legal Advisors. De flesta skolorna ger också de utbildade eleverna olika plattformar där de kan använda sina nya kunskaper.

Många känner inte till sina rättigheter.

Tsitsi Dzinavane programhandläggare på svenska ambassaden i Zimbabwe

– Projektet når de mest utsatta på landsbygden i Zimbabwe, vilket är viktigt. Många människor känner inte till sina rättigheter och det är svårt att få tillgång till grundläggande rättigheter som födelsecertifikat, säger Tsitsi Dzinavane, programhandläggare på svenska ambassaden i Zimbabwe.

Positiva resultat

  • Utbildade elever från Nyamuzuwe Primary School i Mutoko arbetade framgångsrikt för att elever som lämnat skolan skulle skrivas in igen. De samarbetade med lokala ledare som i sin tur talade med barnens föräldrar för att uppmuntra dem att skicka tillbaka sina barn till skolan.
  • I Tsholotsho, Mutoko och Epworth skapade eleverna klubbar för att sprida information till sina skolkamrater.
  • De utbildade eleverna har också bidragit till debatter på en högre nivå. I november 2019 deltog elever från både landsbygd och städer, i en dialog om rättigheter. Den organiserades av svenska ambassaden för att lyfta att FN:s barnkonvention funnits i 30 år.

Uppdaterad: October 10, 2020

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning