Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Swedwatch granskar koppargruvor som förorenar vatten och mark i Zambia

Det går inte längre att odla grönsaker i Chingola, och de som tvättar sig i vattnet får utslag. Med Sidas stöd har Swedwatch granskat kopparindustrin i Zambia. En industri som är oumbärlig för landets ekonomi – men som ger stora konsekvenser för människor och miljö.

Mobiltelefonen - en miljöbov

Mobiltelefonen i din ficka innehåller över 50 olika metaller, bland annat aluminium, tenn, guld, silver och kobolt. Den innehåller även, liksom annan elektronik, koppar. Till skillnad från de så kallade konfliktmineralerna nämns koppar sällan i samband med kränkningar av mänskliga rättigheter.

Film

Copper With A Cost

Mänskliga rättigheter och miljörisker i mineralförsörjningskedjorna för IKT: En fallstudie från Zambia

Speltid: 10m 06s

Men i Zambia har kopparindustrin fått allvarliga konsekvenser. Det visar rapporten Copper with a cost från Swedwatch. Exempelvis i Chingola-distriktet, där industrins avfall har försurat marken och gjort den obrukbar.

Hela distriktet levde av grönsakerna som odlades här. Sedan kom gruvföretaget och förstörde vår odlingsmark.

Francesca Makwenbo Före detta grönsaksodlare

– Hela distriktet livnärde sig på grönsakerna som odlades här. Sedan gruvföretaget förstörde vår odlingsmark har vi svårt att försörja oss och få maten att räcka till, sa Francesca Makwenbo, som brukade odla grönsaker i utkanten av Chingola, till Swedwatch.

Rapporten slår fast att verksamheten i två av Zambias största gruvor i distrikten Chingola och Kalumbila har drabbat samhällena runt gruvorna hårt. På flera platser har jorden blivit obrukbar och i Chingola har vattendrag förorenats. Det har gjort det svårare för invånarna att få i sig näring, försörja sig och betala skolgång för sina barn.

Detta är några av de problem som drabbar människor och miljö i IT-sektorns globala leverantörsled, säger Linda Scott Jakobsson, som tagit fram rapporten för Swedwatch.

– Mineralutvinning uppmärksammas ofta när den är kopplad till väpnad konflikt, som i Kongo. I Zambia ser vi att den här industrin kränker mänskliga rättigheter på andra sätt, som också skapar stora hinder för utveckling.

Sida stödjer organisationer som granskar företag

Swedwatch arbetar med stöd från Sida för att få företag att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter, och för att ge röst åt de människor som drabbas. Det kan handla om tvångsarbete i turistsektorn eller om miljö- och människorättsförsvarare som hotas när de försvarar sin mark. Målet är att den produktionen av varor runt om i världen ska bli mer miljömässigt och socialt hållbar.

Sida stödjer flera organisationer som arbetar för att företag ska ta ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Swedwatch är ett exempel – Fair Finance Guide och Global Reporting Initiative två andra. Civilsamhället spelar en viktig roll som granskare och visselblåsare när företag bryter mot internationella överenskommelser om hållbart företagande. Organisationerna kan också driva på för dialog mellan företag, myndigheter och civilsamhälle.

– Den privata sektorn kan göra stor skillnad när det kommer till Globala Målen. Organisationer som Swedwatch har möjlighet att påverka företagen i rätt riktning och vara en röst för mänskliga rättigheter, skäliga arbetsvillkor och hållbarhet, säger Carmen López Clavero, senior programansvarig specialist på Sida.

För att utrota fattigdomen i världen och få en hållbar utveckling behövs mer pengar än vad det traditionella biståndet kan bidra med. Därför arbetar Sida också för att skapa möjligheter för hållbara investeringar, för att företag ska ta hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter, och för att skapa jobb och inkomster.

Konsumentmakt ett kraftfullt verktyg

Många konsumenter saknar kunskap om vad som sker i produktionen. Först när de har information om det kan de använda sin konsumentmakt.

Carmen López Clavero senior programansvarig specialist på Sida

Att driva på för förändring inom den privata sektorn är en viktig del av arbetet för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, säger Carmen López Clavero. Bland annat kan organisationerna ställa företag till svars och skapa en plattform där människor som påverkas av företagens verksamhet kan få sin röst hörd. Men det handlar också om att sprida kunskap som underlättar för konsumenterna att ställa krav på producenterna.

– Många konsumenter saknar kunskap om vad som sker i produktionen. Först när de har information om det kan de använda sin konsumentmakt. Det är ett kraftfullt verktyg som gör att företagen börjar tjäna på att göra rätt.

Sidas stöd till Swedwatch

Rapporten Copper with a cost är en del av Swedwatchs medverkan i projektet Make ICT Fair (ICT: Information and Communication Technology) som finansieras av EU och Sida. Målet är att förbättra livsvillkoren för människorna som arbetar i ICT-sektorn eller påverkas av produktionen av exempelvis mobiltelefoner och datorer.

Sida stödjer Swedwatch dels genom direkt stöd och dels via EU, för projektet Make ICT Fair. Sidas direkta stöd till Swedwatch uppgår för perioden 2015–2020 till 51 miljoner kronor.

Uppdaterad: November 25, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning