Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Rinnande vatten får fler kvinnor att föda på klinik

Tidigare fick nyblivna mammor och vårdpersonalen på hälsocentret Matuma i nordvästra Uganda gå 500 meter för att hämta vatten. I dag har hälsokliniken rinnande vatten och belysning som drivs av solenergi – vilket har gjort att fler kvinnor kan föda säkert.

Några kvinnor sitter på hälsoklinikens bänkar och håller i spädbarn. En person ur personalen undersöker ett av dem.

Dags för vaccination

Mammor med sina nyfödda bebisar besöker Yumbe Health Center för att få barnen vaccinerade. Foto: Adrian Musinguzi / Unicef Uganda

Riskfyllda födslar

Drygt 20 procent av kvinnorna i Uganda föder barn utan hälsopersonal närvarande. Det är riskfyllt både för mamman och för barnet.

Särskilt allvarlig är situationen i West Nile-regionen i nordvästra Uganda, där mödradödligheten och barnadödligheten är högre jämfört med resten av landet. Fattigdomen är utbredd, vården har för lite resurser och många i området söker inte vård även när de behöver det. Det kommer också många flyktingar från Demokratiska republiken Kongo och Sydsudan till regionen, vilket ytterligare ökar trycket på vården. 

Rent vatten förhindrar smittspridning

Ett stort problem är att många hälsokliniker inte har rinnande vatten. På Matuma Health Center III, i distriktet Yumbe, fick de nyblivna mödrarna och vårdpersonalen gå 500 meter för att hämta vatten ur en brunn. 

Att ha tillgång till rinnande vatten och möjlighet att kunna tvätta sig är viktigt för att förhindra smittspridning, både till patienter, vårdpersonal och anhöriga. Det är särskilt viktigt under den pågående covid-19-pandemin. 

Nu när kvinnorna kommer hit för att föda kan de tvätta sig innan, vilket förhindrar blodförgiftning.

Gertrud Musalaba Ansvarig på förlossningsavdelningen

2019 blev Matuma Health Center en av 18 hälsokliniker som genom Sidas stöd till Unicef fick bättre tillgång till vatten, sanitet och hygien. 

– Nu när kvinnorna kommer hit för att föda kan de tvätta sig innan, vilket förhindrar blodförgiftning. De kan också tvätta sina kläder och med lätthet använda toaletten, eftersom det nu finns vatten, säger syster Gertrud Musalaba, som är ansvarig på förlossningsavdelningen.

Vatten överallt

Sidas partnerskap med Unicef i Uganda syftar till att förbättra både tillgången till och kvaliteten på mödra- och barnhälsovården i West Nile-regionen, både för flyktingar och värdbefolkning. Detta görs genom att förbättra den fysiska miljön på hälsocenter, öka kunskapen bland hälsopersonal och förbättra planering och budgetering gällande hälsovård på distriktsnivå. 

– Tillgång till rent vatten på klinikerna är oerhört viktigt för att de kvinnor som kommer för att föda ska få den bästa möjliga vården före, under och efter förlossningen, säger Adam Kahsai-Rudebeck, programansvarig för hälsa på svenska ambassaden i Kampala.

Vattnet är den största anledningen till att kvinnor kommer till kliniken för att föda.

Abassi Mansour Distriktets hälsopedagog

På Matuma Health Center III har nu duschar och fyra tillgänglighetsanpassade toaletter med handfat installerats. Laboratoriet, öppenvårdsenheten och förlossningsrummet har också fått rinnande vatten. 

Innan hälsocentret fick tillgång till rinnande vatten förlöstes mellan 28 och 40 kvinnor i månaden där. Sedan dess har antalet förlossningar ökat. I juni och juli föddes 49 respektive 56 barn på kliniken. 

– Vattnet är den största anledningen till att kvinnor kommer till kliniken för att föda. Tidigare fick de nyblivna mödrarna och vårdpersonalen gå långt för att hämta vatten, vilket var till stort besvär. Nu har vi vatten överallt, och kvinnorna vill komma och föda här, säger distriktets hälsopedagog Abassi Mansour. 

Resultat av samarbetet mellan Sida och Unicef i Uganda 2019 – exempel

  • 18 hälsokliniker har fått tillgång till system för vatten, sanitet och hygien, såsom toaletter, duschar och handfat. Detta kommer 27 000 människor i West Nile-regionen till gagn. 
  • Fem hälsocenter som saknade tillförlitlig belysning har fått lampsystem som drivs av solenergi. 
  • På åtta hälsocenter har vårdpersonal fått utbildning i att bemöta ungdomar och unga vuxna och särskilda kliniker för unga har byggts upp
  • 86 möten har hållits där bybor, lokala ledare, lokala hälsocenter, barnmorskor och vårdpersonal har kunnat öka kunskapen om tonårsgraviditeter och könsrelaterat våld, förebygga mödra- och barnadödlighet och få fler kvinnor att föda på klinik. Genom mötena har man kunnat skapa lokala transportmöjligheter så att gravida kvinnor kan gå på hälsokontroller under graviditeten. 
  • 34 hälsokliniker har nu avskilda förlossningsrum, med rinnande vatten och nödvändig utrustning.
  • 388 vårdanställda från 127 hälsocenter har genom ett mentorskapsprogram utbildats i journalföring, att vårda nyfödda, att förhindra smitta mellan mamma och barn och att ge vård till kvinnor efter abort. I dag har i princip all vårdpersonal kunskap i att vårda sjuka och nyfödda barn och i återupplivning av nyfödda.
  • Många kliniker har börjat använda partogram, en grafisk kurva över förlossningsarbetet, för att ha uppsikt över och bedöma risker under förlossningen.  


Uppdaterad: December 16, 2020

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning