Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Arbete mot könsstympning och otrygghet ger resultat i Sudan

Sudan är ett av världens svåraste länder för barn att växa upp i. Här arbetar Unicef bland annat mot könsstympning av flickor och för att skapa trygga miljöer för barn som växer upp i konflikt eller på flykt. Sida är en stor givare till programmet, som 2017 nådde 580 000 barn.

Tolv flickor sitter på golvet. Två av dem sitter i förgrunden och ritar på ett papper medan resten sitter i bakgrunden och tittar på.

Övning

Allt färre flickor i Sudan utsätts för könsstympning, bland annat tack vare Unicefs långvariga arbete för attitydförändringar i landet. Barnen på bilden deltar i en övning för att lära sig mer om sina rättigheter. Foto: Unicef / Sudan

Färre flickor könsstympas

Fyraåriga Mawahib Hamid tillhör folkgruppen Hadandawa i Sudan. Hennes farmor och fastrar hade redan bjudit in släktingar, grannar och vänner till den stora festen som skulle äga rum efter Mawahibs omskärelse, när hennes pappa, Mohamed Idris Hamid, bjöds in till en två veckor lång kurs av Unicef. Mohamed, som arbetar som lärare, skulle förberedas för att hålla dialogsamtal i byn kring kvinnlig könsstympning.

87 procent av sudanesiska kvinnor mellan 15 och 49 år har blivit utsatta för könsstympning som barn.

Kursen blev en ögonöppnare för Mohamed. När han kom hem avbröt han festförberedelserna och gjorde allt han kunde för att övertyga sin familj om hur farligt det är att könsstympa flickor. Det var inte lätt – han ifrågasatte en djupt rotad tradition. Men tack vare den kunskap han fått höll han fast vid sin åsikt och Mawahib blev den första flickan i familjen som slapp bli könsstympad.

En stor majoritet (87 procent) av sudanesiska kvinnor i åldersgruppen 15-49 år blev utsatta för könsstympning när de var barn. Men en positiv förändring är på gång – bland flickor 0-14 år är idag 31 procent könsstympade.

Exempel på vad programmet bidragit till

  • Tonåringar deltog i workshops om de negativa konsekvenserna av könsstympning och barnäktenskap.
  • Flickor har blivit medlemmar i "tjejklubbar" som arbetar för att sprida kunskap om könsstympning och för att stärka tjejers självkänsla.
  • Två delstater förbjöd könsstympning enligt lag, och fler är på väg, tack vare Unicefs arbete med att medvetandegöra makthavare om barns rättigheter och faran med könsstympning.
  • Tusen samhällen i Sudan har officiellt deklarerat att de frivilligt upphört med könsstympning.
  • 238 000 barn och unga har fått psykosocialt stöd, till exempel barn i väpnad konflikt, flyktingbarn, gatubarn och barn som separerats från sina föräldrar.
  • Av dem har hälften fått möjlighet att delta i kurser i matlagning, rörmokeri och bilmekanik.
  • Barn som utsatts eller anklagats för brott fick juridiskt, socialt, psykosocialt och medicinskt stöd genom Unicef i samarbete med andra aktörer.

Fritidsaktiviteter gör livet i flyktinglägret enklare

I en annan del av landet lever femtonåriga Noor Al-Sham i flyktinglägret Sortony Camp i Darfur. Varje dag efter skolan går hon till CFS, en slags fritidsgård som Unicef driver för barn och tonåringar i lägret. Hon visar upp en bild av en påfågel som hon målat.

Påfågeln symboliserar fred för mig, och det är vad vi får här. Det här är den enda trygga platsen för oss att vara på.

Noor Al-Sham Student i i flyktinglägret Sortony Camp

– Påfågeln symboliserar fred för mig, och det är vad vi får här. Det här är den enda trygga platsen för oss att vara på, berättar hon.

Varje dag måste Noor och alla andra flickor gå flera kilometer tillsammans med sina mammor för att få tag på vatten och mat utanför lägren. Tack vare CFS-gårdarna slipper många flickor undan en del av det tunga arbetet.

– Jag hjälper min mamma, men mina bröder behöver inte hjälpa till, säger Noor, som drömmer om att en dag återvända till sitt riktiga hem.

I Sudan går bara drygt hälften av barnen i skolan. Barnarbete och barnäktenskap är mångas vardag och 64 procent av landets barn utsätts för kontinuerligt våld. En miljon barn lever som flyktingar i Sudan, och många barn rekryteras som soldater i de väpnade konflikterna.

Unicefs arbete

FN:s barnfond Unicef arbetar genom ett stort program i landet för att förbättra situationen för barn och unga. En viktig del av arbetet handlar om att sprida kunskap som förhindrar exempelvis barnäktenskap och könsstympning av flickor. En annan del handlar om att ge tillgång till psykosocialt stöd och barnvänliga miljöer, framför allt i konfliktområden.

CFS – Child Friendly Space (en barnvänlig plats) är center för barn i flyktingläger som drivs av Unicef. Här får barn "bara vara" och känna sig trygga. Kreativa och stimulerande aktiviteter erbjuds i en säker miljö. Att få leka och delta i aktiviteter är ett sätt för barn som varit med om traumatiska händelser att uppleva normalitet och stabilitet.

Situationen i Sudan

Sommaren 2019 tog Sudan ett historiskt kliv mot demokrati genom undertecknandet av ett fredsavtal för övergång från diktatur till ett civilt styre. De första fria valen är planerade till 2024.

Efter 50 år av konflikter står Sudans befolkning inför stora utmaningar och en utbredd fattigdom. Det senaste året har inneburit en dramatisk samhällsförändring, där det sudanesiska folket genom en revolution av fredliga protester lyckades avsätta president al-Bashir efter 30 år vid makten. Att reformera ekonomin och bygga en hållbar fred är högst på den civilledda övergångsregeringens agenda.

Uppdaterad: September 24, 2018

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning