Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Team of Experts vill att förövare ställs inför rätta för sexuellt våld

Sexuellt våld används som ett vapen i krig och konflikter världen över. FN-ledda verksamheten Team of Experts hjälper stater att ställa förövare till svars – och ge upprättelse åt överlevare. Ett arbete som resulterat i flera viktiga domar.

Östra delen av Demokratiska republiken Kongo är en av många platser runt om i världen där kvinnor och barn utsätts för övergrepp i konflikter. Statens begränsade auktoritet, tillsammans med faktorer som landets storlek och rikedomar, har bidragit till en spridning av väpnade grupper som använder sexuellt våld mot befolkningen.

Fem män befinner sig i en rättssal. Tre av dem har svarta dräkter och står med ryggen mot kameran. De två andra har militär uniform och syns i profil. På väggen bakom dem står det "Pourvoir Judiciaire - Nous jugeons nos semblables".

Juridiskt expertteam

Team of Experts har stöttat rättegången mot före detta milisledarna Ntabo Ntaberi Sheka och Serafin Lionso som står åtalade för en av de största massvåldtäkterna i nutida kongolesisk historia. Foto: Team of Experts

– Tyvärr kan staten också själv vara en förövare. Det resulterar inte bara i smärta och lidande för offret utan det påverkar också samhällets förtroende för statliga institutioner och deras förmåga att skydda människor, säger Toby Bonini på Team of Experts. 

Hjälper stater och myndigheter

Team of Experts är en FN-ledd verksamhet. De arbetar med att hjälpa stater och myndigheter att stärka sina egna juridiska system och se till att förövare står till svars. Exemplet från DR Kongo är bara ett av många.

Sexuellt våld i krig och konflikter är ett allvarligt övergrepp och brott mot de mänskliga rättigheterna. Sida har stöttat Team of Experts sedan 2009.

– Det handlar om att utkräva ansvar och ge upprättelse åt de som överlevt den här typen av fruktansvärda våldsdåd. Sedan måste vi parallellt jobba med orsakerna till våldet, till exempel rådande maktstrukturer och brist på jämställdhet, säger Anette Widholm Bolme, specialist på Sidas enhet för fred och mänsklig säkerhet.

Skickar viktiga signaler

Sexuellt våld förekommer inte bara i krig och konflikt. Förutom domar och straffutredning krävs också ett förebyggande arbete. Men att ställa ansvariga till svars kan, förutom att ge upprättelse, också skicka viktiga signaler.

– Att uppnå en dom i fall av sexuellt våld i konflikter skickar ett meddelande till både faktiska och tänkbara förövare, samt till offer och samhället i stort, att sexuellt våld inte tolereras eller överses av myndigheter. Det fungerar också som en förebyggande åtgärd för att främja fred, säkerhet och utveckling. Det är också viktigt att processen ses som transparent, öppen, opartisk och i linje med internationella standarder, säger Toby Bonini.

Team of Experts arbete har gett viktiga resultat världen över

  • Team of Experts stöttade utredningen och rättegången som ledde till åtal och dom mot provinsparlamentarikern Fredric Batumike och medlemmar i hans milis för brott mot mänskligheten mot nästan 40 barn i Kavumu. Fredric Batumike dömdes till livstids fängelse.
  • De har också stöttat rättegången mot före detta milisledarna Ntabo Ntaberi Sheka och Serafin Lionso som står åtalade för en av de största massvåldtäkterna i nutida kongolesisk historia. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har uppskattat att 387 kvinnor, män och barn våldtogs i norra Kivu 2010. Rättegången är ännu inte avgjord.
  • De har arbetat med Guineas regering för att få till ett åtal efter stadionmassakern i Conakry i september 2009. Då massvåldtogs 109 kvinnor och barn. 15 statliga tjänstemän har åtalats, inklusive en tidigare statschef, för brott som rör sexuellt våld. En styrkommitté har inrättats, där Team of Experts ingår, för att gå vidare med en rättegång.
  • Team of Experts har också fokuserat på hur terroristgrupper i Irak, Mali och Nigeria använder sexuellt våld som en taktik. Syftet är att åtala dem för att ha använt sexuellt våld, snarare än för att de är medlemmar i en terroristorganisation.

Uppdaterad: December 13, 2019

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning