Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Kvinnliga kaffeexportörer i mansdominerad bransch

Bara ett av fem exportföretag i världen ägs av en kvinna. Marie Laetitia Kayitesire är kaffeexportör från Rwanda och jobbar hårt för att konkurrera i en mansdominerad bransch.

Kaffe i världsklass

Kaffe är en av Rwandas viktigaste exportvaror och en halv miljon människor arbetar i kaffesektorn. Även om en väldigt liten del av allt kaffe som dricks i världen kommer från Rwanda har det gott rykte eftersom det håller hög kvalitet.

Film

The Rwandan Coffee Entrepreneur

Träffa Marie Laetitia Kayitesire, en rwandisk kaffeentreprenör, som ger andra kvinnor och jordbrukare en förändring i sitt lands ekonomi.

Speltid: 2m 25s

Men råvarumarknaden domineras av män. Kvinnliga kaffeodlare har svårt att bli tagna på allvar och många uppköpare gör helst affärer med män. Samtidigt växer efterfrågan bland konsumenter runt om i världen som vill stödja kvinnliga kaffeproducenter.

En av dem som bryter mot den traditionella bilden av en kaffeproducent är Marie Laetitia Kayitesire. Hon är VD för Sake Farm i Ngoma-distriktet, tio mil söder om huvudstaden Kigali.

Sake Farm är en viktig inkomstkälla för människor i trakten.

Marie Laetitia Kayitesire VD för Sake Farm

Marie Laetitia planterade sina första kaffebuskar 1999 och idag har hon 30 hektar med kaffeodlingar. Hon sysselsätter 30 arbetare under lågsäsong, och under vårens skörd 150 stycken. Marie Laetitia köper dessutom upp kaffe från 2 200 småbönder, och torkar, tvättar och förädlar deras kaffe.

– Sake Farm är en viktig inkomstkälla för människor i trakten, både som uppköpare av deras kaffe och som arbetsgivare. Dessutom är småbönderna beroende av Sake Farm för att få information om nya jordbruksmetoder, säger Marie Laetitia Kayitesire.

Mer sol ger mindre skördar

Marie Laetitia Kayitesire jobbar aktivt för att de småbönder hon gör affärer med ska kunna tjäna mer pengar. Många av dem har svårt att försörja sig på jordbruket. Skördarna minskar dessutom på grund av klimatförändringar. Nederbörden har blivit svårare att förutsäga och det molniga väder som kaffebuskarna trivs i har ersatts av brännande sol.

Med stöd från Sidas partner International Trade Centre har Marie Laetitia inlett ett samarbete med en specialiserad agronom som undervisar småbönderna i kaffeodling.

Det är särskilt viktigt att både män och kvinnor får tillgång till  kunskap. I Rwanda är jordbruket en familjeangelägenhet där män och kvinnor arbetar tillsammans. Men kvinnorna får sällan möjlighet att utbilda sig, eftersom de dessutom är upptagna med att ta hand om barn och hushåll.

Marie Laetitia säger att hennes arbete är inspirerat av ett rwandiskt ordspråk: "Umugore n'umugabo ni magirirane; baruzuzanya" som fritt översatt betyder "Män och kvinnor samarbetar för vårt välbefinnande". På gården arbetar lika många män som kvinnor.

Kvinnliga bönder stärks

Att kvinnor kan tjäna pengar och får bestämma hur de vill använda dem är en förutsättning för att de ska få en starkare ställning både i familjen och i samhället. Det påverkar dessutom hela samhället positivt.

Den lön som kvinnorna tjänar på Sake Farm gör det möjligt för dem att skicka sina barn till skolan, köpa nödvändigheter till sina familjer och att återinvestera i sina egna jordbruk. Sake Farm utbildar dem i ekonomi, kaffebeskärning och hur de kan förbättra odlingarna med hjälp av kompost. De lär sig också om familjeplanering och hur de kan öka sitt kapital genom att spara pengar tillsammans.

Med stöd från International Trade Center arbetar Marie Laetitia för att förbättra kvaliteten på sitt kaffe och på så sätt kunna konkurrera på den internationella marknaden. Hon har bland annat investerat i de vattenbassänger som används för att skilja kaffebönan från bäret. På senare år har klimatet förändrats med mindre moln och mer sol, och nu planterar hon träd som ska ge skugga till kaffebuskarna.

– Vi har stark sol i juni och juli i den här regionen. Därför har jag startat ett bevattningssystem där vi blandar gödsel med vatten, som vi vattnar buskarna med. Om det ger resultat kommer jag att utvidga projektet.

Kaffeexport viktigt för Rwanda

Samarbetet med International Trade Centre har också gjort det möjligt för Marie Laetitia att få kontakt med internationella uppköpare. I många låginkomstländer är den inhemska marknaden för olika varor väldigt liten. Det gäller även Rwanda där efterfrågan på kaffe inte är särskilt stor. Att delta i den internationella handeln är därför avgörande för att öka den ekonomiska aktiviteten och skapa fler jobb.

Mitt råd till kvinnliga entreprenörer är att vara engagerade, att tänka stort, arbeta hårt och att samarbeta med samhället.

Marie Laetitia Kaffeexportör

– International Trade Centre har öppnat mina ögon, jag har deltagit i internationella mässor och mött uppköpare. Det har gett mig ökat självförtroende och gjort mig fast besluten att återvända hem och arbeta med småbönderna, säger Marie Laetitia.

– Mitt råd till kvinnliga entreprenörer är att vara engagerade, att tänka stort, arbeta hårt och att samarbeta med samhället.

International Trade Centre

International Trade Centre (ITC) är ett FN-organ som jobbar för att de minst utvecklade länderna och utvecklingsekonomierna ska delta mer i världshandeln. De arbetar på lokal nivå och har ett särskilt fokus på att involvera fler kvinnor i internationell handel.

Sida stöder ITC sedan 2005. Under 2017–2021 är stödet 182 miljoner kronor.

Uppdaterad: March 9, 2018

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning