Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Drönare hjälper forskare att bekämpa malaria

Infektionssjukdomar hotar människors liv, men också individers och samhällens utveckling. Forskningsprogrammet TDR bekämpar sjukdomarna som främst drabbar människor som lever i fattigdom – tillsammans med de som löper störst risk att smittas.

Drönarbild över dammområde.

Damm

TDR använder drönare utrustade med kameror för att hitta vattensamlingar där myggen lägger sina ägg. På så sätt blir det lättare att hindra myggorna att föröka sig. Foto: TDR

96 procent av malariasmittan

– Det här är som ett femstjärnigt hotell för myggor.

Det säger forskaren Marlon Saavendra och pekar på det mörka vattnet. Platsen, som skuggas av täta palmer, ligger i Loreto i den norra delen av peruanska Amazonas – som står för 96 procent av landets malariasmitta. Här föds myggorna i stillastående vattensamlingar och får ordentligt med näring som larver. Som fullvuxna har myggorna nära till föda i de en miljon människor som bor i regionen.

Forskar på infektionssjukdomar

Marlon Saavendra är en del av det team från TDR, the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases, som är på plats för att forska om malaria i området. TDR är ett globalt initiativ som forskar på infektionssjukdomar, bland annat malaria, dengue, sömnsjuka, tuberkulos och chagas sjukdom, som främst drabbar människor som lever i fattigdom.

Kunskapen kan göra hela skillnaden mellan att uthärda sjukdomar och att faktiskt utplåna dem

Florence Fouque Forskningsledare

TDR har sedan länge ett rykte om sig att vara en kreativ organisation med stark förankring i lokala samhällen. Forskningsteamen är på plats under längre perioder. De genomför forskningen tillsammans med lokalbefolkningen och har ett tydligt fokus på att lösa problem.

– Att förstå vad som händer på lokal nivå är nödvändigt för att kunna hitta lösningar som fungerar i just den kontexten. Den kunskapen kan göra hela skillnaden mellan att uthärda sjukdomar och att faktiskt utplåna dem, säger Florence Fouque som leder forskningsprojektet i Loreto.

Lokalbefolkningen viktig

När det gäller forskning på sjukdomar är det viktigt att veta hur och när människor smittas. I Loreto använder majoriteten av invånarna myggnät, men det räcker inte eftersom de flesta smittas utomhus. Risken är också högre bland de som bor nära vattendrag eller i hus med väggar av palmblad. Forskarna har därför kommit fram till att människors boendesituation måste inkluderas i bekämpningen av malaria.

– Om man inte är på plats är det lätt att missa aspekter av människors vardagsliv som kan ha stor betydelse för hur man ska tackla problemen. Att genomföra forskningen tillsammans med lokalbefolkningen och att bygga upp förtroende, är viktigt för att exempelvis hitta flaskhalsar och lokala sedvänjor som hindrar sjukdomsbekämpning, säger Teresa Soop, forskningssekreterare på Sida.

Drönare söker efter myggor

Hon menar att mycket av världens forskning görs på centrala universitet med data från korta fältbesök och syftar ofta i första hand att förstå – inte att förändra. Enligt TDR är det bara 16 procent av den globala forskningen på malaria som har som mål att implementera resultaten. När forskarna inte kan göra sina resultat eller interventioner tillgängliga för de människor som drabbas riskerar de att inte få någon effekt. Därför är TDR:s arbete viktigt, säger Teresa Soop – då de engagerar lokala forskare som har kunskap om kontexten och fokuserar på att forskningsresultaten ska användas.

Ett exempel på detta är TDR:s arbete med att förhindra att myggorna i Loreto förökar sig. Där har TDR använt en ny metod för att hitta myggornas tillhåll: drönare utrustade med kameror. Drönarbilderna används sedan för att bygga en så kallad "ortomosaik", en detaljerad karta, över området där myggorna lägger sina ägg. På så sätt kan man döda mygglarverna redan innan de blivit myggor – och på så sätt hindra spridningen av malaria.

Fler exempel på TDR:s arbete

Säkra förlossningar under pandemin

TDR arbetar på global, regional och landnivå för att stärka hälsosystemen. Där ingår beredskap för sjukdomsutbrott och att ta fram riktlinjer för hur sjukvården ska arbeta med gravida kvinnor och förlossning vid en Covid-19-epidemi.

App hjälper massajer att undvika sömnsjuka

Sömnsjuka sprids av tsetseflugan som smittar både människor och djur. TDR har bidragit till att ta fram en app som genom klimatdata och GPS hjälper massajer att hitta områden fria från smittande tsetse-flugor för bete och vatten till sin boskap.

Läkemedel för flodblindhet har godkänts 

Runt 20 miljoner människor är drabbade av sjukdomen flodblindhet. På 30 år har inget nytt läkemedel för sjukdomen godkänts. FDR:s forskning har lett till att det mer effektiva läkemedlet moxidectin godkändes av USA:s läkemedelsmyndighet FDA, vilket innebär att läkemedlet kan börja användas på bredare front.

Forskare utbildades i implementeringsforskning

TDR har tagit fram en onlinekurs för forskare, akademiker och andra som arbetar sjukdomsbekämpning, så att de ska bli bättre på att identifiera flaskhalsar, inkludera lokala samhällen i forskningen och ta fram planer för att implementera forskningsresultaten. Under 2018 utbildades 1 585 professionella från 106 länder.

Crowdsourcing för fler kvinnor i den egna verksamheten

Efter att allt för kvinnor sökt forskningsmedel från TDR uppmanade de forskarsamhället att skicka in förslag på hur programmet skulle få fler kvinnor att ansöka. 311 förslag från 65 länder kom in, och många av dessa inkluderades ansökningsprocessen. Antalet ökade från 11 kvinnor för 2016–2017 till 48 2018.

Använder social innovation för att lösa lokala problem

TDR var även med och grundade initiativet Social Innovation in Health för att ta tillvara på människors kunskap om sin kontext och idéer om hur problem de drabbas av kan lösas. Exempelvis handlar det om att hitta lösningar för människor som lever i rurala områden långt från närmsta vårdklinik att få hälso- och sjukvård. Projektet har bland annat lett till att vårdpersonal i Lesotho och Liberia kan åka till avlägsna byar på motorcyklar och att människor i Malawi kan få råd av vårdpersonal över telefon.

TDR kämpar mot fattigdomsrelaterade sjukdomar

Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR), är ett globalt initiativ som genom multidisciplinär forskning arbetar för att bekämpa infektionssjukdomar som främst drabbar människor som lever i fattigdom.

Detta gör TDR genom att stärka forskningskapaciteten i sjukdomsdrabbade länder, att omvandla forskningsresultat till konkreta interventioner och att bygga motståndskraft i sårbara samhällen.

Sida har stöttat TDR sedan 70-talet och är i dag den största bidragsgivaren.

Uppdaterad: July 19, 2019

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning