Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights
Mozambique vy över vatten

Berättelser om biståndet

Allt fler får tillgång till säkra aborter tack vare Sidastöd

Moçambique har en av Afrikas mest liberala abortlagstiftningar. Men i praktiken finns många hinder. Därför stödjer Sida organisationen Ipas arbete med att göra säkra aborter och preventivmedel tillgängliga för alla – och med att förändra negativa attityder. Bland annat används pastorer och radiopersonligheter för att nå ut med budskapet.

Inget lätt beslut

Dorca

Dorca gjorde abort för sonens skull

Dorca är gift och bor i Zambéziaprovinsen i centrala Moçambique. Hon ammade fortfarande sin sexmånaders son när hon till sin förskräckelse upptäckte att hon var gravid igen. Hon pratade med sin man och de bestämde tillsammans att abort var bästa alternativet.

– Jag gjorde aborten för min sons skull, för att få mer tid för honom. Han var en liten bebis och behövde fortfarande min fulla uppmärksamhet, berättar hon.

I samband med aborten började hon använda preventivmedel för att inte hamna i samma situation igen. Organisationen Ipas ser till att moderna preventivmedel alltid erbjuds i samband med abort.

Att bestämma sig för att göra abort är sällan enkelt, oavsett var i världen man befinner sig. I många länder är det dessutom olagligt vilket leder till många osäkra aborter, som är smärtsamma och i värsta fall kan göra kvinnan steril – eller döda henne.

Dorca

Dorca gjorde abort för sonens skull

Access to Safe Abortions in Mozambique

Exempel på vad som görs

Exempel på framsteg

En flicka och hennes mamma

Stöd från mamma

Att föda barnet hade varit fel val för Merina, som gick andra året på gymnasiet när hon blev gravid. Hon gjorde en tidig abort och allt gick bra. Hennes mamma följde med henne. Foto: Ipas

I Moçambique är aborter lagliga (se faktaruta). Men lagen kom så sent som 2014 och fortfarande förknippar många ingreppet med skam och kriminalitet. Det framgår av en studie som organisationen Ipas gjort i provinserna Nampula och Zambézia i Moçambique. Många av de intervjuade kvinnorna anser också att abort går emot deras förväntade roll som mödrar och barnafödare. Och tänk om det aborterade fostret hade kunnat bli någon som gjort skillnad för samhället och världen? Sådana tankar är vanliga, enligt studien.

Men aborter görs såklart, och då är det ofta för att kvinnan är ung och fortfarande studerar, inte har någon som kan försörja barnet, eller för att ett gift par redan har ett litet barn – som i Dorcas fall.

Jag rekommenderar andra att göra samma sak, och inte använda traditionella metoder.

Merinas mamma

Merina bor i norra Moçambique. Hon gick på gymnasiet när hon upptäckte att hon var gravid. Hon pratade med sin mamma och de kom fram till att hon skulle göra en säker abort. Varken Merina eller hennes mamma ångrar beslutet. Hennes mamma säger:

– Vi togs emot väldigt väl på sjukhuset och de utförde den säkra aborten utan att vi behövde betala något. Det var gratis. Så jag rekommenderar andra att göra samma sak, och inte använda traditionella metoder eller annan medicin, för det kan leda till döden.

39

aborter per 10 000 kvinnor utförs globalt varje år – säkra och osäkra.

Nästan var tredje

graviditet i världen slutar med abort (30 procent).

Tre fjärdedelar

av alla aborter i Afrika och Latinamerika utförs på ett osäkert sätt. Risken för en kvinna som gör abort att dö av den är störst i Afrika.

Förändrar attityder

Sida stödjer organisationen Ipas arbete med att stötta Hälsoministeriet så att det kan erbjuda säkra aborter och preventivmedel i hela Moçambique. Ipas arbetar också med att förändra attityder så att stigmat kring aborter och preventivmedel minskas. Det görs på flera olika sätt. Bland annat utbildas inflytelserika personer om säkra aborter och varför det är viktigt.

Vi religiösa ledare får inte vara rädda för att sprida budskapet om säkra aborter.

Zacarias Ernesto Missionary Church for the Nations, Zambezia
Pastor Zacharias

Influencer

Pastor Zacarias Ernesto är en av mer än tusen inflytelserika personer som Ipas samarbetar med för att nå ut med kunskap om säkra aborter. Deras budskap är att säkra aborter ska användas istället för traditionella metoder, och att abort inte är något att skämmas för. Foto: Ipas

En person som gått utbildningen är pastor Zacarias Ernesto från Missionary Church for the Nations i Zambéziaprovinsen. Han träffar många människor i närområdet och lägger mycket tid på att samtala med unga och familjer om vikten av att skydda kvinnors och flickors liv.

– Det är inte en synd att säga till en trettonårig flicka som är gravid att söka upp säker abortvård. Det handlar om en ung kvinnas säkerhet och hälsa. Vi religiösa ledare får inte vara rädda för att sprida budskapet om säkra aborter.

Aborter i Moçambique

Moçambiques abortlag kom 2014 och är en av Afrikas mest liberala. Den säger att alla ska ha tillgång till säkra aborter till och med vecka tolv av graviditeten (räknas från sista mensen). Vid våldtäkt och incest är abort tillåtet till och med vecka 16, och om barnet är missbildat, till och med vecka 24.

I praktiken är tillgången till aborter och preventivmedel dock begränsad. Det beror på brist på utbildad personal, diskriminerande attityder och handelshinder som gör att produkter som exempelvis abortpiller inte kommer fram. Kvinnor och flickor saknar ofta kunskap om sina rättigheter och var de kan få hjälp.

Mödradödligheten i Mocambique uppskattas till 289 per 100 000 levande födda. Man räknar med att 6,7 procent beror på komplikationer efter abort.

Källa: Rapporten Understanding barriers and facilitators to safe abortion options in the provinces of Nampula and Zambézia, Mozambique, Ipas, december 2018

Samarbetar med radio

Ipas använder också radio för att berätta om säkra aborter och säkert sex. Då nästan hälften av de vuxna i Moçambique är analfabeter är radio är ett viktigt medium för att nå ut.

En person Ipas samarbetar med är Albertina Luís som är programledare på den lokala radiostationen i Morrumbala. Hon bjuder ofta in inflytelserika personer som får diskutera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Eftersom hon tycker att det är viktigt att budskapet om säkra aborter sprids, bjuder hon alltid in gäster som är positiva till abort. Ofta får hon hjälp med innehållet av Ipas.

– Aborter har förekommit länge. Nu har vår regering lyckligtvis sett till så att kvinnor och flickor som behöver göra abort kan göra det på ett säkert sätt, avslutar Albertina Luís.

Film

Expanding women’s and girls’ access to safe abortion and contraceptive care

Film på engelska om hur Sidas samarbetspartner Ipas jobbar för att öka tillgången till säkra aborter och preventivmedel i Moçambique. Film med många personer som berättar om arbetet. Producerad av Ipas.

Speltid: 15:11

Intervjuerna i artikeln har gjorts av organisationen Ipas.