Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Vattnar med ren solenergi tack vare Sidas garantier

I Afrika söder om Sahara saknar fortfarande drygt hälften av befolkningen tillgång till elektricitet. Många använder fotogenlampor eller dieselgeneratorer som är dyra och otillförlitliga och skadar miljön. Lantbrukaren Josephine Waweru i Kenya är en av hundratusentals som kan dra nytta av ren solenergi tack vare så kallade garantier från Sida.

Från diesel till solenergi

Josephine Waweru är lantbrukare i den lilla staden Sagana, som ligger i Kirinyagadistriktet i centrala Kenya. Tidigare vattnade hon sina kaffeplantor med vatten hon pumpat upp ur Saganafloden med dieselpumpar som hon hyrde. Det var dyrt och bökigt och ingen idealisk lösning.

Ingenjören George visar hur en solcellspump fungerar för lantbrukare Josephine

Samling vid pumpen

Josephine Waweru sparar tid och 700 kronor per månad tack vare en soldriven djupbrunnspump. Här tillsammans med ingenjören George som utbildat Josephine i att sköta pumpen och bevattningssystemet. Foto: SunFunder

Men nu har hon en egen borrad brunn där hon tar upp vatten med en effektiv djupbrunnspump som drivs med hjälp av solpaneler. Hon kunde köpa den tack vare ett förmånligt avtal med räntefri avbetalning.

– Att kunna hämta vatten från min egen brunn har gjort allting lättare och sparar både tid och pengar. Pumpen är det bästa som hänt sedan jag började med lantbruk, den har förändrat mitt liv, säger Josephine.

Kaffe, potatis, peppar och fisk

Varje månad sparar Josephines familj över 700 kronor i månaden med den nya pumpen.
Den tidigare stressen över kaffeodlingarna är borta. Josephine har kunnat plantera mer kaffe och börjat odla potatis och spansk peppar. Dessutom föder hon numera upp fiskar för konsumtion. Allt för att kunna bidra till försörjningen av sin familj.

I produkten hon köpt ingår också ett bevattningssystem, och en laddningsstation för mobiltelefoner. Det Kenyabaserade företaget som levererat är ett av de solenergiföretag som hittills har dragit nytta av finansiering från SunFunder. Tack vare Sidas projekt vågar SunFunder ta risken att låna ut mer pengar till fler solenergiföretag så att solenergisektorn i Afrika söder om Sahara kan växa.

Kaffebönor på en buske

Kaffeodling

Josephine har kunnat plantera mer kaffe tack vare sin nya pump. Foto: Rodrigo Flores / Unsplash

Off-grid-företag är mer sårbara

Ofta bedömer finansiärer att det kan vara riskabelt att låna ut pengar till företag i den så kallade off-grid-solelsektorn i Afrika. (Off grid innebär el distribuerad utanför elnätet.) Jämfört med traditionella stora kraftverk så är företagen i off-grid sektorn fortfarande unga. De är mindre i storlek, har mindre resurser och behöver därför ofta hjälp med finansiering för att kunna växa. I och med covid-19-pandemins påverkan på ekonomin har finansiärer blivit ännu mer försiktiga. Det förklarar Maximilian Jönsson från Sidas Power Africa-grupp, som tillsammans med Isabel Odemark från Sidas garantiavdelning ansvarar för projektet.

Att ha tillgång till energi är en förutsättning för att människor ska kunna förändra sina liv och få det bättre.

Maximilian Jönsson Sidas Power Africa-grupp

Garanti av lån till solenergisatsningar i Afrika söder om Sahara

  • Sidas bidrag: Sidas garanti på cirka 270 miljoner kronor ($31m) möjliggör utlåning på upp till 540 miljoner kronor ($62m)
  • Tidsperiod: 2020–2028
  • Samarbetspartner: SunFunder
  • Mål: Att sporra utveckling av och investeringar i solenergisektorn i låg- och lägre medelinkomstländer för att öka tillgången till energi, förbättra människors liv och möjlighet till försörjning, samt förbättra miljön.

Några resultat

  • Drygt ett dussin företag hade fram till september 2021 lånat pengar med hjälp av Sidas garanti. Mer än en miljon människor har fått tillgång till ren energi tack vare garantin.
  • När solenergi ersätter smutsig fotogen och diesel minskar koldioxidutsläppen och människors hälsa förbättras.
  • I samband med COP26 i december 2021 var SunFunder en av fyra vinnare av FN:s klimatpris i kategorin ”Global Climate Action Award: Financing for Climate Friendly Investment.”

Dyr investering för den enskilde

– Sen är det också så att när en familj eller ett litet företag köper till exempel en solelsdriven pump, en kvarn eller en kylanläggning är det en dyr investering. Då måste de skapa ytterligare inkomster utöver en vanlig hushållsbudget för att kunna betala den. Därför medför det en ökad risk för långivaren att finansiera den typen av system jämfört med små hemmasystem, säger Maximilian.

För kvinnor och unga entreprenörer kan det vara extra svårt att få finansiering.

Just därför erbjuder Sida så kallade lånegarantier för att dela på risken. Det innebär att om den som har lånat pengarna inte kan betala tillbaka, så står Sida för en stor del av återbetalningen. Sidas Power Africa-team arbetar med olika marknadsbaserade lösningar för att öka tillgången till hållbar el och andra moderna energitjänster i Afrika söder om Sahara. Målet är att det ska ge fortsatt tillgång till energitjänster också efter att Sidas arbete avslutats.

– Att ha tillgång till energi är en förutsättning för att människor ska kunna förändra sina liv och få det bättre. Vi bedömer att förnybar energi från off-grid-energi-sektorn är nödvändigt för att ge 600 miljoner människor utan el tillgång till modern energi och ett bättre liv, avslutar Maximilian.

Om Sidas garantier

Många små och medelstora företag i Sidas samarbetsländer har svårt att hitta finansiering. Företaget kanske är nystartat, verkar i en ny sektor, saknar säkerhet för lånet eller arbetar i en konfliktdrabbad miljö. Då vågar inte banker och investerare gå in med pengar.

För kvinnor och unga entreprenörer kan det vara extra svårt att få finansiering.
Utan finansiering kan företagen inte växa eller anställa. Det hämmar ekonomin och minskar möjligheten för företag att erbjuda billiga och bra produkter och tjänster. Hela utvecklingen bromsas.

När Sida går in med en garanti vågar långivare låna ut till entreprenörer och småföretag.
Över tid leder garantier till att marknaden ser att det är attraktivt att investera i samarbetsländerna även utan garantier.

I samband med covid-19-pandemin tar Sida tillfälligt en större del av risken i garantierna än tidigare.

Intervjun med Josephine Waweru är gjord av företaget som sålt systemet.

Läs också:

Uppdaterad: December 28, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning