Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights
Mygga på gröna blad

Berättelser om biståndet

Ny forskning bekämpar malaria

50 års forskning har misslyckats med att ta fram ett effektivt malariavaccin – tills nu. I Burkina Faso testas ett vaccin som ger 80 procents skydd istället för 30. I Kenya pågår forskning som hoppas slå ut malariaparasiten redan i myggan. Sida stödjer båda forskningsprojekten som kan leda till att sjukdomen utrotas.

80 procent av dödsfallen är barn

Forskare studerar mygg

Josephine Osalla

Foto: Icipe

Malaria har funnits i mer än 50 000 år och är den sjukdom som dödat överlägset flest i människans historia. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) drabbades 247 miljoner människor av malaria 2021, varav 619 000 dog. Små barn löper störst risk att dö av malaria – 80 procent av dödsfallen var barn under fem år.

Farhågor finns att malaria sprids till fler platser i framtiden på grund av klimatförändringar eftersom myggor trivs i varma och fuktiga områden. I dag är det afrikanska länder som drabbas värst. Hela 95 procent av alla malariafall finns på den afrikanska kontinenten.

– Sida var en av initiativtagarna till att malariaforskning påbörjades i Afrika. Tidigare skedde forskningen mest i höginkomstländer. Naturligtvis ska afrikanska länder kunna kliniskt testa vaccin på plats, säger Maria-Teresa Bejarano på Sidas enhet för forskningssamarbete.

Forskare studerar mygg

Josephine Osalla

Foto: Icipe

Nytt lovande malariavaccin testas och används

Sida har stöttat EDCTP (partnerskapet mellan Europa och utvecklingsländer inom området klinisk prövning) sedan starten 2003, och som nu testar ett nytt lovande malariavaccin. Innan det nya vaccinet kan rekommenderas av WHO ska fler tester göras. Men i praktiken bestämmer varje enskilt land när ett vaccin får användas. Till exempel har Ghana och Nigeria godkänt det nya vaccinet redan innan den sista testomgången slutförts.

Professor Halidou Tinto sitter vid ett mikroskop.

Nytt vaccin ger 80 procentigt skydd

Eftersom barn drabbas mest och värst av malaria måste ett vaccin fungera på barn. Därför görs de flesta testerna på barn. Ghana och Nigeria har godkänt det nya vaccinet redan innan den sista testomgången slutförts. Professor Halidou Tinto leder forskningsprojektet i Burkina Faso. Foto: EDCTP

– Det kan tyckas vara att springa i förväg. Men inser man det akuta behovet i Afrika, förstår man länder som välkomnar alla nya verktyg som bidrar till att eliminera malaria. Jag blir inte förvånad om fler länder följer i Ghanas och Nigerias fotspår, säger professor Halidou Tinto som leder forskningsprojektet i Burkina Faso.

Testerna visar ett 80 procentigt skydd, jämfört med 30 procent för tidigare vaccin.

De inledande testerna som gjordes i Nanoro-regionen i Burkina Faso visade att vaccinet ger ett 80-procentigt skydd mot malaria. Tidigare vaccin gav endast 30-procentigt skydd. Därefter har fler tester gjorts på ett större antal personer och i fler afrikanska länder. Resultaten är inte helt klara men verkar ligga i linje med det första testet.

Eftersom barn drabbas mest och värst av malaria måste ett vaccin fungera på barn. Därför görs de flesta testerna på barn.

– Dessutom har vuxna som lever i malariatäta områden utsatts för parasiten hela livet och då verkar kanske inte vaccinet som det ska. I framtiden hoppas vi även kunna utveckla ett vaccin för vuxna, men först är det viktigast att skydda barnen, säger Halidou Tinto.

Burkina Faso är ett av världens tio mest malariadrabbade länder. 2022 rapporterades tolv miljoner fall i landet som har 20 miljoner invånare. 5 000 av fjolårets insjuknade dog i malaria, som kan jämföras med tvåhundra dödsfall i Covid-19 när pandemin var som värst.

– Malaria är mer än en dödlig sjukdom. De som är sjuka jobbar inte och när barn är sjuka måste en förälder stanna hemma. Malaria är inte bara en kostnad för hälsosektorn utan hela samhället drabbas i länder som redan har utbredd fattigdom, säger Halidou Tinto.

Barn får malariavaccin

Malariavaccin testas på barn

12 miljoner människor fick malaria i Burkina Faso 2022. Landet har totalt 20 miljoner invånare. Barn drabbas värst och mest av malaria. Därför görs de flesta vaccintexterna på barn. Foto: EDCTP

Nytt vaccin blockerar parasiten från att nå levern

Malariaparasiten är mer komplex än alla kända virus och bakterier. Därför har 50 års forskning misslyckats med att ta fram ett effektivt vaccin – tills nu. Nyheten med detta vaccin är att det blockerar parasiten från att nå levern. Det är i levern som parasiten utvecklas för att senare ta sig ut till de röda blodkropparna. I det stadiet uppvisar personen sjukdomssymptom och blir samtidigt en spridare av malaria om mygg biter och suger det smittade blodet som sen förs vidare till andra människor.

Bästa sättet att undvika malaria är att inte bli biten av mygg. Impregnerade myggnät och myggspray ger bra skydd, men långt ifrån tillräckligt. Ett vaccin är vad som verkligen vore ett stort steg för att utrota malariasjukdomen, menar Halidou Tinto. 

Malariaforskning

Några framsteg

Avancerade DNA-analyser ledde till viktig upptäckt

Ett annat sätt är att angripa malariaparasiten innan den når människan. Forskning på insektsinstitutet Icipe i Kenya har upptäckt en mikroorganism som kan vara lösningen på gåtan. Organismen som döpts till microsporidia finns naturligt i cirka 10 till 15 procent av hanmyggen.

– Organismen har förmodligen undgått att upptäckas tidigare eftersom den inte skadar myggan. Vi upptäckte microsporidia tack vare avancerade DNA-analyser, säger forskningsledare Jeremy Herren som är specialiserad inom molekylärbiologi, mikrobiologi och genetik.

Tre forskare övervakar vattenkar där myggor odlas

Övervakar myggor i vattenkar

Forskningsinstitutet Icipe i Kenya föder upp myggor med mikroorganismen microsporidia som används i forskningen för att bekämpa malaria. Doktor Tullu Bukhari, Elisha Obudo och Acalaine Shishia (forskningsassistenter) övervakar utvecklingen av mygglarver som odlas i vattenkar. Foto: Frank Messmer

Mikroorganismen överförs sexuellt från hanmyggorna till honorna. När den har kommit till honorna blockerar den malariaparasiten från att följa med när myggen biter människor. Dessutom blockeras parasiten även från att nå honans ägg. Det betyder att malariaparasiten kan dö ut eftersom den inte längre kommer att fortplantas i nya mygg.

– Problemet är hur vi ska lyckas få ut mikroorganismen till fler mygg. Fler hanar som bär på microsporidia måste para sig med mygghonor. Lyckligtvis verkar den göra hanarna starkare och mer attraktiva, säger Jeremy Herren.

Forskare i Kenya.

Mikroorganism kan vara lösningen på gåtan

Forskning på insektsinstitutet Icipe i Kenya har man med hjälp av avancerade DNA-analyser hittat en mikroorganism som döpts till microsporidia. Organismen har visat sig blockera malariaparasiten från att följa med när myggan biter människor. Forskningsledare Doktor Jeremy Herren är specialiserad inom molekylärbiologi, mikrobiologi och genetik. Foto: Icipe

Det krävs mer forskning för att lyckas sprida microsporidia i större utsträckning. Först måste de fastslå att det här helt säkert och inga oönskade konsekvenser uppstår. Det ska helst vara ekonomiskt görbart också då det är dyrt att föda upp myggor med microsporidia och omständligt att transportera dem. Dessutom måste hänsyn tas till människor som bor där forskarna vill släppa ut hundratusentals mygg. Även mygg utan malaria biter människor.

Det finns fortfarande flera knutar att lösa. Men visst vore det en stor kick att bidra till forskning som en gång för alla slår ut människans största fiende.

Jeremy Herren forskningsledare, Icipe i Kenya

– Det finns fortfarande flera knutar att lösa. Men visst vore det en stor kick att bidra till forskning som en gång för alla slår ut människans största fiende, säger Jeremy Herren.

Malaria i siffror

247

miljoner människor fick malaria 2021.

619 000

människor dog i malaria 2021.

80

procent av de som dör i malaria är barn under 5 år.

Toppbild på mygga: Foto: Ian Jacobs, cc Flickr
Runt foto: Josephine Osalla studerar myggor på Icipes labb i Nairobi. Institutets malariaforskning hoppas kunna utrota malariaparasiten utan att skada myggen. Foto: Icipe

Uppdaterad: April 24, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning