Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Kenyansk statistik visar skillnaderna mellan kvinnor och män

Sida-stöttade samarbetet mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och Kenya National Bureau of Statistics har satt fokus på jämställdhet genom att arbeta med statistik. Publikationen "Women and men in Kenya" har blivit en riktig kioskvältare. Det är en av de absolut populäraste publikationerna som Kenyas statistikbyrån har gjort, säger Rasmus Larsson, expert på SCB som arbetar i Nairobi.

På bildens vänstra halva syns tre män sittandes vd ett bord. De sitter vid ett bord och arbetar med projektets statistiska underlag. På högra halvan av bilden sitter en kvinna vid ett bord. Hon ler och håller upp två exemplar av publikationen, en i vardera hand.

Populär bok

Kenya National Bureau of Statistics har tillsammans med Statistiska centralbyrån tagit fram publikationen "Women and men in Kenya". Mrs Rosemary Uside Kongani är ansvarig för jämställdhetsstatistiken på statistikbyrån. Foto: SCB

Statistik hjälper beslutsfattare

Statistik och data beskriver hur människors vardag ser ut och kan hjälpa beslutsfattare med vilka åtgärder de behöver genomföra. Statistik gör det också möjligt att se till att beslutsfattare tar ansvar. Säkra siffror spelar därför en viktig roll i ett lands utveckling. Sedan 2015 har Statistiska centralbyrån (SCB) och Kenya National Bureau of Statistics (KNBS) samarbetat för att stärka produktionen av bra statistik. Och det har gett resultat. Samarbetet har hittills bidragit till framtagningen och publiceringen av fickboken "Women and Men in Kenya" som visar hur jämställdheten ser ut i landet.

Den har blivit jättepopulär, en kioskvältare bland den kenyanska statistikbyråns publikationer.

Rasmus Larsson Expert på SCB som arbetar hos kenyanska statistikbyrån i Nairobi.

Publikationen har bland annat har använts av organisationer, skolor och på regional nivå och är spridd i Kenyas alla 47 counties. UN Women har hjälpt till att med att sprida publikationen ute på landsbygden. Annars är det lätt att den bara hamnar i städerna.

Publikationen belyser situationer för män och kvinnor i landet och har bidragit till att lyfta jämställdhetsfrågor i Kenya. Den är tryckt i ett praktiskt fickformat och layoutad så att även den som inte är statistiskt bevandrad ska förstå. Vid lanseringen skrev alla nationella tidningar om publikationen och den fick ett bra medialt genomslag.

– I Kenya har det saknats jämställdhetsstatistik. Det är ofta så att den typen av statistik får stå tillbaka, inte bara här utan i hela världen. Vi gjorde det tydligt när vi startade samarbetet att det var viktigt för oss att stötta det här arbetet då jämlikhetsfrågor är väldigt viktigt för Sverige. Sedan har KNBS också själva pushat för ökad jämställdhetsstatistik, säger Rasmus Larsson.

Använder data från folkräkningen

Jämställdhetsstatistik betyder att statistiken är könsuppdelad. Det innebär att siffrorna presenteras för både kvinnor och män så att både kvinnor och män är synliga i statistiken.

Under 2020 kommer en utvecklad version av "Women and Men i Kenya" att publiceras. Statistiksamarbetet kommer också att använda data från den officiella folkräkningen som började att genomföras i Kenya i augusti 2019. Tillsammans med UN Women och världsbanken planerar SCB också att stödja den kenyanska statistikbyrån med en tidsanvändningsstudie.

Nu ska vi titta på hur män och kvinnor fördelar sin tid under dagen. Framförallt avlönat och oavlönat arbete. Då kan vi bättre förstå jämställdheten i landet.

Rasmus Larsson Expert på Statistiska Centralbyrån

Därför är folkräkning viktigt

Demokrati bygger på att man vet hur många som bor i landet och var de bor. Detta för att man ska kunna skapa valkretsar och få rätt representativitet i parlament och andra valda politiska församlingar. Folkräkningen ska också se till att till exempel skola, vård och infrastruktur kan fördelas utifrån hur befolkningen ser ut i landet. Vid folkräkningen kan också frågor om ekonomi, arbete, jordbruk och miljö ställas som ger möjlighet till göra olika analyser. 

– Det fanns en hel del frågor från folkräkningen som vi kan använda i vårt arbete. Bland annat när det gäller utbildning, hälsa, arbetsmarknad ekonomi. Folkräkningen består av en enorm datamängd från hela landet och det går att göra mycket bra statistik av det", säger Rasmus Larsson.

Under augusti 2019 påbörjades den sjätte folkräkningen i Kenya sedan självständighet. Den senaste skedde 2009. I Sverige har vi inte gjort en folkräkning på det här traditionella sättet sedan 1990 då vi har ett befolkningsregister till hjälp.

Varför samarbetar Sida med myndigheter?

  • Sveriges myndigheter har en unik roll att genom konkreta insatser bidra till en demokratisk utveckling i världen.
  • Att stötta samarbeten mellan svenska myndigheter och dess motsvarigheter i olika länder i världen är en viktig del i Sidas biståndsarbete.
  • Erfarenheterna från utbytet används för att utveckla både myndighten i samarbetslandet och den svenska myndigheten.
  • Förutom SCB är Naturvårdsverket, Skatteverket, Domstolsverket och Arbetsförmedlingen ytterligare exempel på myndigheter som bidrar med ämneskunskaper och erfarenheter.

    Sidas information om offentlig sektor som aktör i biståndet

Uppdaterad: October 10, 2019

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning