Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Här kan alla delta i kulturlivet

Ett kulturliv öppet för alla, oavsett funktionsvariationer. Det var målet med projektet Kluchi – som betyder nycklar på ryska. Vid starten var fördomarna utbredda mot människor med funktionsnedsättning. När projektet var avslutat hade fördomarna minskat och kulturlivet öppnats upp för alla i den ryska regionen Archangelsk.

Det här betyder inkludering

– Att inkludera handlar om att utforma aktiviteter så att alla kan delta, inte i olika grupper utan tillsammans.

Det säger Nadezjda Balandina, vicerektor i grundskolan i den ryska kommunen Velsk i Archangelsk och lokal projektkoordinator för Kluchi. Hon påpekar att deltagande inte enbart innebär att vara publik utan att alla ska ha chans att vara skådespelare, musiker, dansare, sångare etcetera.

De senaste åren har man arrangerat många sådana kulturevenemang i Archangelsk, där alla kunnat delta. Utgångsläget var inte det bästa. I enkäter som skickades ut 2016 till invånare i Archangelsk svarade många att de ville slippa sitta bredvid personer i rullstol när de gick på evenemang. Så är det inte längre.

Det största hindret för inkludering är inte funktionsnedsättning, utan människors inre motstånd.

Nadeszjda Balandina Lokal projektkoordinator
Nadeszja Balandina leder en dansklass.

Rektor

Rektorn Nadeszjda Balandina är en av projektkoordinatorerna för projektet Kluchi. Här leder hon en dansklass. Foto: Multidisciplinära rehabiliteringscentret i Archangelsk / ShareMusic & Performing Arts

– Det största hindret för inkludering är inte människors funktionsnedsättning, utan människors inre motstånd, konstaterar Nadezjda Balandina.

Hon får medhåll av Oksana Nikonova, lokal projektledare för Kluchi och även avdelningschef på det kommunala kulturcentret i Krasnoborsk, en annan kommun i Archangelsk.

– För några år sedan var det otänkbart att vi skulle vara värd för en inkluderande festival. Idag inte bara arrangerar vi den utan noterar också ett stort publikintresse. Samhällets attityd till personer med funktionsnedsättning har förändrats i positiv riktning, säger hon.

Positiva projektdeltagare

Vad tycker då projektdeltagarna själva?

– Nu har jag förstått att kreativitet inte har några gränser, säger Elena Puzanova som är dansare i den inkluderande dansgruppen Prostor, och använder rullstol.

Dansaren Elena Puzanova, i rullstol, tillsammans med Valeria Sitkova på scenen. med

Sittande dansare

Dansare som använder rullstol kallas ofta "sittande dansare". Här är Elena Puzanova ( t h), tillsammans med Valeria Sitkova. Foto: Alex Antufjev / ShareMusic & Performing Arts

– Som vilken människa som helst kan jag dansa och genom rörelse berätta en historia. Jag kan skapa! Jag kan också läsa min egen haiku (kort japansk dikt) på scen med hjälp av talplatta. Jag läser själv, det är mycket viktigt, fortsätter hon.

Förutom att dansa har Elena börjat skapa sin egen musik.

Vi blev ett team och jag fick kompisar. Jag tycker vi ska göra en fortsättning.

Michail Zujev Skådespelare och projektdeltagare

Michail Zujev är skådespelare i Snödrottningen – den osynliga föreställningen, som sattes upp i Kargopol.

– Jag gillar verkligen att spela i pjäsen, jag gillar min roll, den är viktig för mig. Vi blev ett team och jag fick kompisar. Jag tycker vi ska göra en fortsättning, säger han.

Pjäsen är en så kallad audioteater där publiken sitter med ögonbindel och får använda sina sinnen på ett annat sätt än under ett vanligt teaterbesök. Den hann spelas några gånger i början av 2020 innan pandemin satte stopp. När pandemiläget lättar finns avtal om att ge fler föreställningar både i Kargopol och på andra platser i Archangelsk-regionen. Det finns ett stort intresse bland fler att också få se pjäsen.

Michail Zujev uppträder med mikrofon i en audioteater, bakom honom ses publik med ögonbindlar.

Osynlig snödrottning

Michail Zujev uppträder inför en publik som inte ser, i den inkluderande audioföreställningen Snödrottningen. Foto: Multidisciplinära rehabiliteringscentret i Archangelsk / ShareMusic & Performing Arts

Kluchi – nycklar till kreativitet

  • Tidsperiod: 2018–2021 (drevs 2016–2018 med stöd från Svenska Institutet)
  • Sidas bidrag: Cirka 400 000 kronor
  • Samarbetspartner: Internationellt Centrum för lokal demokrati, ShareMusic & Performing Arts, institutioner och fyra kommuner i Archangelskregionen samt den svenska kommunen Örnsköldsvik.
  • Mål: Att öka intresset för inkluderande konstnärligt arbete, öka antalet yrkesverksamma inom konstområden som arbetar på ett inkluderande sätt och att sprida kunskap om inkluderande konstnärligt arbete bland yrkesverksamma inom konstnärliga, sociala och pedagogiska sektorer.

När covid-19-pandemin var som värst 2020–2021 flyttade erfarenhetsutbyten, gemensamma projektaktiviteter och en del föreställningar online. Ett lyckat exempel är en poesitävling som biblioteket i kommunen Krasnoborsk organiserade. Den hölls via sociala medier och blev en tävling på lika villkor där publiken röstade utan att veta vem som hade en funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning gick också vidare i tävlingen.

Kulturutbyte med Sverige gav inspiration

I projektet ingick även ett kulturutbyte mellan Sverige och Ryssland. Representanter från Sverige besökte Ryssland och i september 2018 kom representanter från de fyra ryska kommunerna till Örnsköldsvik och Umeå. I Örnsköldsvik besökte de Glädjeteatern, Gymnasiesärskolan, Sliperiet, Kulturskolan, Örnsköldsviks folkhögskola och Örnsköldsviks kollektiva kulturverkstad. I Umeå besöktes Kulturverket. Besöken gav inspiration för det fortsatta projektet i Ryssland.

– Teatergrupperna som vi fick se i Sverige vände upp och ned på alla våra föreställningar! Jag kunde inte föreställa mig att man kunde arbeta så, säger en av besökarna, Nadezjda Lobanova, rektor för Barnkonstskolan i Velsk.

Resultat i urval

  • Nu finns lokala samverkansstrukturer i Archangelskregionen för att ge människor med funktionsnedsättning möjlighet att delta i kulturlivet.
  • Invånarnas attityder till personer med funktionsnedsättning har förbättrats, och de ses som jämlika kommuninvånare, skådespelare, konsumenter etcetera.
  • Kulturlivet har blivit mer inkluderande, med blandade teatergrupper och event dit alla är välkomna oavsett funktionsvariation.
  • Personer med funktionsnedsättning har fått en mer positiv inställning till sig själva och börjat ta större plats i kulturlivet och samhället.

Tre faser

Projektet hade tre faser. I den första deltog inte Sida, utan stödet kom från Svenska institutet. Då utgick man från ett rehabiliteringscentrum för barn i Archangelsk. Det hölls kulturmöten, festivaler, kurser och andra projekt. Så småningom började professionella scener efterfråga de nya inkluderande teater- och musikgrupperna som bildats. I den andra fasen 2018–2019 anslöt sig fyra ryska kommuner och en svensk (Örnsköldsvik). Nya inkluderande grupper skapades och kulturskolor, kulturhus, teatrar, museer och bibliotek öppnade sin verksamhet för nya deltagare och publikgrupper. Projektfasen avslutades med en stor festival, Jämlik scen.

I tredje fasen lyftes frågorna om inkludering till politiker, beslutsfattare, tjänstemän, skolledningar, medier och placeringsansvariga – de som inte jobbar med kultur själva men har inflytande över prioriteringar och samhällsplanering.

Intervjuerna i artikeln har gjorts av organisationen ShareMusic & Performing Arts.

Uppdaterad: December 27, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning