Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida-stipendiat utnämnd till minister i Rwanda

Att det finns inhemsk expertis och möjlighet till utbildning på avancerad nivå är en förutsättning för låginkomstländers utveckling. Till det bidrar svenskt forskningssamarbete, som i bland annat Rwanda till och med lyckats producera en minister.

Claudine Uwera svärs in som minister. Hon står bredvid Rwandas flaggs och håller upp sin högra arm. Framför henne står en mikrofon.

Vill göra skillnad

Claudine Uwera har forskat i Göteborg. Nu svärs hon in som minister i den rwandiska regeringen

Minskar kunskapsklyftan

– Att låta studenter från låginkomstländer läsa på avancerad nivå i Sverige minskar kunskapsklyftan mellan länder, och är ett viktigt sätt att bidra till utveckling.

Orden kommer från Claudine Uwera, och hon vet vad hon talar om. Fem år efter avslutad forskarutbildning vid Göteborgs universitet kan hon idag titulera sig minister i Rwandas regering, med ansvar för landets ekonomiska planering.

Det var 2008 som Claudine Uwera fick ett Sida-finansierat stipendium för att genomföra delar av sin forskarutbildning i miljöekonomi i Sverige. Flyttlasset gick från Rwandas huvudstad Kigali, till Göteborg.

Vill göra skillnad

– Min plan hade alltid varit att utbilda mig för att kunna bidra till att göra skillnad i mitt land. När jag fick stipendiet var jag var väl medveten om att finansieringen av min utbildning var ett sätt att investera i utveckling i Rwanda, säger Claudine Uwera.

Och hon var inte den enda som fick den möjligheten. 2016 var 61 master- och forskarstudenter från Rwanda inskrivna vid 15 svenska universitet – men inte utskrivna från Rwandas universitet. Ungefär halva utbildningen läser de i Sverige, och andra halvan i hemlandet.

Genom samarbetet mellan universiteten får studenterna handledning i Sverige, men de forskar kring problem i hemlandet och det är där de inhämtar sina data.

Viktigt att kompetensen stannar kvar i Rwanda

Den här typen av samarbete motverkar att högutbildad kompetens lämnar länder där de behövs som mest. Istället stannar forskarna kvar i sina hemländer efter avslutad forskarutbildning och bidrar till utveckling där. Det här är en viktig förutsättning för länders egna förmåga att arbeta för minskad fattigdom och ökad hållbar utveckling, men det kräver också att det inom landet finns högre utbildning som håller god kvalitet, och att det finns förutsättningar för att bedriva forskning.

I samarbetet med Rwanda bistår därför de svenska universiteten också universitetet i Rwanda med att utveckla sina master- och doktorandprogram, och att fortbilda universitetslektorerna.

När Claudine Uwera återvände till Rwanda efter att hon disputerat i miljöekonomi vid Göteborgs universitet 2013, var det med en tanke om att stanna kvar och arbeta i den akademiska miljön i Kigali.

– Men när jag kom hem blev jag erbjuden en tjänst i ett samarbetsprogram mellan miljödepartementet och Världsbanken. De ansåg att jag var rätt person och hade den kunskap som efterfrågades, berättar Claudine Uwera.

Hennes roll i programmet handlade om att se över hur naturresursers värde kan mätas och integreras i landets bruttonationalprodukt.

Jag är så tacksam för förtroendet de gav mig. Jag ser det här som ännu en möjlighet för mig att tjäna mitt land, men i en ny roll.

Claudine Uwera Minister i den rwandiska regeringen

Parallellt med uppdraget arbetade hon också med att utveckla miljöekonomikurserna på ekonomutbildningen vid Rwandas Universitet. Tills hon så blev tillfrågad om hon ville ingå i landets regering.

– Jag är så tacksam för förtroendet de gav mig. Jag ser det här som ännu en möjlighet för mig att tjäna mitt land, men i en ny roll. Jag hoppas att jag kan bidra till utveckling och till att göra skillnad både i Rwanda och i hela regionen.

Rwanda prioriterar kunskap

Samarbetet mellan Rwandas och Göteborgs universitet utgör en del av det svenska forskningsstödet till Rwanda. Sida är den största givaren till Rwanda av forskningsbistånd. 2013-2018 uppgick stödet till sammanlagt 334 miljoner kronor, och samarbetet har pågått sedan 2003.

Men så är Rwanda också ett land som prioriterar investering i forskning högt. Landet har som målsättning att klassificeras som medelinkomstland inom ett par år, och då måste ett systemskifte ske, där man går från att vara en jordbruksekonomi till en kunskapsbaserad ekonomi. Här spelar det svenska biståndet en viktig roll genom att bidra med stora satsningar inom universitetsvärlden. Claudine Uwera tror att landet har goda förutsättningar att avancera till medelinkomstland.

– Vi måste ta tillvara på alla de möjligheter vi har för att bygga en modern, säker, hoppingivande och blomstrande nation. Och jag tycker att vi är på god väg.

Svenskt forskningssamarbete

  • Sverige har gett stöd till forskningssamarbete sedan 1975.
  • Samarbetet sker med universitet, ministerier och forskningsråd i låginkomstländer för att öka deras kapacitet att bedriva forskning, utveckla policys och strategier, ge forskningsanslag och kommunicera resultat av forskning.
  • Sida stödjer internationell forskning inom hälsa, miljö, klimat, jordbruk, samhällsvetenskap och annan forskning vars resultat kan bidra till att minska fattigdom.
  • Nuvarande samarbetsländer är Bolivia, Etiopien, Kambodja, Moçambique, Rwanda, Tanzania och Uganda.
  • Sidas pågående strategi för forskningssamarbete omfattar cirka 1 miljard kronor per år.

Uppdaterad: December 1, 2019

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning