Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Myanmars mest utsatta får Sida-stöd till hälsovård

Tillgången till hälsovård har blivit bättre i Myanmar under de senaste åren. Trots detta så saknar fortfarande de mest utsatta människorna grundläggande mödravård, barnhälsovård, och vård för sjukdomar som tuberkulos, HIV och malaria. I ett projekt som startade år 2018 ger Sida 385 miljoner kronor till fonden Access to Health. Målet är att nå alla i Myanmar med hälsovård.

En kvinna med turkos tröja håller upp en skylt som visar olika preventivmedel.

Utbildar om preventivmedel

Ma Yin Yin Soe undervisar om sex och samlevnad i Pakokku, Myanmar för en hälsofond. Foto: UNOPS

Vill inkludera alla

– Grunden för Sveriges arbete i Myanmar är det globala åtagandet "Leave no one behind". Det betyder att vi vill inkludera också de allra mest marginaliserade människorna i utvecklingen. Det kan vi göra genom att stötta Access to Health, säger Anders Frankenberg, biståndsråd i Yangon.

Hälsovården är en nyckel till global utveckling – en frisk människa orkar arbeta och delta i samhällslivet, och friska barn förmår att ta till sig undervisning och utvecklas som de ska.

I Myanmar har hälsovården i Myanmar förbättrats sedan militärjuntans fall år 2011, men militärjuntan lämnade efter sig ett land där hälsosektorn var svårt eftersatt.

En av landets mest utsatta grupper är rohingyerna, en muslimsk forlkgrupp. Enligt FN:s utredare har de utsatts för ett folkmord i Myanmar. Många har flytt, men en del lever också i läger i den ekonomiskt svaga delstaten Rakhine. Rakhine är ett område som prioriteras av fonden.

Fonden Access to Health inkluderar också grupper som har stora begränsningar när de söker vård.

Anders Frankenberg Biståndsråd, Yangon, Myanmar

Att rohingyerna också ska få del av hälsovården är en viktig del i arbetet, men det är svårt att få tillträde till de områden där de befinner sig.

– Fonden Access to Health inkluderar också grupper som har stora begränsningar när de söker vård, såsom människor som lever i konfliktområden, etniska minoriteter, flyktingar, statslösa och funktionshindrade säger Anders Frankenberg.

Svårt ta sig till hälsovården

Arbetet med hälsovård hindras av väpnade konflikter. Ytterligare en utmaning är att det är svårt att ta sig till hälsokliniker. Avstånden är långa. För en gravid kvinna som ska föda kan alternativen vara att föda hemma eller att sätta sig bakpå en motorcykel som kör i timmar på gropiga vägar.

Det kan vara en kvinna som själv förlorat sina barn, och nu vill hjälpa andra.

Tomas Lundström Sida

En stor del av vården i svårtillgängliga delar av landet sköts av frivilliga.

– Det kan vara en kvinna som själv förlorat sina barn, och nu vill hjälpa andra. Hon söker upp en organisation som kan ge henne lite mediciner och lite grundläggande utbildning, och så blir hon en första vårdgivare till andra kvinnor. Den här typen av frivilliga nätverk ska vi bygga vidare på, säger Tomas Lundström, programansvarig specialist på Sida och som tidigare arbetat med hälsofrågor i Myanmar.

Fokuserar på jämställdhet

Frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, så kallade SRHR, har Sverige lyckats få upp som en egen punkt för fonden att arbeta med. Jämställdhet och kvinnors självständighet är en nyckel till ekonomisk och social utveckling.

– Vi är stolta över att fonden har ett starkt fokus på jämställdhet och att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras. Fonden kommer att arbeta med familjeplanering, moderna preventivmedel, utbildning om sexualitet för unga, vård efter aborter och arbete mot könsbaserat våld, säger Mia Hauer på sektionskansliet i Yangon.

Hälsovård kan fungera som en enande kraft i en konfliktsituation där olika grupper har olika intressen. Bättre hälsovård för alla är ett mål alla kan enas kring, även om man är oense om annat.

Fotnot: Artikeln är en omarbetad version av en nyhet som publicerades 2018

Stöttar hälsovård i Myanmar sedan 2013

Sida har tillsammans med andra givare sedan 2013 stöttat en hälsofond som kallas 3MDG, efter det tredje globala målet. 3MDG har gett 6,2 miljoner människor tillgång till mödravård och barnhälsovård i 44 samhällen. Fonden har även sett till att fler än 240 000 bebisar fötts med hjälp av en barnmorska.

Access to Health Fund är en ny hälsofond som bygger vidare på detta. Den handläggs av FN-organet UNOPS (United Nations Office for Project Services).

Med stöd av Sverige, USA, Storbritannien och Schweiz ska fonden fortsätta bygga upp och stärka hälsovården i Myanmar mellan åren 2019 och 2023, för sammanlagt 215 miljoner dollar. Det svenska bidraget är 43 miljoner dollar, eller 385 miljoner kronor.

Uppdaterad: January 28, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning