Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights
Döda havet

Berättelser om biståndet

Goda vattengrannar bidrar till fred

Vatten och naturtillgångar är omstridda resurser i Mellanöstern. Här arbetar organisationen EcoPeace med samarbeten över landgränserna för att förbättra miljön och samtidigt bidra till fredsbyggandet. Med stora drömmar, engagemang och uthållighet påverkar de både politiken och människors tankegångar.

Gemensamma problem och lösningar

Safa Bardaneh

Safa Badarneh, lärare i Palestina

Mellanöstern och Nordafrika är ett av världens äldsta konfliktområden. Det råder ökenklimat, vatten är en bristvara och omstridd resurs. Kampen om vatten har nära på tömt Jordanfloden. Mellan Jordanien, de ockuperade områdena i Palestina och Israel ligger Döda havet. Där har vattennivån sjunkit omkring 20 meter på 20 år.

I det här området arbetar EcoPeace med programmet Goda vattengrannar (Good Water Neighbours). Det är ett samarbete mellan jordanska, palestinska och israeliska samhällen vid Jordanfloden med målet att rädda den gemensamma vattenresursen och samtidigt bidra till fred i regionen. Sida har stöttat programmet sedan 2009.

Safa Bardaneh

Safa Badarneh, lärare i Palestina

Good Water Neighbours

Exempel på vad som görs

Några framsteg

Alltid i möten mellan människor

Arbetet sker på flera nivåer - alltid i samarbete och i möten mellan människor. De anordnar workshops och fortbildning för lärare, stöttar unga entreprenörer, har ledarskapsprogram för unga och hjälper mindre företag med affärsidéer för omställning till mer hållbara metoder. Projekt som är igång är exempelvis avsaltning av vatten, solceller, avfallshantering och vattenrening.

I samarbete med Israels utbildningsministerium erbjuder de studenter diplom i miljöstudier. Det sker även ett ständigt påverkansarbete på politisk nivå – både globalt, mellan och inom länderna. Under 2021 utvecklades verksamheten inom Goda grannar-programmet med Virtual Reality - evenemang och möten mellan människor från regionen.  

När vi tar del av varandras verkligheter och utmaningar inser vi att problemen är gemensamma,

Nada Majdalani direktör för EcoPeace-kontoret i Palestina

– Vi försöker alltid hitta lösningar på problemen och skapa en plats där vi kan mötas och förstå varandra på ett mänskligt plan. När vi tar del av varandras verkligheter och utmaningar inser vi att problemen är gemensamma, säger Nada Majdalani, direktör för EcoPeace-kontoret i Palestina.

Attityder förändras i klassrummet

Safa Bardaneh är engelsklärare på Al-Zahraa Secondary School for Girls i Palestina och är en av dem som genom EcoPeace fått fortbildning för att öka elevernas kunskaper och engagemang i klimat- och miljöfrågor. Hur de påverkas och påverkar de delade vattenresurserna och hur viktig vattenfrågan är för att uppnå fred i regionen. Genom EcoPeace lärarutbildning har Safa lärt sig innovativa undervisningsmetoder och ökat sin egen kunskap inom miljöområdet.

Att få människor att ändra sina tankegångar och sin inställning är det svåraste som finns. Men EcoPeace lyckas med det.

Safa Badarneh lärare engagerad i EcoPeace

– Att få människor att ändra sina tankegångar och sin inställning är det svåraste som finns. Men EcoPeace lyckas med det vilket ökar engagemanget i miljöfrågor, säger Safa Badarneh.

En dag tog Safa med sig en målning som föreställde miljöförstöring och teckningar av klimatförändringar till klassrummet. Hon gav eleverna uppdraget att förbättra målningen och skapa drömbilden av en perfekt planet. De fick en månad på sig.

– Till slut var målningen helt förändrad. Och med den elevernas beteende. De slänger inte längre sopor på gården som de brukade göra. Inte för att de inte får, utan på grund av en inre övertygelse om att de vill förbättra skolans miljö, berättar Safa.

Förutom miljöundervisningen deltar Safa i regionala workshoppar för lärare från Palestina, Israel och Jordanien. Det är ett tillfälle att utbyta erfarenheter, ge varandra tips och tillsammans ta fram lektioner inom miljöområdet.

– Det viktigaste med att möta de andra lärarna är att det sår ett frö till fred och förståelse mellan oss som kommer från tre länder med konflikter. De här mötena har blivit som ett kärt hem för mig, säger Safa.

Nya diskussioner hemma vid köksbordet

Och det är inte bara eleverna som ändrat sina tankegångar. Någon månad efter att Safas barn Jad och Sama gått EcoPeace-programmet började hon märka att någonting hade förändrats - både i hur de tänkte och deras personligheter. De började läsa mer om miljöproblem och kommentera vattenräkningen och hur pappan slösade vatten då han tvättade bilen.

Jag är tacksam över det vi har fått från EcoPeace.

Safa Badarneh lärare engagerad i EcoPeace

– Det gjorde mig så stolt som mamma. Och min stolthet fördjupades när de började argumentera och visa fakta och statistik om vattenbrist och övertygade sin pappa om hur viktigt det är att sluta slösa vatten.

Samtalen runt middagsbordet har skiftat. Nu pratar de ofta om frågor som har med miljö och klimat att göra och hur deras vänner kan göra förändringar som gynnar miljön. Vid ett tillfälle planterade de träd i en by i närheten av staden Jeriko på Västbanken.

– Sama berättade att det fick henne att känna tillhörighet och Jad beskrev det som att han just hade planterat ett litet barn. Det finns inga ord som kan beskriva hur det fick mig att känna mig som mamma. Hur tacksam jag är över det vi har fått från EcoPeace, säger Safa.

Safa hoppas att EcoPeace kommer att fortsätta med sitt viktiga arbete - att öka förståelsen mellan människor. Att de fortsätter växa för att skapa ett säkrare samhälle och en mer hållbar värld där människor får leva i fred både politiskt och vad gäller miljön.

– Du dör när du slutar drömma. Det är ord som jag ofta säger till mina elever, avslutar Safa.

50 %

av den biologiska mångfalden runt Jordanfloden har gått förlorad.

37 meter

har havsnivån i Döda havet sjunkit sedan 1960. Havsnivån sjunker mer än 1 meter varje år.

96 %

av Jordanflodens vatten har avletts för att användas av hushållen och inom jordbruket.

Uppdaterad: May 30, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning