Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Kvinnliga jurister förändrar Kambodjas rättssystem

Fler män än kvinnor studerar juridik i Kambodja. Men tack vare ett Sida-stöttat stipendium ökar antalet kvinnliga jurister, vilket leder till att rättssystemet blir bättre på att hantera frågor som exempelvis könsrelaterat våld. Nai Sokmeng och San Soklen är två unga jurister som förändrat sina liv genom stipendieprogrammet.

Från klädindustrin till juristexamen

Nai Sokmeng är uppvuxen på landsbygden i Kompong Cham-provinsen i Kambodja. Tidigare studerade hon engelska på deltid. På ledig tid och skollov arbetade hon inom klädindustrin. Jobbet gav cirka 450 kronor i månaden – pengar som oavkortat gick till att försörja familjen.

En ungkvinnlig jurist håller studielitteratur i händerna.

Juriststudent

För många kvinnor i Kambodja är det inte ett möjligt alternativ att studera på universitet. Nai Sokmeng har genom det Sida-stödda stipendiet studerat till jurist på Royal University of Law and Economics i Phnom Penh.

– Ärligt talat var jag väldigt blyg och vågade inte tala för mig själv i skolan. Så jag började fundera på hur jag kunde förändra mig själv för att få ett bättre liv, säger Nai Sokmeng.

Förändringen kom när hon efter några år sökte och fick stipendium till Royal University of Law and Economics i huvudstaden Phnon Phen.

Förblindad av stereotypa könsroller

Att studera på universitetet är för många tjejer i Kambodja inte ett möjligt alternativ, enbart 14 procent av kvinnorna studerar vidare efter grundskolan. För tio år sedan var det dubbelt så många män som studerar vidare och i dag är det nästan lika många kvinnor som män som går en högre utbildning.1

Könsskillnaden har varit särskilt stor inom juridikprogrammet. Men sedan 2013 har kvinnliga studenter med en utsatt social och ekonomisk situation kunnat söka ett Sida-finansierat stipendium för att studera juridik under tre år upp till kandidatexamen. Stipendieprogrammet har stadigt ökat antalet kvinnor på juridikprogrammet och de senaste två åren är det fler kvinnor än män som tar examen.

De senaste två åren har det varit fler kvinnor än män som tagit examen från juristlinjen.

Utan ekonomiskt och känslomässigt stöd från familjen är det nästan omöjligt för unga kambodjanska kvinnor att studera juridik och få en karriär inom advokatyrket. Det gäller särskilt för unga kvinnor från familjer som lever i fattigdom på landsbygden, som Nai Sokmeng. Dessutom är könsstereotypa föreställningar djupt förankrade i samhället, vilket gör att många människor inte tänker på hur viktigt det är att flickor utbildar sig.

Resultat

  • Antal kvinnliga jurister har ökat. Tidigare tog drygt 30 procent kvinnor juridikexamen från Royal University of Law and Economics i Phnom Penh. 71 kvinnor som kommer från svårare förhållanden har fått stipendiet sedan 2013. Sedan de första stipendiaterna tog examen 2016 har antalet kvinnor ökat stadigt. Nu är det fler kvinnor än män som tar examen från juristlinjen. 
  • Obligatoriska kurser i mänskliga rättigheter är numera en del av utbildningen för alla åklagare, domare och domstolsstudenter vid Royal Academy of Judicial Profession.
  • Ett specialiserat bibliotek har inrättats vid universitetet liksom ett akademiskt forskningscentrum.

Förutom att öka antalet kvinnliga studenter och rätta till den sneda könsbalansen inom juridikprogrammen bidrar programmet till att göra rättssystemet bättre på att hantera könsrelaterat våld och andra rättsfrågor som påverkar kvinnor. Kvinnor som har utsatts för våldtäkt eller våld i hemmet vill ofta hellre företrädas av en kvinnlig advokat.

Fått ökat självförtroende

Precis som för Nai Sokmeng förändrades allt för San Soklen när hon beviljades stipendiet.

–  Sedan jag började på juristlinjen har jag blivit mer mogen, självsäker och en mer ansvarsfull person. Jag har blivit bra på att kommunicera med andra människor och mycket bättre på att planera min tid, säger San Soklen.

San Soklen

Nätverk för kvinnliga jurister

San Soklen har tillsammans med andra startat en förening för unga kvinnliga jurister som kommer från liknande bakgrund. Foto: Marinet Sim

Skapat en förening för kvinnliga jurister

För närvarande studerar San Soklen och Nai Sokmeng vid Advokaternas utbildningscenter, vilket innebär att det dröjer ett tag till innan de blir legitimerade advokater. Genom nätverket, Young Females Legal Profession Network, har de skapat en liten förening för unga kvinnor med liknande bakgrund.

Högre utbildning och kön i Kambodja

  • 70% av Kambodjas befolkning är under 30 år.2
  • 14% av kvinnorna studerar vidare på högskolenivå, vilket är lägre än i andra låginkomstländer.3
  • 20% av advokaterna och 14 procent av domarna i Kambodja är kvinnor.4

Förutom stipendierna fokuserar Raoul Wallenberg Institute på att förbättra kvaliteten på utbildningar inom mänskliga rättigheter vid akademiska institutioner och på att öka kambodjanska studenters möjligheter att studera mänskliga rättigheter. På så sätt kan nästa generation jurister spela en viktig roll för att främja och skydda mänskliga rättigheter i Kambodja.

ELBBL Scholarship for Female Students

  • Samarbetsorganisation: Raoul Wallenberg Institute (RWI)
  • Stöd från Sida: 400 000 kronor under 2021
  • Projektperiod: 2013 –
  • Mål: Att stärka kvinnors roll inom advokatyrket och få könsbalans inom yrket. Att stödja kvinnliga offer för könsrelaterat våld. Att göra det möjligt för kvinnor från fattiga områden att fortsätta med universitetsstudier inom juridik under tre år på Royal University of Law and Economics i Phnom Penh. Att bygga upp studenternas kunskaper inom advokatyrket och mänskliga rättigheter.

Källor på denna sida

Uppdaterad: September 10, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning