Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Ny rötgaskammare i Baranovichi ger stora miljöeffekter

Från illaluktande slam till förnybar energi. Tack vara en Sida-stöttad insats är det verklighet i Baranovichi i Belarus. Landet har fått det första reningsverket som förvandlar avfall till energi – och det har redan gett effekt.

Bättre miljö gynnar demokratin

Varje dag åker flera liter vatten ner i avloppet – från disk, dusch och toalett. Det mesta av avloppsvattnet som passerar reningsverket lämnar som rent vatten, men det lämnas också kvar ett slam. I takt med att befolkningen växer, ökar också slammet och kan till slut bli svårhanterligt.

– Slammet kan spridas på åkrar som gödselmedel. Eller så läggs det på en soptipp och det är inte alls bra, säger Jan Johansson, programansvarig specialist på Sida.

Film

Från avfall till energi i Belarus

I staden Baranovichi i Belarus har Sida varit med och stöttat installationen av landets första avloppsreningsverk som förvandlar organiskt avfall till förnybar energi.

Speltid: 2m 1s

I den Sida-stöttade rötgaskammaren i Baranovichi används i stället slammet från avloppsreningen till att alstra gas som sedan blir till energi. Projektet blev klart i juli 2018 och förutom att ge positiva effekter på miljön har det även haft en effekt för de som bor i området. Bättre miljö kan ofta hänga ihop med andra delar av samhället, som till exempel den demokratiska utvecklingen.

– Om slammet ligger öppet så luktar det, men i och med att man nu tar hand om stora delar av slammet så försvinner lukten. Det visar också för invånarna att man gör investeringar som förbättrar infrastrukturen i staden. Vilket leder till att invånarna blir nöjda med servicen de får, säger Jan Johansson.  

Därför startade projektet 

  • Insatsen i Baranovichi är en del i ett större projekt som Sida haft för att förbättra miljön i Östersjön och förbättra avloppshanteringen i belarusiska städer.
  • Östersjöstaternas samarbetsorganisation Helcom har identifierat ett antal så kallade Hot Spots. Platser där utsläppen är särskilt allvarliga.
  • Sida har samarbetat med  European Bank for Reconstruction and Development, EBRD, för att förbättra vattenreningen.
  • I Baranovichi var det största problemet inte vattenrening utan att hantera slammet som kommer efter reningsprocessen.

Resultat

  • Utsläppen av koldioxid har minskat med 8 921 ton per år.
  • Avloppsreningsverket är i princip självförsörjande på el. Den elektricitet som produceras av biogasanläggningen utnyttjas fullt ut av företaget vilket minskat energikostnaderna stort.
  • Om energin inte konsumeras av avloppsreningsverket räcker mängden el som produceras av den nya biogasanläggningen i stället till 2 000 hushåll.

Uppdaterad: October 25, 2019

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning