Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights
Person håller i provrör med grön sjukhusrock.

Berättelser om biståndet

Sidas forskningssamarbeten i Bangladesh tar fram billiga och enkla lösningar som räddar liv

I över fyrtio år har folkhälsoorganisationen icddr,b i Bangladesh och Sida varit forskningspartners. Tillsammans har de tagit fram koleravaccin och en förlossningsmatta som minskar mödradödlighet. Nu tittar de på hur de kan hjälpa kvinnor som är underviktiga under graviditeten att få i sig tillräckligt med mat. Och forskningen pekar på att svärmödrar kan vara svaret.

Forskaren Tafsir Hasan i Bangladesh. Forsl´kar om kvinnor med undervikt under sin graviditet och hur man kan hjälpa dem att få en bra viktuppgång.

Dr Tafsir Hasan

Foto: icddr,b

Barn som föds med för låg vikt är en utmaning för sjukvården i låginkomstländer. I många fall beror barnets vikt på att mammorna varit undernärda under graviditeten.

En bra kost är än viktigare för gravida tonårsflickor eftersom de själva inte växt klart. Maten måste då ge tillräcklig näring åt två växande kroppar.

– Väger mammorna inte tillräckligt under graviditeten ökar risken med 50 procent att barnen föds med för låg vikt. Och för undernärda kvinnor är det svårt att amma bebisar, säger dr Tafsir Hasan, forskare vid folkhälsoinstitutet icddr,b (International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh).

Trots att hälsopersonal informerade de gravida om vikten av att äta näringsrikt förändrades inte situationen. Fler än hälften av kvinnorna som undersöktes i det Sida-stödda forskningsprojektet i Bangladesh ökade för lite i vikt under graviditetens sista tre månader.

Forskaren Tafsir Hasan i Bangladesh. Forsl´kar om kvinnor med undervikt under sin graviditet och hur man kan hjälpa dem att få en bra viktuppgång.

Dr Tafsir Hasan

Foto: icddr,b

Svärmodern är en nyckelperson för att komma till rätta med de gravida kvinnornas låga vikt.

Dr Tafsir Hasan Forskare vid hälsoinstitutet icddr,b

Svärmödrar, graviditet och kost 

Då hälften av kvinnorna fortfarande var undernärda trots informationsinsatser testade dr Tafsir Hasan och hans forskarkollegor att istället ge informationen till kvinnornas svärmödrar eftersom unga gifta par oftast flyttar in hos mannens föräldrar.

– Svärmodern sköter hushållet och ansvarar för måltiderna. Den ingifta svärdottern står däremot längst ned på hackordningen och får minst portioner även när hon är gravid. Därför är svärmodern en nyckelperson för att komma till rätta med de gravida kvinnornas låga vikt, säger dr Tafsir Hasan.

Låg födelsevikt hos bebisar

Att barn föds med låg vikt beror ofta på att mammorna varit undernärda under graviditeten. Forskarna vid icddr,b tittar på hur man kan hjälpa underviktiga gravida kvinnor att få i sig näringsrik mat under graviditeten. Foto: icddr,b

Forskarna delade upp hushållen som ingick i projektet i två grupper. I den ena gruppen bjöds även svärmödrar och äkta män in till forskarnas samtal om nutrition för gravida.

– De äldre kvinnorna var tveksamma i början och ansåg att de hade ansvar för hela hushållet och inte bara för den gravida svärdottern. Tanken är att en jämförelse mellan de två grupperna kan bekräfta antagandet att om svärmödrarna engageras så ökar de gravida kvinnornas vikt – vilket är positivt, fortsätter dr Tafsir Hasan.

Dr Tafsir Hasans forskning är snart klar och kommer att visa om svärmödrar kan hjälpa gravida kvinnor med låg vikt att få i sig tillräckligt med näring. 

icddr,b (International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh)

Exempel på vad som görs

Några framsteg

Matta visar om kvinnan förblöder under förlossningen

I Bangladesh föder ett stort antal kvinnor fortfarande sina barn i hemmet utan specialutbildad personal. Det är mer riskfyllt och leder till högre mödradödlighet. Därför har institutets forskare utvecklat en förlossningsmatta som används vid förlossning i hemmet. Mattan suger upp precis så mycket blod som en kvinna normalt blöder under förlossning. Om blod rinner utanför mattan betyder det att något är fel, och barnmorska eller läkare bör tillkallas. Det är en enkel och billig uppfinning som sedan 2010 räddat många kvinnor i Bangladesh från att förblöda under förlossning.

Förlossningar i Bangladesh

70 procent av alla födslar i Bangladesh sker i hemmen utan hjälp av utbildad barnmorska. Blödningar i samband med förlossning är den största anledningen till mödradödlighet globalt. Varannan minut dör en kvinna i barnsäng. 95 procent av dödsfallen sker i låg- och medelinkomstländer.

Överblivna schampoflaskor räddar liv på små barn med lunginflammation

En annan banbrytande forskning från icddr,b är en anpassning av en metod för att rädda liv på bebisar med lunginflammation. Den tidigare metoden, CPAP (continuous positive airway pressure), har mest använts i höginkomstländer eftersom den kräver avancerade och dyra maskiner samt specialutbildad personal. I låginkomstländer används en sämre budgetversion som räddar färre liv. 

Därför bestämde sig forskare på icddr,b för att hitta en bättre lösning. De upptäckte att om bebisen andas ut genom en slang till en begagnad schampoflaska fylld med vatten så bildas bubblor i flaskan vars tryck håller luftsäckar i lungorna öppna. Lunginflammationen stänger annars luftsäckarna. Den så kallade bubble CPAP-metoden har sänkt dödligheten med 75 procent för bebisar med lunginflammation, och är dessutom billig och enkel att hantera. 

Sida stödjer nu tester i Etiopien för att säkerställa att även sjukhus med mindre resurser och färre läkare kan använda metoden.

Läkaren Mohammod Chisti behandlar en bebis med svårartad lunginflammation vid icdrr,b-sjukhuset i Dhaka. Hans forskning har gjort den så kallade Bubble CPAP-metoden

En bebis med lunginflammation behandlas med Bubble CPAP-metoden

Läkaren Mohammod Chisti behandlar en bebis med svårartad lunginflammation vid icdrr,b-sjukhuset i Dhaka. Hans forskning har gjort den så kallade Bubble CPAP-metoden billigare och mer användbar i låginkomstländer. Foto: Sida.

Globalt koleravaccin räddar många

Sidas har haft forskningssamarbete med icddr,b sedan 1978. Tidigare var forskningen inriktad enbart mot kolera och andra diarrésjukdomar, men arbetet breddades snart till hälsofrågor allmänt.  

Institutet bedriver världsledande forskning och har bland annat tillsammans med svenska forskare utvecklat Dukoral mot turistdiarré som många svenskar tar i samband med utlandsresor. Tillsammans utvecklade de även det koleravaccin som i dag används globalt. Varje år drabbas tre till fem miljoner människor av kolera som orsakar mellan 30 000 och 100 000 dödsfall. Utan behandling riskerar dödligheten vara så hög som 50 procent.

I Bangladesh är det vanligt med kolera och andra vattenburna sjukdomar som ger svår diarré. Varje år blir 350 000 människor i Bangladesh inlagda på sjukhus med kolerasymptom. Är man undernärd och lever under dåliga sanitära förhållanden riskerar diarré att bli ett kroniskt tillstånd.

– Kraftig och långvarig diarré bryter ner luddet i tarmarna som fångar upp näringen i maten. Utan tarmludd rinner föda rakt igenom kroppen oavsett hur mycket eller hur nyttig mat personen äter. På institutet forskar vi nu om ifall vissa ämnen från lokalproducerade grödor kan få tarmluddet att växa ut igen, säger drTafsir Hasan.

Karriären började med ett bidrag från Sida

Dr Tafsir Hasans forskarkarriär började med ett relativt litet Sida-bidrag till forskning om varför gravida kvinnor på landsbygden i Bangladesh inte ökar tillräckligt i vikt. Forskningsresultatet antogs av en vetenskaplig tidskrift och den publiceringen gav ringar på vattnet i form av flera större forskningsanslag från olika givare. Sedan hans första Sida-bidrag på 100 000 kronor har dr Tafsir Hasan beviljats totalt 26 miljoner kronor från forskningsråd runt om i världen. Han har gjort stora avtryck inom forskningsfältet och publicerar regelbundet vetenskapliga artiklar.