Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Berättelser om biståndet

Bangladesh satsning på barnmorskor minskar mödradödligheten

Sida stödjer ett samarbete mellan Bangladeshs regering och FN:s befolkningsfond (UNFPA) för att utveckla landets mödra- och förlossningsvård. Totalt har 150 barnmorskelärare tagit en masterexamen på Högskolan Dalarna i Sverige. En av dem är Yamin Ara Khatun, som nu doktorerar för att kunna börja utbilda landets egna akademisk ledare och forskare.

Utbildning - en viktig pusselbit

För att minska mödra- och barnadödligheten i Bangladesh infördes yrket barnmorska år 2010. Samma år inrättades även yrkesförbundet Bangladesh Midwifery Society (BMS). 

Barnmorskor infördes som ett yrke för mödravård, för att ta hand om kvinnan under graviditeten, vid förlossningen och i vården av nyfödda, något som tidigare sköttes av sjuksköterskor och läkare, säger Farida Begum.

Farida Begum, nationell samordnare, barnmorskeprogrammet, UNFPA, Bangladesh.

Foto: Samea Sultana, UNFPA

Farida Begum är nationell samordnare för barnmorskeprogrammet vid UNFPA i Bangladesh och ansvarar för att utveckla, utvärdera och se till att barnmorskeprogrammet håller internationell standard. 

– För att få ner mödra- och barnadödligheten är det viktigt att utbilda barnmorskor. De första barnmorskorna i Bangladesh var sjuksköterskor som gick en påbyggnadsutbildning på sex månader för att bli barnmorska, berättar Farida Begum.

Under tiden utvecklade man ett treårigt barnmorskeprogram som blev klart 2013. Vid utbildningens start antogs 525 studenter till 20 utbildningsinstitut och högskolor. Sedan dess har 2 996 barnmorsketjänster skapats inom den offentliga sektorn. 

Farida Begum, nationell samordnare, barnmorskeprogrammet, UNFPA, Bangladesh.

Foto: Samea Sultana, UNFPA

För att få ner mödra- och barnadödligheten är det viktigt att utbilda barnmorskor.

Farida Begum Nationell samordnare, barnmorskeprogrammet, UNFPA, Bangladesh

Mödradödligheten sjunker men än finns utmaningar

Sedan man införde yrket barnmorska har mödradödligheten i Bangladesh minskat kraftigt. När landet år 2022 firade tioårsjubileum med barnmorskor, hade mödradödligheten minskat med 63 procent - från 441 kvinnor av 100 000 år 2000 till 163 av 100 000 år 2020.1

Men varje år dör fortfarande runt 5 200 kvinnor av graviditets- och förlossningsrelaterade komplikationer i landet.2 De vanligaste orsakerna är allvarliga blödningar och infektioner efter förlossningen, högt blodtryck under graviditeten och förlossningskomplikationer. De flesta orsakerna kan förebyggas genom tillgång till barnmorskor som kan erbjuda kvalificerad mödra- och förlossningsvård. 

Strengthening Midwifery – led continuum of care in Bangladesh

Exempel på vad som görs

Några framsteg

Barnmorskan - ett viktigt och mångsidigt yrke

Förutom att ha en central roll i att minska mödra- och barnadödligheten är barnmorskan viktig för att öka flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Barnmorskor ger bland annat råd om preventivmedel, ger stöd vid könsrelaterat våld och erbjuder unga sexualupplysning. 

Forskning visar att barnmorskor kan tillgodose cirka 90 procent av behovet av grundläggande sexuella och reproduktiva hälsovårdstjänster, som till exempel mödra- och förlossningsvård.

Sidas stöd till internationella barnmorskeförbundet

Det internationella barnmorskeförbundet (ICM) arbetar för att höja yrkets status och professionalitet. De arbetar med riktlinjer för att garantera att barnmorskor, oavsett vilket land de utbildas i, har samma kompetens. 

Sedan 2020 stödjer Sida ICM. Syftet med stödet är att stärka organisationens möjligheter att etablera, standardisera, kvalitetssäkra och höja statusen för barnmorskeyrket, globalt. Genom stödet bidrar Sida till arbetet i ICM:s medlemsorganisationer i 127 länder.

Prisbelönt barnmorska behandlar 100 kvinnor om dagen

Dhola Akter läste till barnmorska genom barnmorskeprogrammet som Sida stöttar. Hon arbetar på Upazila Health Complex i Dhaka. Där har hon arbetat sedan hon blev barnmorska 2016. Hon fick ett nationellt pris av hälsovårdsministern 2021 för att hon vårdade och förlöste covid-positiva kvinnor. Hon fick även en utmärkelse som bästa barnmorska i Dhaka-distriktet för sin insats med att erbjuda familjeplanering efter förlossningen.

Barnmorskan Dhola Akter med mor och barn

Barnmorskan Dhola Akter med mor och nyfödd baby

Barnmorskan Dhola Akter med mor och nyfött barn på kliniken Upazila Health Complex i Dhaka, Bangladesh. Foto: Samea Sultana, UNFPA.

Upazila Health Complex erbjuder mödra- och förlossningsvård samt sexualupplysning till ungdomar. Där får kvinnor även preventivmedelsrådgivning efter förlossningen.  

De flesta av kvinnor jag tar emot är unga gravida. Jag ger råd, stöd och gör rutinundersökningar. Jag arbetar också med förlossningen och spädbarnsvården, säger Dhola Akter.   

Jag tar emot 100-120 kvinnor om dagen. Vi har barnmorskebrist. Vi behöver 20 barnmorskor till för att kunna erbjuda tjänster dygnet runt.

Dhola Akter Barnmorska, Upazila Health Complex i Dhaka, Bangladesh.

På kliniken är arbetstempot högt. På sistone har barnmorskorna fått mer att göra sedan två av de fem som jobbar där är på föräldraledighet utan ersättare.  

Jag tar emot 100-120 kvinnor om dagen. Vi har barnmorskebrist. Vi behöver minst 20 barnmorskor till för att kunna erbjuda tjänster dygnet runt. Det är några tusen nya barnmorsketjänster på gång, vi hoppas kunna få hit några av dem, säger Dhola Akter.  

Legitimation ökar barnmorskor självständighet

Dhola Akter jobbar tillsammans med en läkare som har det övergripande medicinska ansvaret. Genom barnmorskelegitimationen har hennes medicinska ansvar ökat. 

Jag förlöser kvinnorna själv och skulle komplikationer uppstå kan jag hantera akuta fall, och ge inledande stabilisering tack vare akutlådan med nödutrustning som Sida försett oss med. Där finns nödvändig utrustning som återupplivningsmask för nyfödda och oxytocin. Sedan kan läkare på sjukhus ta över, berättar Dhola Akter. 

Tidigare fick hon och de andra barnmorskorna inte ge livräddande läkemedel. Nu får de bland annat ge oxytocin som används för att förhindra blödningar efter förlossningen och magnesiumsulfat som används för att förhindra förlossningsskador hos för tidigt födda barn. 

Barnmorskor ökar tillgången på säkra förlossningar

En nyfödd baby förlöst i ett av Bangladesh svåråtkomliga och krisdrabbade områden. I Bangladesh föder kvinnor på landsbygden oftare utan hjälp av medicinskt utbildad personal, jämfört med kvinnor i storstäderna.

Bangladesh får eget masterprogram

För att ytterligare höja kompetensen och professionalismen inom barnmorskeyrket, införde UNFPA ett masterprogram 2016. Sedan dess har 150 blivande barnmorskelärare gått utbildningen genom högskolan i Dalarna.

Nu tar vi det vidare. Vi behöver våra egna experter och forskare för att kunna driva utbildningen själva.

Yamin Ara Khatun Doktorand, The National Institute of Advanced Nursing Education and Research (NIANER).
Doktoranden Yamin-Ara-Khatun

Yamin Ara Khatun, doktorand

Foto: Privat

Yamin Ara Khatun är en av barnmorskor med en master från högskolan i Dalarna, nu doktorerar hon för att bli en av de första akademiska ledarna för masterprogrammet för barnmorskor i Bangladesh. Tillsammans med en kollega som också doktorerar, ska hon så småningom kvalitetssäkra och vidareutveckla barnmorskeutbildningen. Just nu skriver hon på sin doktorsavhandling om hur våld i nära relationer påverkar graviditeten. 

Tack vare Sida har vi höjt kompetensen bland våra barnmorskor och vården vi erbjuder. Nu tar vi det vidare. Vi vill kunna utveckla våra framtida ledare och vi behöver våra egna experter och forskare för att driva utbildningen själva, säger Yamin Ara Khatun.

Det finns många vinster med att ha ett lokalt förankrat masterprogram som kan producera forskning och evidensbaserade metoder, som stärker kompetensen inom barnmorskeyrket i Bangladesh.  

– Som barnmorska tar man masterexamen för att höja sin kompetens och för att kunna ta en ledarskapsroll i utvecklingen av mödra- och förlossningsvård på beslutsfattande nivå, både politiskt och på fakulteten, säger Yamin Ara Khatun. 

Doktoranden Yamin-Ara-Khatun

Yamin Ara Khatun, doktorand

Foto: Privat

Barnmorskans ställning behöver stärkas

I Bangladesh, precis som i större delar av världen i dag, råder det stor brist på barnmorskor.4 Trots detta används inte legitimerade barnmorskor alltid i den roll som de är anställda för. 

– Det finns okunskap kring den vård som barnmorskan ger. Många föredrar därför fortfarande att bli förlösta av en läkare på sjukhus. Tidigare fanns det även ett visst motstånd bland förlossningsläkare och sjuksköterskor mot barnmorskornas roll, vilket skapade en dålig arbetsmiljö, men det blir bättre. Idag accepteras barnmorskor mer, säger Yamin Ara Khatun.

Farida Begum säger att man fortfarande kan bli bättre på att användar barnmorskorna och deras kompetens inom vården. För att stärka barnmorskornas status har därför nya riktlinjer tagits fram, som ger dem större självständighet i sitt arbete och större ansvar för mödravård och preventivmedelsrådgivning. 

– Det finns en oro för att användningen av titeln "barnmorska" undergrävs på vissa privata sjukhus där de oftast kallas för sjuksköterskor, därför har det varit viktigt att skydda yrkestiteln, säger Farida Begum. 

Men ute i verksamheten tvivlar inte barnmorskorna på att de gör ett viktigt arbete. Dhola Akter som först hade tänkt bli lärare, ångrar inte att hon valde att bli barnmorska istället.  

– Jag är stolt över att vara barnmorska, jag ser att vi gör skillnad och är viktiga för kvinnorna. Jag älskar mitt arbete, säger Dhola Akter.

Mer om Sidas samarbete med Bangladesh

Miraklet i Bangladesh

Berättelse om Sidas utvecklingssamarbetet i Bangladesh

Samarbetet med Bangladesh - 50 år: De senaste 15 åren har barnadödligheten i Bangladesh sjunkit med 55 procent. För 50 år sedan inleddes det svenska utvecklingssamarbetet. När vi nu tittar i backspegeln ser vi vi hur ett halvt sekel av långsiktiga insatser lett till positiv utveckling i det till ytan begränsade och folktäta landet vid Bengaliska viken.

Kvinnor i Bangladesh

Källor på denna sida

Uppdaterad: May 8, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning