Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Välskötta skogar när lokalbefolkningen får bestämma

Människor som lever i fattigdom är ofta direkt beroende av den skog, mark och de vattenresurser som finns där de bor för att klara vardagen. Organisationen RECOFTC arbetar för att de som bor vid skogen ska ha rätt att bruka den.

Rätt till marken som brukats i generationer

I många utvecklingsländer är det vanligt att fattiga människor och lokala samhällen har brukat samma jord i generationer utan att ha laglig rätt till marken som istället ägs av staten. Helt plötsligt kan deras försörjning och boende tas ifrån dem om exempelvis landets politiker väljer att sälja skogen till större företag eller andra aktörer. Det hotar såväl utsatta människors kultur och livsstil, som deras inkomster och livsmedelsförsörjning. Risken är att de hamnar i fattigdom.

Sida har under 20 år stöttat den regionala organisationen ”Regional Community Forestry Training Centre for Asia and the Pacific” (RECOFTC). Organisationen arbetar för att samhällen på landsbygden, i och nära skog, ska ha laglig rätt att bruka den.

En utbildningsgrupp står i en skogsglänta.

Bättre bambu

I Myanmar utbildar RECOFTC lokalsamhällen i hur de kan förbättra sin produktion av bambu och rotting och få ut sina varor på marknaden. Foto: RECOFTC

Stöttar byskogsbruk

RECOFTC stöttar organisering av så kallade byskogsbruk (på engelska community forestry). Det är en typ av skogsbruk där samhällen i och i närheten av skog tar ett gemensamt ansvar för att bruka den på ett hållbart och småskaligt sätt. Byborna ska själva ha stort inflytande över hur skogen används. Att etablera byskogsbruk har varit en bra strategi för att stärka mindre samhällens motståndskraft och för att säkra deras inkomster från skogen.

När människor får rätt att förvalta de skogar som de bor i, blir skogarna ofta mycket välskötta.

Ola Möller Ämnesföreträdare för landsbygdsutveckling och tryggad matförsörjning på Sida

RECOFTC och deras partners har sammanlagt bidragit till att 35 000 nya byskogsbruk etablerats i Asien och vilket betyder 13 miljoner hektar.

– När människor får rätt att förvalta de skogar som de bor i, blir skogarna ofta mycket välskötta. Skogen är inte bara en plats att bo och en inkomstkälla, det är också bevisat att dessa skogar har rikare djur- och växtliv än många andra skogar, säger Ola Möller, ämnesföreträdare för landsbygdsutveckling och tryggad matförsörjning på Sida.

Sedan RECOFTC började arbeta i till exempel Kambodja år 2007 har antalet byskogsbruk ökat dramatiskt i landet. Från att det inte fanns några formella byskogsbruk alls finns det idag 291 stycken. Dessa inkluderar 70 000 hushåll och omfattar sammanlagt 258 000 hektar skog. RECOFTC och deras partners har varit med och startat cirka hälften av dem.

Allt fler kvinnor i skogsförvaltningen

De senaste åren har RECOFTC haft ett extra stort fokus på kvinnor och minoriteters rättigheter. Det har bidragit till att fler kvinnor deltar i att styra skogsbruken och flera intressegrupper har skapats där kvinnor som arbetar med skogsbruk organiserat sig.

Ett framgångsrikt exempel är Nepal, där det i och för sig är lag på att 30 procent av medlemmarna i byskogsbrukens kommittéer ska vara kvinnor. Men sociala normer och kvinnors brist på utbildning gör dem ofta till ”tysta” deltagare. De deltar på möten och får formellt ansvar men höjer sällan rösten och låter männen fatta besluten.

Efter att RECOFTC har utbildat kvinnor om deras rättigheter och tränat dem i ledarskap har de blivit mer aktiva i sina kommittéer och i lokalt beslutsfattande. Förtroendet för det lokala styret har också ökat när fler kvinnor deltar, vilket har gjort det lättare att organisera fler bybor.

Småskaligt jordbruk minskar fattigdomen

Under åren har RECOFTC också varit delaktig i flera politiska processer där nationella myndigheter utvecklat minst 26 politiska styrmedel som stärker ländernas skogssektor samt satsat mer på småskaligt skogsbrukande som ett sätt att minska fattigdomen.

– Sida har stöttat RECOFTC i mer än 20 år och vi är mycket nöjda med resultaten. Tack vare deras arbete förvaltar många lokala grupper i Sydostasien idag sina skogar, vilket är positivt både för människorna och för naturen, säger Ola Möller.

Om RECOFTC

RECOFTC arbetar i Kambodja, Kina, Indonesien, Laos, Myanmar, Nepal, Thailand och Vietnam. Organisation arbetar med forskning, rådgivning i politiska processer, att stötta etableringen och formaliseringen av byskogsbruk och att utbilda lokala samhällen i deras rättigheter att bruka skogen och delta i politiken.

De senaste åren har RECOFTC haft ett extra stort fokus på kvinnor och minoriteters rättigheter. Det har resulterat i en mer jämlik representation i politiska och lokala processer och att fler kvinnor har tagit en aktiv roll som tidigare reserverats åt män.

Sidas stöd till RECOFTC

78 miljoner kronor under perioden 2016–2021

Uppdaterad: May 22, 2018

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning