Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Kambodja

Många år av krig och skräckvälde har lämnat djupa sår hos Kambodjas befolkning. I juni 2020 beslutade regeringen att alla Sidas insatser ska fokusera på att stärka det civila samhället med fokus på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Syftet är att bidra till ett mer öppet och hållbart samhälle.

Sidas bistånd till Kambodja 2020

Totalt bistånd

231.7 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

231.7 mnkr

Så går utvecklingen framåt

96 %

av alla barn skrivs i dag in i grundskolan. Något fler flickor än pojkar går klart grundskolan.

Fattigdomen har minskat

Fattigdomen i Kambodja mer än halverades mellan 2004 (53 procent) och 2012 (17 procent). Landet har haft en ekonomisk tillväxt på över sju procent per år det senaste decenniet och den öppna arbetslösheten är låg.

Barna- och mödradödligheten har minskat

Barna- och mödradödligheten har minskat, men den offentliga sjukvården lider fortfarande av stora brister.

Många utmaningar kvarstår

Kränkningar av mänskliga rättigheter

Det politiska klimatet har försämrats kraftigt sedan hösten 2017. Det förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter, som till exempel begränsningar av pressfrihet- och demonstrationsfriheten samt inom rättsväsendet.

Svaga sociala skyddsnät

Kambodja står inför stora utmaningar när det exempelvis gäller näringsintag hos barn, kvinnors representation i politiken och skydd av miljön. De sociala skyddsnäten i samhället är svaga vilket gör att människor blir sårbara.

Utbredd korruption

Den ekonomiska tillväxten har till viss del kommit fattiga till del men de ekonomiska klyftorna i landet är fortfarande djupa och växer. Korruption är ett allvarligt problem på alla nivåer i samhället.

Berättelser om biståndet

Så fick svenska Arbetsförmedlingen snurr på Kambodjas jobbförmedling

Många lediga jobb – men svårt att hitta rätt personer. Så var situationen i Kambodja 2013. Efter ett lyckat myndighetssamarbete mellan svenska Arbetsförmedlingen och Kambodjas motsvarighet har läget förbättrats. Nu kan arbetssökande och arbetsgivare lättare hitta varandra.

Många ungdomar står vid ett bord. De håller papper i händerna. Ungdomarna är klädda i skoluniformer.

Utvecklingssamarbetet i Kambodja

År 1975 tog Röda khmererna, under ledning av Pol Pot, makten i Kambodja. På bara några få år uppskattas omkring två miljoner kambodjaner ha mördats eller dött av svält eller sjukdomar. När landet invaderades av Vietnam 1979 drevs Röda khmererna bort. Därefter pågick ett lågintensivt inbördeskrig fram till 1999. Efter krigsåren var landets infrastruktur sönderslagen.

Sedan 90-talet har Kambodja ett aktivt civilsamhälle med många internationella organisationer på plats. Tillsammans spelar de en viktig roll för landets utveckling och stöttar och övervakar situationen för de mänskliga rättigheterna i landet.

Parlamentsvalet i juli 2018 innebar ett allvarligt bakslag för landets demokratiska utveckling. Det huvudsakliga oppositionspartiet upplöstes året innan och endast regeringspartiet är i dag representerat i parlamentet. Korruptionen är utbredd och brott mot mänskliga rättigheter förekommer.

Demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet

Den rådande politiska situationen i landet har lett till att den svenska regeringen har bestämt att utvecklingssamarbetet med Kambodja huvudsakligen ska stärka de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatens principer. Fokus kommer bland annat att ligga på att stärka medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar och stöd till miljöförsvarare. Insatserna i landet kommer att ske i samarbete med organisationer från det civila samhället och andra icke-statliga aktörer. Ambassaden kommer under 2020 att utforma utvecklingssamarbetet framåt. Stödet till det nya fokusområdet ska vara på plats 2021.

Beslutet om stödet till Kambodja på Sweden Abroads webbplats

Öppnar möjligheter för unga forskare

De flesta föreläsare och studenter vid universitet i Kambodja uppger att de saknar de rätta verktygen för att kunna forska. Sedan 2018 drivs därför Young Researchers Program (YRP). Det är ett intensivt ettårigt program som varje år ger mellan 10 och 20 studenter och lärare möjlighet att forska. Programmet är framgångsrikt. Efter att ha forskat och blivit publicerade kontaktas de unga forskarna ofta för intervjuer, och deras artiklar sprids flitigt i sociala medier.

Young Researchers Program (YRP)

Stipendier minskar könsskillnaderna på juristlinjen

Det råder en obalans mellan andelen kvinnor och män som studerar på juridikprogrammet. Sedan 2013 kan kvinnliga studenter som har en utsatt social och ekonomisk situation söka stipendium via Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) för att studera juridik (kandidatexamen) vid Royal University of Law and Economics i Phnom Penh. Med fler kvinnliga jurister kan rättssystemet bli bättre på att hantera frågor som exempelvis könsbaserat våld – då utsatta kvinnor ofta föredrar att bli representerad av en kvinnlig advokat.

Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) webbplats

Löser konflikter mellan arbetare och arbetsgivare

Projektet “Strengthening Industrial Relations and Labour Market Conditions in Cambodia” hanterar tvister på arbetsmarknaden främst inom textil- och klädindustrin. Tvisterna handlar exempelvis om mat- och måltidsersättning, kompensation vid uppsägning, löneökning och rätt till en årlig ledighet. Arbetet sker i samarbete med landets arbetsmarknadsministerium. Sedan 2003 har projektet behandlat över 2 500 tvister som direkt berör över en miljon arbetare och arbetsgivare i Kambodja. Mer än 2/3 av fallen har fått en framgångsrik lösning och 85 procent av de arbetare som drabbats är kvinnor.

TV-program hjälper unga kambodjaner att hitta sitt drömjobb

Det är hög arbetslöshet och svårt för unga i Kambodja att hitta ett jobb. Med stöd från Sida hjälper BBC Media Action-projektet Klahan9 (Brave9) – ett innovativt multimediainitiativ som förbättrar unga kambodjaners förståelse för arbetsmarknadsfrågor i allmänhet och hur de kan uppnå karriärs- och yrkesrelaterade mål, vilket uppnås genom en kombinerad användning av olika medieplattformar. Klahan9 (som betyder “modig”). Programmet sker i nära samarbete med Kambodjas nationella arbetsförmedling (NEA).

Projektet Klahan9 på BBC Media Action webbplats

Anpassar sig till klimatförändringarna med hjälp av media

I Kambodja ökar effekterna av klimatförändringarna. Sida stödjer BBC Media Action Program och projektet ’Neighbours Together’ för att öka medvetenheten om klimatförändringarna bland dem som är direkt beroende av naturresurser. Multimediaprogrammet hjälper människor att anpassa sitt sätt att leva och sin vardag för att lättare kunna stå emot klimatförändringar som exempelvis extrema väder.

Projektet Neighbours Together’ på BBC Media Actions webbplats

 

 

 

Utvecklingssamarbetet för utbildning samt miljö och klimat fasas ut

Pågående insatser inom andra områden än mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer kommer att fasas ut och avslutas under 2020 och 2021, med ett undantag:

Sveriges avtal med EU för programmet Partnership for Accountability and Transparency (PAT) gäller till slutet av 2022. Programmet fokuserar på att komplettera EU:s stöd till reformen för offentlig finansiell styrning genom att stärka två kambodjanska myndigheters arbete med statistik och offentlig finansiell styrning. Syftet är att öka transparensen och ansvarsutkrävande. Genomförandet sker i samarbete med två oberoende enskilda organisationer.

Uppdaterad: 23 april 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning