Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Kambodja

Kambodja är ett land i snabb förändring. Fattigdom och arbetslöshet har ökat mycket under covid-19. Den demokratiska utvecklingen går tillbaka. Sida bidrar till ett mer öppet och hållbart samhälle genom att stärka det civila samhället, mänskliga rättigheter, demokrati och en rättsstat som behandlar alla invånare lika och följer lagar och regler.

Sidas bistånd till Kambodja 2020

Totalt bistånd 231691324 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 231691324 SEK.

Så går utvecklingen framåt

97 %

av alla barn skrivs i dag in i grundskolan. Något fler flickor än pojkar går klart grundskolan.¹

Fattigdomen har minskat

Fattigdomen i Kambodja mer än halverades under en åttaårsperiod, 2004 – 2012 och har legat kvar på samma nivå (17 procent) fram till 2020. Landet har haft en ekonomisk tillväxt på över sju procent per år det senaste decenniet och den öppna arbetslösheten är låg.²

Barna- och mödradödligheten har minskat

Barna- och mödradödligheten har minskat, men den offentliga sjukvården lider fortfarande av stora brister.3

Många utmaningar kvarstår

Mänskliga rättigheter kränks

Det politiska klimatet har försämrats kraftigt sedan hösten 2017. Det förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter, som till exempel begränsningar av pressfrihet och demonstrationsfriheten samt inom rättsväsendet.

Svaga sociala skyddsnät

Kambodja står inför stora utmaningar när det gäller exempelvis näringsintag hos barn, kvinnors representation i politiken och skydd av miljön. De sociala skyddsnäten i samhället är svaga vilket gör människor sårbara.

Korruptionen ökar

Den ekonomiska tillväxten har till viss del kommit fattiga till del men de ekonomiska klyftorna i landet är fortfarande djupa och växer. Korruption är ett allvarligt problem på alla nivåer i samhället.4

Berättelser om biståndet

Ly Voucheng, en kvinna med röd jacka och långt hår står framför ett staket och tittar in i kameran.

Så fick svenska Arbetsförmedlingen snurr på Kambodjas jobbförmedling

Många lediga jobb, men svårt att hitta rätt personer. Så var situationen i Kambodja 2013. Efter ett lyckat myndighetssamarbete mellan svenska Arbetsförmedlingen och Kambodjas motsvarighet har läget förbättrats. Nu kan arbetssökande och arbetsgivare lättare hitta varandra.

En ungkvinnlig jurist håller studielitteratur i händerna.

Kvinnliga jurister förändrar Kambodjas rättssystem

Tack vare ett Sida-stöttat stipendium ökar antalet kvinnliga jurister i Kambodja. Nai Sokmeng är en ung juridikstuderande som förändrat sitt liv genom stipendieprogrammet.

Utvecklingssamarbetet i Kambodja

År 1975 tog Röda khmererna, under ledning av Pol Pot, makten i Kambodja. Under några få år uppskattas omkring två miljoner kambodjaner ha mördats eller dött av svält eller sjukdomar. Röda khmererna drevs bort 1979 i samband med att Kambodja invaderade Vietnam. Ett lågintensivt inbördeskrig pågick fram till 1999. Därefter blev landet mer politiskt stabilt med en stark ekonomisk uppgång. Fram till 2020 hade BNP ökat med mer än 700 procent sedan år 2000.5. Covid-19-pandemin har ökat fattigdomen och arbetslösheten i landet. Parlamentsvalet i juli 2018 blev ett allvarligt bakslag för landets demokratiska utveckling. Efter valet ingår enbart regeringspartiet i parlamentet. På grund av den politiska situationen har den svenska regeringen beslutat att utvecklingssamarbetet med Kambodja ska fokusera på att stärka de mänskliga rättigheterna, demokratin och en rättsstat som behandlar alla invånare lika och följer lagar och regler. Vi stöttar projekt som ska göra det lättare för landets invånare att ställa ansvariga till svars. Ett annat område vi stödjer är att utsatta människor på landsbygden ska kunna förvalta naturresurser tillsammans. Alla program som Sida stödjer i landet sker i samarbete med organisationer från det civila samhället och andra icke-statliga aktörer.

Demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet

Den demokratiska utvecklingen går tillbaka. Mänskliga rättigheter kränks, pressfriheten är begränsad liksom demonstrationsfriheten. Rättsväsendet i landet är otillräckligt och människor behandlas inte alltid lika inför lagen.

Stärker till det civila samhället

Ett starkt civilsamhälle med många internationella organisationer på plats har spelat en viktig roll för Kambodjas utveckling. De internationella organisationerna stöttar och övervakar situationen för de mänskliga rättigheterna. Diakonia och ett tiotal civilsamhällsorganisationer arbetar med att öka jämställdheten och respekten för mänskliga rättigheter och för att invånarna ska få större möjlighet att ställa beslutsfattare till svars.

Diakonias webbplats

Forskningssamarbete höjer utbildningsnivån

Ett allvarligt problem i Kambodja är invånarnas brist på högre utbildning. Sida stödjer landets största universitet Royal University of Phnom Penh (RUPP) och deras samarbete med 12 svenska universitet. Stödet går bland annat till utbildning på doktors- och mastersnivå och till att bygga exempelvis laboratorier, IT och bibliotek. Genom projektet ska universitetet kunna erbjuda högkvalitativ forskarutbildning och möjlighet att forska.

Om International Science Programme (ISP) på Uppsala universitets webbplats

Öppnar möjligheter för unga forskare

De flesta föreläsare och studenter vid universitet i Kambodja uppger att de saknar de rätta verktygen för att kunna forska. Young Researchers Program (YRP) är ett intensivt ettårigt program som varje år ger mellan 10 och 20 studenter och lärare möjlighet att forska. Programmet är framgångsrikt,de unga forskarna kontaktas ofta för intervjuer, och deras artiklar får en bra spridning.

Young Researchers Program (YRP)

Stipendier minskar könsskillnaderna på juristlinjen

Fler män än kvinnor studerar på juridikprogrammen i Kambodja. Sedan 2013 kan kvinnliga studenter som har en utsatt social och ekonomisk situation söka stipendium via Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) för att studera juridik upp till kandidatexamen vid Royal University of Law and Economics i Phnom Penh. Med fler kvinnliga jurister kan rättssystemet bli bättre på att hantera frågor inom exempelvis könsbaserat våld – då utsatta kvinnor ofta föredrar att bli representerade av en kvinnlig advokat.

Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) webbplats

Löser konflikter mellan arbetare och arbetsgivare

I Kambodja är 85 procent av jobben informella.6 Det betyder att jobben ofta är lågavlönade och osäkra utan reglerade arbetsvillkor eller kollektivavtal. Projektet “Strengthening Industrial Relations and Labour Market Conditions in Cambodia” hanterar tvister på arbetsmarknaden främst inom textil- och klädindustrin. Tvisterna handlar exempelvis om mat- och måltidsersättning, kompensation vid uppsägning, löneökning och rätt till en årlig ledighet. Sedan 2003 har projektet behandlat över 2 500 tvister som direkt berör över en miljon arbetare och arbetsgivare i Kambodja. Mer än 2/3 av fallen har fått en framgångsrik lösning och 85 procent av de arbetare som drabbats är kvinnor.

TV-program leder unga kambodjaner till drömjobb

Den officiella arbetslösheten i Kambodja är hög och det kan vara svårt för unga att hitta ett jobb. Med stöd från Sida hjälper BBC Media Action-projektet Klahan9 (betyder modig). Det är ett multimediainitiativ som förbättrar unga kambodjaners förståelse för arbetsmarknadsfrågor och hur de kan uppnå sina karriär- och yrkesmål. Programmet sker i nära samarbete med Kambodjas nationella arbetsförmedling (NEA).

Projektet Klahan9 på BBC Media Action webbplats

Utvecklingssamarbetet för utbildning samt miljö och klimat fasas ut

De områden som fasas ut under 2020 / 2021 är stöd till primärundervisning samt samarbete inom miljö och klimat. Pågående program inom mänskliga rättigheter, demokrati och som arbetar för en rättsstat som behandlar alla invånare lika och följer lagar och regler fasas ut och avslutas under 2020 och 2021, med ett undantag: Sveriges avtal med EU-programmet Partnership for Accountability and Transparency (PAT) som gäller till slutet av 2022. Programmet fokuserar på att stärka två kambodjanska myndigheters arbete med statistik och offentlig finansiell styrning. Syftet är att förbättra styrningen av den offentliga ekonomin samt öka insyn och ställa ansvariga till svars. Genomförandet sker i samarbete med två oberoende enskilda organisationer.

Styrning av Sidas utvecklingssamarbete med Kambodja

Uppdaterad: 6 december 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning