Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Neutral medierapportering viktig för att nå fred i Jemen

Under fredskonsultationerna i Rimbo mellan den jemenitiska regeringen och Ansaar Allah i början av december trängdes media om att bevaka samtalen. Förutom stora mediejättar som Al-Jazira, AFP och Reuters fanns även tolv jemenitiska journalister på plats. Flera av dem ingår i ett Sida-stött medieprojekt för fredsjournalistik och neutral rapportering.

Två män står bredvid varandra. De har jackor och ler in i kamerna.

Journalister

Jemen är ett av världens farligaste länder att vara journalist i, och rankas av Reportrar utan gränser på plats 167 av 180 länder. Mustafa och Aseel är jorunalister från Jemen och deltar i ett Sida-stött medieprojekt för neutral rapportering. Foto: Sida

Få ut information prio ett

Fokus för journalisterna har legat på att få ut rapportering till den jemenitiska allmänheten genom sociala medier och skicka information till lokala medier. Det berättar Mustafa och Aseel* som båda deltog i den delegation som bevakade fredskonsultationerna och dessutom delar i ett Sida-stött medieprojektet.

För att ge legitimitet och acceptans av samtalen inför den jemenitiska allmänheten är det avgörande att medierapporteringen ger en så neutral och balanserad bild som möjligt. Detta har gjorts möjligt tack vare initiativet Yemen Peace Newsroom, finansierat av UNESCO och den franske medieorganisationen CFI.

Balanserad rapportering ovanligt

Att båda parter får komma till tals är viktigt i all rapportering. Men i ett farligt medielandskap är detta inte bara svårt, det är dessutom att bryta ny journalistisk mark. Jemen är ett av världens farligaste länder att vara journalist i, och rankas av Reportrar utan gränser på plats 167 av 180 länder. Journalistik används oftast för att sprida propaganda för olika grupper som en del av krigsföringen. Detta har lett till ett starkt polariserat medieklimat.

Den oberoende rösten har gått förlorad i detta krig. Journalister ses ofta som fiender och betraktas med misstänksamhet, de arresteras och fängslas.

Mustafa journalist från Jemen

– Den oberoende rösten har gått förlorad i detta krig. Journalister ses ofta som fiender och betraktas med misstänksamhet, de arresteras och fängslas. Situationen är mycket känslig. Fredsjournalistik är svårt men vi måste prova, säger Mustafa. Han säger också att samarbetet mellan oberoende journalister i Jemen fungerar väl.

Sida stödjer ett regionalt medieutvecklingsprogram i Mellanöstern och Nordafrika som ska stärka konfliktkänslig professionell media som kan tillhandahålla tillförlitlig och mångsidig information av allmänt intresse.

Några av journalisterna från Jemen som deltog i Rimbo har bland annat varit med i utbildningar kring säkerhetsfrågor och stärkts kring konfliktkänslig professionell rapportering. De har fått många olika typer av teknisk utbildning och erbjuds också traumahantering

Internationellt nätverk

Viktigast av allt, enligt journalisterna själva, är att de genom Sidas stöd kopplas ihop med andra lokala, nationella, regionala och internationella journalister och nätverk. Detta gör att deras journalistik kan spridas även internationellt.

Situationen för journalister innebär höga risker. Det förekommer tillslag mot redaktioner, nedläggning av medier, arresteringar och mord. Konsultationerna i Rimbo var ett viktigt steg för Jemen och en mer balanserad journalistik kommer att vara en betydelsefull pusselbit för att främja fred i landet.

Uppdaterad: 1 juli 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning