Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida Alumni-föreläsning

Genom Sidas program Sida Alumni kan du boka en spännande föreläsning till din skola, förening, företag, organisation eller myndighet. Aktuell information om globala utvecklingsfrågor och bistånd varvas med levande exempel från ett utvecklingsland.

Kontakta studenterna

Sida Alumni-studenterna har erfarenhet från många olika länder och ämnesområden. De har nyligen gjort en fältstudie eller praktik i ett utvecklingsland och berättar gärna om sina personliga upplevelser.

Alumnerna får fortbildning på Sida och genom värderingsövningar, levande exempel och interaktivitet delar de med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Vill du engagera dem för ett uppdrag, ta en personlig kontakt! Deras insats är kostnadsfri, men reseersättning kan tillkomma.

Mer information om programmet, studenterna och deras olika kompetenser finns på programmets egen webbplats

Uppdaterad: November 29, 2022