Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida Alumni-föreläsning

Genom Sidas program Sida Alumni kan du boka en spännande föreläsning till din skola, förening, företag, organisation eller myndighet. Aktuell information om globala utvecklingsfrågor och bistånd varvas med levande exempel från ett utvecklingsland.

Sida Alumni är pausad under 2023

Av budgetskäl är Sida Alumni pausad under året. Planen är att återuppta verksamheten 2024.

Personliga berättelser - av unga för unga

Sida Alumni-studenterna har erfarenhet från många olika länder och ämnesområden. De har nyligen gjort en fältstudie eller praktik i ett utvecklingsland och berättar gärna om sina personliga upplevelser.

Alumnerna får fortbildning på Sida och genom värderingsövningar, levande exempel och interaktivitet delar de med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Vill du anlita dem för ett uppdrag, ta en personlig kontakt! Deras insats är kostnadsfri, men reseersättning kan tillkomma. Mer information om programmet, studenterna och deras olika kompetenser finns på programmets egen webbplats

Uppdaterad: March 14, 2023