Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Bangladesh – 50 år av utvecklingssamarbete

Sida firar 50 års samarbete med Bangladesh och uppmärksammar denna milstolpe genom panelsamtal där vi lyfter fram lärdomar och erfarenheter från utvecklingssamarbetet.

Sida inledde samarbetet med Bangladesh ett år efter självständigheten 1971, då nästan alla bangladeshier levde i fattigdom och landet plågades av svält och översvämningar. Den politiska situationen i landet var instabil och den årliga ekonomiska tillväxten minskade.

Sida har genom åren bland annat finansierat framtagandet av koleravaccin, arbetat fram cyklonskydd som betydligt minskat översvämningsrisker för boende i kustnära områden och gett stöd till ett gasnät som minskat både avskogning och konflikter i flyktinglägren för Rohingyas i Cox’s Bazar. Sida har bidragit till att bygga upp landets hälsosystem, med särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och på att stärka barnmorskornas roll för att rädda liv på mammor och barn vilket är några av förklaringarna till att mödradödligheten sjönk betydligt mellan åren 2001-2011.

Program

Moderator: Görrel Espelund, journalist och författare

14:00–14:20 Inledningstal

 • Carin Jämtin, Sidas generaldirektör
 • Matilda Ernkrans, biståndsminister
 • Alexandra Berg von Linde, Sveriges ambassadör till Bangladesh
 • Nazmul Islam, Bangladeshs ambassadör till Sverige, Norge och Finland

14:20–15:00 Utvecklingssamarbetets framgångar: 50 år av innovationer

 • Grameen Bank: Bengt Liljenroth, tidigare biståndsråd i Bangladesh, Sida
 • Koleravaccin: Jan Holmgren, professor, Göteborgs universitet och tidigare styrelsemedlem International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh
 • Cyklonskydd: Björn Eder, tidigare chefsdelegat för Internationella Rödakors- och Rödahalvmånefederationen, Bangladesh
 • Gasnät mot avskogning och konflikter: Matilda Svensson, samordnare för humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete – Cox's Bazar, Sida

15:00–15:15 Paus

15:15–15:50 Glimpses of Cooperation Today – Opportunities and Challenges

 • Jenny Fagerlin, Senior Sustainability Advisor, H&M Group
 • Rondi Anderson, Midwifery Specialist, United Nations Population Fund, Bangladesh
 • Göran Holmqvist, Director, Department for Asia, Middle East and Humanitarian Assistance, Sida
 • Khodeja Sultana, Country Director, Diakonia Bangladesh

15:50–16:00 Avslutningsord

Carin Jämtin, Sidas generaldirektör

Film

Se sändningen direkt

Du kan se en direktsändning av seminariet på denna sida eller på Youtube.

Uppdaterad: April 28, 2022