Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Samarbete med lärarutbildningen

Den globala skolan samarbetar med flera av lärarutbildningarna i landet för att ge blivande lärare förutsättningar att bidra till ett lärande för hållbar utveckling.

Samarbeten på universitet och högskolor

Här kan du se exempel på vad Den globala skolan kan bidra med. Klicka på ett lärosäte för att läsa mer om samarbetet med oss.

Uppdaterad: March 30, 2023