Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Pedagogiskt material: Globala etiska dilemman

"Globala etiska dilemman" är sjutton diskussionsövningar baserade på Globala målen för hållbar utveckling. Syftet är att ge eleverna mer kunskap om och förståelse för hållbar utveckling. Övningarna har tagits fram av Den globala skolan.

Diskussionsövningar

Varje globalt mål har sin egen övning och varje övning tar ungefär 60 minuter att genomföra.

Uppdaterad: February 27, 2023