Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Mångfald eller enfald

Den biologiska mångfalden är basen till allt mänskligt liv. Utan den klarar vi oss inte. Seminariet belyser hållbarhetsproblem i Sverige och i världen med utgångspunkt i olika djurarter.

  • Vem: Lärarstudenter
  • Var: Umeå Universitet. Sal meddelas efter anmälan.
  • När: Onsdag 22 februari, 2023, kl 12.30-14.00
  • Anmälan: Mejla thomas.nordell@denglobalaskolan.se senast tisdag den 17 februari, 2023.

Den biologiska mångfalden är basen till allt mänskligt liv. Utan den klarar vi oss inte. Martin Emtenäs, journalist och författare, belyser olika hållbarhetsproblem i Sverige och i världen med utgångspunkt i olika djurarter.

Tillsammans med Thomas Nordell från Den globala skolan diskuterar vi hur bistånd och hållbar utveckling hänger ihop och hur globala komplexa problem utan tydliga svar kan bli praktik i klassrummet.

Uppdaterad: January 13, 2023