Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Kompetensutveckling i lärande för hållbar utveckling

Här har vi samlat vi webbaserat material för kompetensutveckling i lärande för hållbar utveckling för pedagoger, rektorer och ledare inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Skolverkets moduler om lärande för hållbar utveckling

Högskolan i Halmstad har tagit fram moduler om lärande för hållbar utveckling (LHU) för lärare i årskurs 1-6, årskurs 7-9 och på gymnasiet. Modulerna belyser frågorna om varför vi behöver undervisning i hållbar utveckling, vad undervisningen ska innehålla och hur ska den organiseras.

Respektive modul består av åtta delar. I varje del har författarna identifierat ett problemområde att pröva och reflektera över didaktiskt. Hela materialet finns på Skolverkets webbplats Lärportalen.

Det finns även en modul för skolledare om LHU som komplement till modulen "Leda förändring". Modulen visar hur LHU som utbildningsperspektiv kan förverkliga några av skolans övergripande utvecklingsområden.

Uppdaterad: February 28, 2023